Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: REPREZENTARIRELIGIOASE

1 Exista, cel putin aparent, unmod specific prin care visele neîndruma catre adevaruri pe caredintotdeauna ne-am dorit sa leaflam. Daca admitem ca spiritu-alitatea reprezinta adevarul inte-rior, iar religia ne leaga de originealucrurilor, atunci putem spune careprezentarile religioase ne ajutasa aflam acele adevaruri spre carenazuieste cunoasterea noastra.Faptul ca se recurge la imagini carenu pot fi intetpretate în nici o altaforma, sugereaza ca spiritualitateaare un caracter aparte. Deoareceaceste reprezentari au întotdeaunao natura specifica, adeseori pot fimiraculoase.2 Atunci când individul, în modvoit sau nu, refuza sa acceptereprezentarile religioase care i seofera, subconstientul încearca sacompenseze acest neajuns prinvise, persoana care viseaza deve-nind mai atenta la sinele sau interi-or, în societatea contemporana, nereprezentari religioase este mai usor sa acceptam aspectelefatarnice ale religiei. La fel de facileste si sa presupunem ca orice re-ligie care pune accent pe laturaexterioara, respinge adeseori ideeaunei realitati interioare. Aceasta res-pingere se poate justifica, deoareceadevarata spiritualitate se manifestadoar dupa ce individul îsi asumaresponsabilitatea propriei existente.Daca ajungem sa neglijam spiritu-alitatea (adevarul interior pe carenoi toti îl detinem), aceasta nu vadisparea, pur si simplu, ci îsi va facesimtita prezenta sub o alta forma,de data aceasta în forma sa negativasi înspaimântatoare. în viata reala,Diavolul (vezi si Diavol) sau zeiirazbunatori din mitologia indianasimbolizeaza de cele mai multe oriacest aspect. Demonii nostri inte-riori pot fi însa mai înfricosatoridecât aceste reprezentari.3 Daca admitem ca pentru fiecaredintre noi adevarurile se manifestaîntr-o forma foarte personala si casuntem nevoiti, pâna la urina, sadiscernem adevarul primar din-tre toate celelalte false înfatisari,atunci toate visele pot fi inter-pretate dintr-un punct de vederespiritual. Acest lucru se dovedestevalabil îndeosebi în ceea ce prives-te reprezentarile religioase. Celemai multe dintre interpretari auîn aceasta carte un caracter gene-ral si orientativ. în momentulîn care cititorul va considera caaceste interpretari nu sunt justi-ficate, atunci acesta îsi va asumaresponsabilitatea pentru ceea ce seîntâmpla în viata sa.AI treilea ochi Acesta sugereazaclarviziunea dobândita odata a-dezvoltarea spirituala. Este cel de-nitreilea ochi al lui Buddha si sim-bolizeaza unitate si echilibru. Innici un caz însa nu se refera la ocalitate fizica, desi ochiul parentalse crede ca are o oarecare legaturaanatomica si filogenetica cu glandapineala.Buddha (vezi si articolul indivi-dual). Aparitia unui Buddha în vissugereaza atentia pe care trebuiesa o acordam învataturilor sale.Acestea vorbesc despre puterea de arenunta la sine sl despre acceptareasuferintei ca o experienta pozitiva.Capela, biserica, templu (vezi siLacasuri religioase) Fiecare din-tre noi simte câteodata nevoia unuiloc de refugiu, iar înauntrul uneibiserici ne simtim libert sa constru-im o relatie cu un Dumnezeu per-sonal. De asemenea, în vise putemtrai senzatia ca trupul nostru esteun templu.Oremonie/Ritual (vezi si arti-colele individuale) Ceremoniile siritualurile au rolul de a accentua,constiinta spirituala. în vis, astfelde imagini sunt foarte intense.Hristos Aparitia unei astfel deimagini în vis simbolizeaza capa-citatea de a reconcilia planul spiri-tual cu cel fizic, Dumnezeu cuomul. Hristos personifica Omuldesavârsit, un ideal spre care aspi-ram cu totii. Atunci când apare pecruce, semnificatia principala pecare o putem atribui este aceea amântuirii prin suferinta. Acest lu-cru nu înseamna ca trebuie sa finirastigniti fizic pentru a ne acceptasuferinta. Hristos în ipostaza saprimordiala, întrupata, reprezintaacea parte din noi pregatita sa-siasume suferinta prin trairea de-plina a rolului pe care îl are deîndeplinit în lume. Hristos vazutdrept cel care darâma vechearânduiala reprezinta acea dimensi-une spirituala a noastra a carei dra-goste si dorinta puternica de viatane îngaduie sa trecem dincolo detoate barierele cunoscute. Hristosca Dumnezeu reprezinta cautareasi nevoia fiintei noastre de a de-veni parte a Adevarului Universal,de a ne asuma astfel responsabili-atea existentei la nivel cosmic.Deoarece aceste imagini sunt legatede crestinism, în mod evident sevor regasi si în toate reprezentarilereligioase.Diavol (vezi si articolul individual)în vis, Diavolul sugereaza tentatia.Adeseori, aceasta se naste din im-pulsuri sexuale reprimate care cersa li se acorde atentie. De aseme-nea, mai poate semnifica si Umbra(vezi si Introducere).Fantome (vezi si articolul indi-vidual) Acestea reprezinta forteleinterioare care au o existenta pro-prie, separata de vointa celui careviseaza. Conturarea lor în vis de-pinde în mare masura de gradul încare cel care viseaza accepta aparitia,fantomelor ca entitati psihice sauspirituale.Iadul semnifica ceva înselator sauo stare de amagire continua. Sespune despre acesta, ca este o starede agonie spirituala în care ni seîmplinesc cele mai cumplite vise.Icoana (vezi si articolul individual)O icoana este o reprezentare a uneifiguri sau a unei credinte religioase.De asemenea, folosita un timp maiîndelungat, poate deveni un obiectsfânt în sine.In termeni spirituali, îngerulsimbolizeaza fiinta pura si detasa-rea de cele pamântesti. îngerii suntandrogini, fara a putea fi recunos-cuti ca prezente .masculine saufeminine. Exista însa o anumitaierarhie a îngerilor:înger1) îngerii (reprezentând fiinte su-pranaturale care populeaza tarâmulcel mai apropiat de planul fizic),2) Heruvimii si3) Serafimii.Pentru ca tot mai multi oamenicauta sa acceada în plan spiri-tual, îngerii apar tot mai des învise. Cel care viseaza trebuie safaca însa o diferenta între sinelesuperior si îngeri, chiar daca aces-tea par asemanatoare, îngeriiîntunecati sunt considerati entitatiangelice care nu au renuntat încape deplin la eul lor si la placerilelumesti. Atunci când visam o ast-fel de imagine, suntem avertizati înprivinta unui pacat, a unei greselispirituale, de obicei deja înfaptuita,îngerii prevestitori simbolizeaza,de obicei lucrurile care nu trebui-esc înfaptuite.Initierea are loc în momentul încare o anumita bariera este depasitapentru a ne face accesibile alteplanuri ale existentei.Maria, Maica Domnului/SfântaFecioara Simbolismul asociatMariei, în ambele ipostaze, de fe-cioara si de mama, este unul ex-trem de puternic. Ea întruchipeazatot ceea ce e femeiesc si tot ceea cee sfânt.Moise adeseori apare în vis cafigura sfânta care ne conduce spreiesirea dintr-o situatie dificila.Muzica religioasa sau bisericeascaAceste sunete, închinate aceluiDumnezeu în care crede fiecare,sunt sunete sacre si reprezinta omodalitate de a ne întregi lumeaspirituala.O slujba religioasa este un act deveneratie a carei menire este sa-iaduca pe oameni laolalta. în vis,semnificatia sa poate fi aceea a unuiact complet de integrare a sineluisau o ilustrare a faptului ca întreguleste mat mare decât partile luateseparat.Preot/Profet Aceasta imagine su-gereaza un conflict între o staresau un proces prezent si modul încare ne-am dori sa evolueze ori sase sfârseasca.Raiul sugereaza o stare lipsita desuferinta. în vis, raiul apare înmomentul în care individul îsitransfera constiinta într-o alta di-mensiune decât cea fizica. Estelocul în care traim starea de fericiresuprema, fiind cunoscut si sub nu-mele de Nirvana si Samadhi.Rastignirea sugereaza nevoia fiin-tei umane de sacrificiu de sine prinsuferinta.Sfânta împartasanie Credintaconform careia trupul lui Hristoss-a preschimbat la Cina cea. de Ta inasemnifica în vis nevoia de hra-na spirituala. Sfânta împartasaniereprezinta un act sacru prin care nise ofera accesul ia spiritualitate.Tamâie {vezi ti articolul indi-vidual) Tamâia este o ofrandaoferita zeilor, dar si o modalitate depotentare a rugaciunii învaluite înpariam si miresme.Vechiul si Noul Testament saualte carti religioase în imaginaruloniric, prezenta cartilor semnificaresurse de cunoastere care ne suntIa îndemâna.Zei/Zeite (vezi fi articolele indi-viduale) Fiecaruia dintre noi îieste oferita posibilitatea de a-sivalorifica din plin potentialul decare dispune. Pe parcursul acestuiproces, trebuie sa facem o explorareamanuntita si chiar sa înfruntamanumite aparitii supranaturale.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

l Prezent;! animalelor sugerează,de obicei, o latură a personalitățiinoastie pe >: are nu o putem percepepe deplin decât la un nivel instinc-tiv. Când in vis apar animale, aces-tea reproirită, de obicei, un aspectal peisonabtății care nu poate fiînțeles pe deplin decât la nivel... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)