Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru'
'
. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care îiintroducem în visul nostru poate filegat de evidentierea unei anumitecalitati sau caracteristici. De aseme-nea, mai este posibil sa le permitemaccesul în scenariul oniric ca fiindproiectii ale vietii noastre interioaresi ale felului nostru de a fi. într-oultima ipostaza, prezenta lor poatesemnifica existenta unei persoanecare este mai importanta decât celcare are respectivul vis.2 Pentru a reusi sa ne croim drumprintre variatele categorii de in-formatii pe care fiecare personajni !c furnizeaza în vis, este nece-sar adeseori sa ne decidem asuprapersoanelor sau lucrurilor la carefiecare dintre acestea ne trimite cugândul. în acest fel, vom putea de-scoperi cele mai adânci semnificatiisi conexiuni. Mama, tatal, frate-le ctc. unei alte persoane potreprezenta o sugestie a proprieifamilii sau a unui posibil senti-ment de gelozie. Uneori, în locsa încercam, sa descifram întelesul,visului, este suficient sa aruncam oprivire asupra semnificatiei pe careactiunile acestor personaje onirice oau asupra vietii de zi cu zi. A inter-preta modul în care cel care viseazaîntelege sa adopte un anumit, rolpresupune si. stim câte ceva desprestilul sau de viata. Atunci cândîn sufletul sau se da o lupta întresentimentele de dragoste sau aver-siune pentru o anumita persoana,este cu atât mai posibil sa visamdespre acestea. De irt.td.te ori, învis exista o diferenta semnificativaîntre doi dintre participanti pen-tru a ilustra cele doua laturi alegândurilor si sentimentelor celuicare viseaza. î.o mod similar, poatefi observat tui contrast vizibil înmodul în care acesta trateaza, osituatie cu doua dintre persona-jele sale onirice. Este ca si cumîn permanenta ar fi exersate douaoptiuni. Personaje cu mai multefatete Ca si in cazul animalelor dinaceeasi categorie, personajele cumai multe fatete scot în evidenta,anumite caracteristici sau calitati,cu scopul de a atrage atentia, celuicare viseaza asupra acestora, faptulca înfatisarea acestora o reflecta pecea a mal multor persoane este osugestie a multiplelor aspecte alefiintei umane. Fiecare dintre per-sonajele care ne apar în vise esteo reflexie a unei fatete sau laturi apersonalitatii noastre si, adeseori,acest fapt poate fi mai bine întelesdaca ne punem în locul acelei per-soane. Prezenta nani individ dintrecutul nostru ne poate, pune înlegatura cu o perioada a vietii noas-tre si cu anumite amintiri, fie eledureroase sau placute. Un vecinsau o alta persoana apropiatane apare de obicei în vis pentrua scoate în evidenta o trasaturaspecifica acelei persoane.Adolescent A ne visa pe noi însineîn ipostaza de adolescent consti-tuie o referire la partea mai putinmatura a personalitatii noastre. Avisa un adolescent de sex opusînseamna de obicei înfruntareaunei laturi reprimate a dezvoltariinoastre. Emotiile asociate vârsteiadolescentei sunt clare si ne devinaccesibile doar prin intermediul vi-sului. Este posibila existenta unuiconflict în ceea. ce priveste liber-tatea.Bebelus A visa un bebelus careeste al mostra constituie un in-diciu ai faptului ca trebuie sa ad-mitem existenta unei oarecarevulnerabilitati pe care nu o putemcontrola. Poate ca încercam saabordam ceva nou. Daca bebelu-sul este al unei alte persoaite.semnificatia visului este aceea catrebuie sa devenim constienti dcposibilitatea ca acea persoana sasufere din cauza celor din jur saupentru ca este acuzata pe nedreptîntr-o anumita chestiune. Dinperspectiva psihologica, ne aflamîn contact cu latura inocenta siexploratoare a. fiintei noastre, cuacea parte din noi care nu arc sinici nu îsi. doreste asumarea unorresponsabilitati. A visa un bebeluspoate indica faptul ca, la nivelspiritual, cel care viseaza resimtenevoia de puritate.Baiat Un astfel de vis relevapotentialul de crestere si dezvoltarepersonala. Daca figura baiatuluine este cunoscuta, aceasta reflec-ta calitatile pe care visatorul ierecunoaste în sine. La nivel psi-hologic, poate ca avem nevoie sastabilim o legatura cu noi la aceavârsta si cu tineretea inocenta sientuziasmul. Stabilim o conexi-une cu impulsurile noastre natu-rale si cu abilitatea de a face fatadificultatilor.Copil (care poate fi chiar unuldintre copiii persoanei careviseaza) Visele despre copii ne oferaaccesul la copilul din noi. tai retiiavem parti ale fiintei noastre careînca sunt curioase si copilaroase.Când reusim sa stabilim o legaturacu aceasta latura a noastra, ne damnoua însine permisiunea de a ex-plora un potential al unitatii, aldesavârsirii, pe care pâna atunci nul-am recunoscut în noi însine.Barbat Orice prezenta masculinacare-si face aparitia în lumea visu-lui releva un aspect sau o fateta apropriului nostru caracter. Fiecaredintre noi are un repertoriu sauun portofoliu de obiceiuri si mo-duri de comportament, dintre careunele sunt acceptabile, altele nu.în vis, aceste comportamente sitrasaturi specifice pot fi amplificatepâna în punctul în care ajungemsa le identificam cu usurinta, ade-seori sub forma unor personaje.Concentrându-ne atentia asupraunei astfel de caracteristici perso-nale, avem acces la. mai multe ener-gii si forte. Chiar si atunci cândsuntem amenintati de o trasaturade caracter negativa, avem încasansa de a aduce îmbunatatiriîn aceasta directie. O prezentamasculina în vis poate reprezentaUmbra în cazul unui barbat siAnimus în cazul unei femei {vezisi Introducere). Un barbat maiîn vârsta (daca acesta are parul albsau este un sfânt) poate simbolizacapacitatea înnascuta de cunoasterepe care o posedam fiecare dintrenoi. Adesea, o asemenea persoanapoate sugera în vis figura tatalui.Daca în visul nostru îsi face aparitiaun barbat cu o statura masiva,semnificatia visului ar fi ca pretuimforta, siguranta si protectia pe carene-o ofera convingerile noastrefundamentale. Un barbat în vi-sul i<
H"
f (vinei poate simbolizalatura rationala a personalitatiiei. Femeia are sau poate dezvoltatoate aspectele specifice masculi-nului care o ajuta sa functionezemai bine în lumea exterioara. Dacabarbatul din vis este unul pe careîl cunoaste sau îl iubeste, acestlucru releva încercarea ei de a înte-lege mai bine relatia cu acesta. Unbarbat necunoscut reprezinta îngeneral acea latura a personalitatiinoastre înca neexplorata, în visulunei feratei, aceasta este latura samasculina, în vreme ce în lumeaonirica a unui barbat aceastaimagine îi reflecta Sinele (vezi siIntroducere).Batrâni în vise, figurile oame-nilor în vârsta simbolizeaza stra-mosii sau bunicii, cu alte cuvinte,întelepciunea dobândita, pc caleaexperientei. Daca persoana învârsta din vis este de sex mas-culin, în functie de sexul celuicare viseaza, acesta reprezinta fiesinele, fie Animusui (vezi siIntroducere). Daca, dimpotriva,în vis ne apare o batrâna, figuraacesteia o simbolizeaza pe ZeitaMama sau Anima (vezi si Intro-ducere). Toate tipurile de figuripaterne sau personificari, ale imagi-nii tatalui îsi vor face aparitia învis pentru a scoate în evidentacaracterul arhetipal al acestora.Imaginea unui grup de batrâni,este una frecvent întâlnita în vise.De obicei, simbolizeaza traditiile siîntelepciunea care ne vin dinspretrecut, lucruri „sacre"
în sânul unuitrib sau al unei familii. Prezenteleizolate ale unor oameni mai învârsta reprezinta în mod obisnuitimaginile parintilor, chiar claca fi-gurile onirice nu au nici o legaturacu acestia.Fata Atunci când în vis ne apareimaginea unei fete, indiferent devârsta acesteia, de obicei încercamsa stabilim un contact cu laturasensibila si inocenta a fiintei no-astre. Aceste atribute ale intuitieisi perceptiei este posibil sa fie încainsuficient dezvoltate, dar ne potdeveni accesibile. Daca figura fe-tei ne este cunoscuta, probabilca suntem constienti de existentaacestor calitati, dar avem. nevoiesa le exploram ca si cum am în-cerca sa le abordam din punctul devedere al unei fete. Daca fata neeste necunoscuta, visul este o mo-dalitate de a. ni se transmite ca unnou mod de abordare a. lucrurilorse poate dovedi util.Femeie în visul unei femei,prezenta ti.net femei, precum ceaa unei membre a '
-jtniliei sau anitei prietene, sugereaza adeseoriun aspect al propriei personalitati,pe care aceasta nu si 1-a înteles pedeplin. în visul unui barbat, ima-ginea unei femei indica, reiatt.t cupropriile sentimentele si cu '
aturasa. intuitiva. De asenienei, maipoate fi o sugestie a modului in cateacesta se raporteaza, la un partenerde sex opus. O zeita sau o sfântasemnifica potentialul urias de a sci-vi cauza, binelui suprem. Femeileorientale care îsi fac aparitia in visereleva adeseori latura misterioasa afeminitatii. în visul unui barbat, oastfel de prezenta reprezinta atitudi-nea sa fata de sexualitate, în vremece, în. visul unei femei, dezvaluiemai multe despre puterile intuitivepe care aceasta le poseda. O femeiemai îti vârsta încarneaza de obiceifigura materna si simtul tunar»-- Aacesteia, O femeie necunoscutacare apare în vise repreziut.: ticAnima (vezi fi Introducere;
u>
vi-sul unui barbat, fie Umbra irvzifi l/mitra, în Introducerea daciise manifesta în visul unei femei.Sentimentele de surpriza, si curiozi-tatea fata de o asemenea figura suntcele care ne conduc spre o exploraremat amanuntita a semnificatieiacesteia. întrucât aceasta reprezintao persoana necunoscuta, ima-ginea ne poate oferi o multime deinformatii relevante. Gemeni (in-cluzând aici si imaginile reflec-tate în oglinda) (vezi ti articolulindividual) Prezenta gemenilorîn vis poate indica doua laturi alepersonalitatii. Daca este vorba des-pre gemeni identici, visul nostrupoate însemna constientizarea sen-timentelor ambigue pe care le avemin legatura cu noi însine. Dacaacestia an sunt identici, aparitialor sugereaza sinele ascuns si re-alitatea exterioara. Gemenii maipor simboliza multiplele fatete alepersonalitatii pe care le proiectamin exterior.iîibit A visa despre actualul sau fos-tul iubit reprezinta modalitatea dea intra în contact cu sentimentele,atasamentul si sexualitatea asociateacestuia. A visa ca avem ca iubito persoana la care nu nc ani fiasteptat vreodata sugereaza ne-voia de a întelege mai bine manierain iare ne raportam la oameni.Ci'
,v:entie speciala ar putea fi acor-dati laturii iubitoare si ocrotitoare masculinitatii. Ne aflam înca încautarea iubitului ideal.Dictatori CHitler, Stal in ctc.)Daca cel care viseaza a avut untata extrem de autoritar si domi-nant, figura unui dictator celebruse poate manifesta în vis drept oreprezentare a acelei relatii.Figuri autoritare (ca de pilda, unmagistrat, un profesor etc. - veziti articolele individuale) Conceptulnostru, de autoritate se dezvoltainitial prin relatia cu tatal sau cufigura paterna din viata noastra,în functie de modul în care amfost tratati în copilarie, perspectivanoastra asupra autoritatii poatevaria de la cea de îndrumator blândpâna la cea în cate exagereaza re-gula disciplinei. Cele mai multedintre figurile autoritare ne con-duc în ultima instanta spre trecut,spre ceea ce e bine pentru noi, desinoi nu consideram ca acest lucrune reprezinta în mod obligatoriu.La început, figurile autoritare dinlumea visului par a avea o oare-care putere asupra noastra, desiaceasta, daca este abordata in modcorespunzator, poate trezi în noidorinta de reusita. A visa în modspecial politisti poate indica unoarecare tip de control social sielement protector pentru noi înpostura de membri ai societatii.Adeseori, imaginea unui politistva aparea în vis ca. o reflectarea constiintei celui care viseaza.Este posibil ca în acele momentesa avem sentimentul ca parteasalbatica si reprimata a fiintei noas-tre va prelua controlul.Eroi sau figuri eroice (vezi fiArhetipuri) în visul unui barbat,figura eroului poate reprezentatot ceea ce este bun în fiinta sa,Marele Sine. In visul miei femei,acesta va sugera Animusul (veziti Introducere). Daca eroul seafla în cautarea a ceva, visul esteun indiciu al eforturilor pe carele facem pentru a. recunoaste aceaparte din noi care, în acest mo-ment, este latenta, inconstienta(vezi fi Cautare), Este importantca fortele întunericului sa fie în-vinse, dar nu omorâte, deoareceacestea nu pot fi anihilate completfara ranirea Batrânului întelept(vezi fi Introducere). Cu altecuvinte, posibila. împlinire a fiinteinoastre are înca nevoie de provo-carea reprezentata de fortele raului.Esecul eroului, determinat ieneglijenta acestuia Fiecare dintrenoi are un punct slab care îl face vul-nerabil în fata atacurilor. Un astfelde vis ne dezvaluie ca ou acordamatentie detaliilor în viata de zi cu zisau acelei laturi din noi careia, nu-iacordam atentia cuvenita. Este po-sibil sa fim avertizati asupra unuiaspect neglijat al propriei persoane.Moartea eroului poate adeseorisugera necesitatea de a dezvoltalatura intuitiva a personalitatiinoastre, de a renaste într-o ronuanoua. Un »ii.fl.ict între erou siun alt personaj din vis reikerá olipsa primara a armoniei între douafatete ale caracterului nostru. Eroulapare adesea în vis ca un antidotpentru o prezenta externa iata fie-care cel ce viseaza manifesta senti-mente de ura în existenta, reala.Mare Preot, astrolog sau oricealta figura având cunostinte ezo-terice similare (vezi fi Arhetipurisi Figuri autoritare) Orice per-sonaj din lumea visului, care pare saaiba cunostinta de practici st ritu-aluri magice reprezinta, de obicei,primul contact cu Sinele. Este ca sicum am putea deveni cunoscatoriai acestui tip de întelepciune nu-mai daca ne întâlnim mai întâiprofesorul.Meserii, precum cea de infir-miera, calugarita etc. Aceste pre-zente sugereaza latura ocrotitoaresi miloasa a personalitatii noas-tre. Adeseori, aceasta este ce.t carea simtit „chemarea."
sau care ate oanumita vocatie. De obicei, aceastaimagine sugereaza pentru barbatio relatie non-sexuala.Minoritati etilice Orice aspectal fiintei noastre care se sustrageobisnuitului sau este oarecumdiferita se poate manifesta în vis caapartinând unei alte rase sau. etnii.Multime Prezenta multimilor înlumea onirica poate fi un indiciual felului în care relationalii cit cei-lalti oameni, îndeosebi din punctde vedere social. Ele pot sugeramodalitatile în care ne putem as-cunde anumite laturi ale fiintei no-astre. De asemenea, este posibil saîncercam, de fapt, sa evitam ideeade responsabilitate. O multimeuriasa sugereaza informatiile pecare nu am stiut sa le folosim.Persoana cu um anumit defectEste mult mai usor pentru noi sane înfruntam propriile lipsuri si de-fecte în lumea visului, acolo undeeste mai sigur sa facem acest lucru.Adesea, aceasta ne ofera opor-tunitatea de a ne întâlni Umbra(vezi fi Introducere). Ignoramtotal acest aspect al nostru în de-favoarea, noastra si nu ne putemîngadui luxul de a alunga aceastaimagine atunci când se manifesta.Trebuie sa percepem aceasta figuradin vis ca fiind o reflexie a pro-priei personalitati cu scopul de apurea înfrunta un sentiment deinferioritate pe care l-am dobân-dit. Daca nu facem acest lucru, inexistenta cotidiana vom fi urmaritipermanent de sentimentul proprieiinferioritati.Pirat Visele în care întâlnim piratisugereaza un aspect al personalitatiinoastre care ne naruie legaturasensibila cu sufletul.Preoti ai oricarei religii (vezi fiFiguri autoritare si Arhetipuri}Preotii oricarei religii detin o po-zitie speciala în ierarhia onirica, datfiind faptul ca autoritatea lor nu. leeste acordata, doar de oameni, ci deînsusi Duni.ti.ezeu sau de o puteresuperioara. Prin urmare, exista înei un element de neasemanate, dediferentiere.Rege în mod invariabil, aparitiaunui rege în vis reprezinta tatalsau figura paterna. O prezentaimpunatoare, precum cea a. unuiîmparat, poate fi un indiciu al fap-tului ca unele dintre atitudinile sausentimentele tatalui îi sunt strainecelui care viseaza, dar poate ca artrebui acceptate. Daca regele estebatrân sau pe punctul de a muri.semnificatia visului este aceea, cavisatorul va reusi sa respinga valo-rile conservatoare sau învechite alefamiliei.print (Erou) si printesa (vezi fiArhetipuri) Aceste figuri repre-zinta acele laturi ale fiintei noas-tre sau ale altora care se supunîntelegerii constiente si autoritatii.Asa cum eroul îsi asuma respon-sabilitatea propriei calatorii, printulsi printesa îsi asuma responsabili-tatea pentru modul în care îsi traiescviata.Regina (actuala, dar si o figuria trecutului, ca., de exemplu, re-gina Victoria) O astfel de prezentasugereaza de obicei relatia celuicare viseaza cu propria mama si pecea cu figurile autoritare feminineîn general.Strain (vezi si Umbra, în Intro-ducere) Imaginea strainului dinvis este o reflectare a acelei la-turi a fiintei noastre care ne-aramas ascunsa. Exista posibilita-tea existentei unui sentimentde teama si de uimire sau a unuiconflict caruia trebuie sa îi facemfata înainte de a putea .merge maideparte.Stramosi Obiceiurile noastre, nor-mele de conduita sau moralitate.precum si convingerile religioasesunt pastrate din generatie în ge-neratie. Când în vis constientizamprezenta stramosilor, acordam defapt atentie radacinilor noastre.Poate ca reusim sa ne întelegem maibine prin mijlocirea relatiei cu tre-cutul.3 Atunci când începem sa acordamatentie pregatirii noastre spirituale,avem la îndemâna o rezerva uriasade cunostinte care trebuie desci-frate si asimilate penttu a da unimpuls nou vietii noastre.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi OAMENI

adunare, durere, întrisatare;- adunaţi- frământări;- auzi- supărare;- a te însoţi cu ei- veste plăcută;- bătrâni- noroc, binecuvântare;- bărboşi- urmărire, prigonire;- cu defecte fizice- neâncredere;- cunoscuţi- trecere de timp;- cunoscuţi văzuţi de departe- dificultate la o... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

oameni veseli înseamnă mult noroc în ceea ce faci; oameni mulţi- bogăţie vei avea, dar îţi va fi şi frică; oameni bătrâni- vis ce prevesteşte bine pentru tine; de vei visa că ai omorât un om, viaţă bună vei avea; om frumos sau om beat de vei visa, de bine va fi; de vei visa că... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

O problema, o teama sau o speranta poate lua chipul unor persoane, cunoscute sau necunoscute. Acesti oameni reprezinta o trasatura a propriei tale personalitati. Daca persoanele sunt cunoscute, cauta relatia care îi reprezinta; rude, colegi etc, deci rolul pe care acestia îl... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

intristare, durere;

Ce inseamna sa visezi Despre diferenţa dintre oamenii care apar în viziune

Dintre cei care se văd în viziunea onirică, îi fac buni a doua zi pe cei care sînt mai plăcuţi sau mai iubiţi, sau pe cei care îl iubesc - chiar fără ştirea lui - pe cel care are viziune a ; îi fac răi a doua zi pe cei care sînt cei mai urîţi sau detestaţi, sau pe cei care-l... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre cele care, văzute în vis, se împlinesc în realitate

Tot ce este urmare naturală a unor lucruri văzute în vis se împlinesc şi în realitate. Mai cu seamă faptul de a fi adulter pricinuieşte celui ce are visul respectiv duşmănie între el şi soţul femeii seduse: este, într-adevăr, o urmare firească si normală ca bărbatul adulter să... (afla mai multe)