Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: ANIMALE

l Prezent;! animalelor sugerează,de obicei, o latură a personalitățiinoastie pe >: are nu o putem percepepe deplin decât la un nivel instinc-tiv. Când in vis apar animale, aces-tea reproirită, de obicei, un aspectal peisonabtății care nu poate fiînțeles pe deplin decât la nivel in-stinctiv,Visul iu «are mâncăm carneannni amirud se poate referi la de-monii noștri interiori care pot fi.înfrânți doar atunci, când îi vomasimila într-o manieră constructi-va. In cu-dioțele păgâne, se credeacă fieo-.ix Tnță umană poartă în eaunele • abuți specifice animalelor,sttpetiii.iîr — în anumite aspecte —totrtpotc.iiktntiilui uman comun.Vh.il in uw îtivtftâjtn vi tic «gind pur și simplu din calea lor, es-te reprezentativ pentru lupta noas-tră cu propriile instincte animalice.Nu suntem siguri dacă acționăm,cum ar trebui. Asemenea, instinctese pot dovedi amenințătoare și vă-tămătoare pentru unele aspecte aleexistenței noastre. Animale ca puțiAceastă imagine simbolizează însu-șirile materne și, prin urmare, ideeade mamă.Animal tânăr răiiit E posibil să. în-tâmpinăm dificultăți în procesul, dematurizare sau în situațiile pe careni le impune viața.Pui de animale Intrăm în legăturăcu latura copilăroasă a personalită-ții noastre.Animale care ne vin în ajutorSubconștientul nostru dă naște-re anumitor reprezentări cate neajută să depășim diverse situații.Imaginile care înfățișează animalereprezintă o modalitate simplă princare putem accepta această mânăde ajutor, .animale dăunătoarePrezența acestor animale poale de-nota că asistăm neputincioși la osituație pe cate o considerăm inuti-lă sau care ne-a invadat spațiul per-sonal. Animale diforme Ne dămseama că unele dintre impulsurilenoastre sunt jignitoare sau scan-daloase. Animale sacre, miracu-loase, înțelepte sau animale cucaracteristici umane Animalele nuau conștientizat încă puterea carele-a dat naștere, sau. se întorc îm-potriva ei, prin urmare, dau dovadăde o judecată simplă șt neprihănită.Este foarte important să acordămatenție acestui aspect al vieții ani-male din. basme șt vise, căci trebuiesă fim în legătură cu această laturăa noastră. Animale funeste Oriceamenințare venită din partea unoranimale indică temerile șt îndoie-lile pe care cel care visează le areasupra capacității proptii de a facefață frământărilor din subconștien-tul său.Animale compozite Visele în careîși fac apariția astfel de animale potsugera o oarecare confuzie în privin-ța însușirilor pe care le considerămnecesare. Diversele calități ale diferi-telor animale din care sunt alcătuitetrebuie asimilate și armonizate. Deasemenea, o astfel de imagine poateindica prezența, a două posibilitățide dezvoltare personală în interiorulunei singure persoane.Animale preistorice Sunt repre-zentări ale unei experiențe dureroa-se din trecut sau din copilărie, catepoate crea dificultăți în prezent.Aiiiimalc rănite Simbolizează su-ferințe de naturi, emoțională sauspirituală. Animale sălbatice Deobicei, imaginile care înfățișeazăanimale sălbatice denotă prezențaunui pericol, a unor sentimente saupersoane periculoase. Semnifică oforță, distructivă izvorâtă din sub-conștient, care amenință siguranțaindividului. Un astfel de vis poatereprezenta o modalitate de a neînțelege anxietățile. Prin domesti-cirea unor animale sălbatice neacceptăm latura, sălbatică.Animale domesticite (îmblân-zite) Atunci, când în vis ni se înfă-țișează animale domesticite, sem-nificația lor se referă la acele părțidin noi înșine despre care știm cătrebuie să le acceptăm și cu existen-ța, cărora trebuie să ne împăcăm,în noi sălășluiesc pasiuni pe care leexprimăm în mod controlat, deșiexistă sugestia că acestea nu au fostniciodată foarte puternice. Părțilecorpului animalelor (ochii, guta,membrele etc.) Simbolistică simi-lară cefei a părților corpului uman{vezi și Corp mutau). Dacă celepatru picioare ale animalului seremarcă în vis în mod deosebit,posibil în contrast cu un animal,cu trei picioare, imaginea denotăo personalitate completă, cu toatevest p m u funcții ale intelectuluiIHiiftis dezvoltate.ir^o>h; .vi v 1 poate avea atât valen-r>. renmm , cât și masculine. Poateoemmt'n, noartea, distrugerea sauchiar *'uț,: de dincolo și reînnoi-rea. Reprezintă latura instinctivăsi energiile potențiale. Când for-ța au.>tei '..nuri instinctive este pedeplin

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

Vezi feluritele animale listate dupa speciile aferente (vezi si Zoo)

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

În general, animalele simbolizează cea mai instinctivă parte a noastră. Animalitatea aceasta ne leagă de fraţii noştri patrupezi. Studierea comportamentului lor ne ajută deseori să ne înţelegem unele reacţii. Omul nu poate evolua dacă-şi ignoră componenta animală. Refularea ei,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

semn rau daca vei visa animale salbatice,sau creaturi ciudate, fantastice; caine si pisica de vei visa inseamn ca ai dusmani, vaci si boi sunt semn bun, mai ales cand aceste animale sunt linistite; daca visezi ca esti atacat de vite, e semn ca vei avea dificultati in afaceri;

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

visul acesta prevesteşte boală pentru cel care visează sau pentru cineva apropiat.

Ce inseamna sa visezi MINA IN CARE SE LUCREAZA

prevestire de castig mic;

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)