Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: IAZ(vezi ţi Apă)

1. Atunci când visăm un iaz, acestlucru simbolizează nevoia de a neînțelege emoțiile și trăirile pro-funde. De exemplu, un iaz aflatîntr-o pădure sugerează capaci-tatea, de a înțelege nevoia noastrăde liniște.2 Pentru a ne putea înțelege maibine pc noi înșine, este necesar să.explorăm în detaliu această apăscufundându-ne în ea, adică ana-lizându-ne cu atenție propriileemoții. Felul în care vom ști să fa-cem față lucrurilor ce ar putea ieșila suprafață în urma unei astfel deexplorări ne va învăța o mulțimede lucruri despre noi înșine. Apapoate sugera, o formă de purificare,în special a experiențelor dureroasesau a unor emoții neplăcute. Ceamai sugestivă imagine din acestpunct de vedere este cea a unuibotez,3 Există o anumită, tehnică demeditație sau de concentrare aatenției prin folosirea unor obiecte,cu ajutorul cărora se poate dezvoltacapacitatea de a visa. La început,ne închipuim că ne plimbăm peo pajiște. Simțim chiar iarba subpicioarele noastre și vântul care nemângâie fața. Ne îndreptăm acumîn direcția pantei line care se află înstânga noastră. La capătul acesteiase află un iaz înconjurat de copaci.Ne așezăm liniștiți pe malul iazu-lui, gândindu-ne la viața noastră,în momentul în care simțim căsunrem pregătiți, ne ridicăm șipășim foarte încet în apă. Simțimnivelul apei care crește în jurulcorpului nostru până când sun-tem complet cufundați în ea. înacest punct, lăsăm deoparte toategrijile existenței cotidiene și neconcentrăm asupra liniștii care neînconjoară. Ieșim încet din apă șine așezăm din nou pe malul iazu-lui. Când ne simțim pregătiți, neridicăm și ne întoarcem pe pajiște,exact în locul din care am por-nit, și lăsăm imaginea să disparădin mintea noastră. Practicândaceastă tehnică, vom descoperi căreprezentările onirice vor dobândisemnificații mai profunde.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi INUNDAŢIE(vezi fi Apă)

1 Inundațiile reprezintă laturanoastră haotică, de necontro-lat. Visele despre apă sunt întot-deauna fascinante întrucât, deștsunt înspăimântătoare, adeseorieliberează, o energie pozitivă. Deobicei, ele semnifică o revărsare desentimente reprimate sau necon-știentizate, care... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi GLOB(vezi ţi Lume)

1 Visul în care privim un glob, maiales dacă este vorba de un globpământesc, indici o anumită ac-ceptare din partea noastră, înțe-legerea, unei perspective mai largi.Nu. numai că respingem ideea deîngustime a minții, dar încercămsă ne dezvoltăm capacitatea de acuprinde lucrurile... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi HRANĂ(vezi ţi Alimente)

1 în vise, toate simbolurile referi-toare la hrană, sunt ,;«s.utc u»-voilor elementare. în pnin>>l t.»ii,!,avem nevoie de călduț.-! si coiu.tit.iar mai apoi de adăpost șt r.dîkuade subzistență. în j..rtaii ttostnani de viață, toate tceste lucrurine sunt asigurate de mamă.... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi GOLF(vezi ţi Jocuri)

1 într-o secvență, onirică, jocul degolf poate fi învestit cu o mulțimede semnificații. Ca și în cazul altorjocuri, poate sugera apartenențala o echipă sau, dimpotrivă, poateindica succesul individual.. A jucaun astfel de joc în vis relevă nevoialibertății de mișcare și a... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi (A) URINA ÎN PAT

1 în vise, ne întoarcem adesea la oforma primara a existentei noastre,iar urinatul în par indica temerilenoastre legate de lipsa controluluiasupra unor situatii sau aspecte alevietii, în unele cazuri, este si un in-dicator al unei probleme sexuale,2 S-ar putea sa ne facem prea... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)