Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: HRANĂ(vezi ţi Alimente)

1 în vise, toate simbolurile referi-toare la hrană, sunt ,;
«s.utc u»-voilor elementare. în pnin>
>
l t.»ii,!,avem nevoie de călduț.-! si coiu.tit.iar mai apoi de adăpost șt r.dîkuade subzistență. în j..rtaii ttostnani de viață, toate tceste lucrurine sunt asigurate de mamă. Prinurmare, orice tip de vis în care de-venim conștienți de nevoile noastrede bază se referă la relația cu figuramaternă. Dacă nevoia noastră dehrană și ocrotire nu-și află împlini-rea, ne simțim respinși și răniți. în.vis, aceste două perechi opuse sepot suplini.2 Toate simbolurile referitoare larecipiente (vesela de bucătărie, cu-pa, cazanul, bolul etc.) sunt și sim-boluri ale ocrotirii și ale feminității.Animalele care ne furnizează dife-rite alimente sunt și ele asociateipostazei de ființă ocrotitoare a.mamei și, prin urmare, PământuluiMamă.3 în plan spiritual, ideea de hranăsufletească și de nemurire a sufletu-lui reprezintă un aspect al ocrotiriiși grijii Zeiței Mamă.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi FRUCTE(vezi si Alimente)

1 A visa. fructe, mai cu seamă daciacestea se află aranjate într-un vas,semnifică adeseori confirmareareușitei unor acțiuni inițiate în. tre-cut. Am strâns „recolta" trecutului,iar acum suntem pregătiți pentrunoi începuturi.2 Din punct de vedere psiho-logic, am depus nenumărate... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi GLOB(vezi ţi Lume)

1 Visul în care privim un glob, maiales dacă este vorba de un globpământesc, indici o anumită ac-ceptare din partea noastră, înțe-legerea, unei perspective mai largi.Nu. numai că respingem ideea deîngustime a minții, dar încercămsă ne dezvoltăm capacitatea de acuprinde lucrurile... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi IAZ(vezi ţi Apă)

1. Atunci când visăm un iaz, acestlucru simbolizează nevoia de a neînțelege emoțiile și trăirile pro-funde. De exemplu, un iaz aflatîntr-o pădure sugerează capaci-tatea, de a înțelege nevoia noastrăde liniște.2 Pentru a ne putea înțelege maibine pc noi înșine, este necesar... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi GOLF(vezi ţi Jocuri)

1 într-o secvență, onirică, jocul degolf poate fi învestit cu o mulțimede semnificații. Ca și în cazul altorjocuri, poate sugera apartenențala o echipă sau, dimpotrivă, poateindica succesul individual.. A jucaun astfel de joc în vis relevă nevoialibertății de mișcare și a... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi TALPI DE LA PANTOFI

prevestirea unor necazuri, vei avea niste probleme;

Ce inseamna sa visezi GUNOI DE LA VITE

belşug înseamnă.