Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: EXPLOZIE NUCLEARĂ(vezi si Bombă atomică)

1 O explozie nucleară se poate de-clanșa absolut accidental. Un ase-menea incident involuntar poateavea însă efecte devastatoare și delungă durată. Imaginea unei ast-fel de explozii nucleare este o ex-presie a anxietății noastre vizavi, deschimbări majore ce ne-ar puteaafecta existența. Cu toate acestea,suntem conștienți de faptul cătrebuie să facem schimbări radi-cale, însă preferăm ca acestea să seproducă, treptat.2 Atunci când ne reprimau! .ammite laturi ale personalii'
tț'
t mloc să le înlrtiiităm, este posibil săcreăm un oarecare tip de sinergie(energii care acționează simulau Icare poate deveni distructivă, VUulîn. care provocăm o reacție uiiclctrureprezintă un avertisment asupraacestui aspect.3 Din punct de vedere spiritual,0 explozie nucleară sugerează o des-cărcare de forțe care, dacă nu suntîntrebuințate cu atenție, pot devenidistructive.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi EXPLOZIE

vei primi niste vesti proaste, iar o ruda sau un prieten apropiat va avea parte de un nenoroc;

Ce inseamna sa visezi EXPLOZIE

explozia este adesea un senin de pericol, care indică faptul că în sistemul nostru nervos central ceva nu este în ordine. Ar trebui să fiţi atent ce explodează în vis, pentru a putea deduce u eventuală ameninţare a psihicului şi fizicului dumneavoastră. Zgomotele din exterior,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi BOMBĂ

1 Bomba care ne apare in vissugerează, de obicei, o situație ex-plozivă, pe care trebuie să o se ktționăm. Detonarea tutei bombeindică nevoia de acțiune h •;>»>,*,în vreme ce dezamorsarea uneibombe în vis ne atrage arendasă acționăm cu prudență, pcmrua nu înrăutăți o anumită... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi CERNEALĂ(vezi si Stilou)

1 Cum foarte puțini oameni maifolosesc în zilele noastre stilouri,semnificația cernelii la nivel fizicnu mai este chiar atât ele relevantă.Odinioară, prezența sa în vise su-gera abilitatea de a comunica în-tr-o manieră rațională și clară. Deasemenea, stiloul era perceput decopii... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

l Prezent;! animalelor sugerează,de obicei, o latură a personalitățiinoastie pe >: are nu o putem percepepe deplin decât la un nivel instinc-tiv. Când in vis apar animale, aces-tea reproirită, de obicei, un aspectal peisonabtății care nu poate fiînțeles pe deplin decât la nivel... (afla mai multe)