Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Exerciţii hipice şi gymnice Echitatia

A sui pe un cal de călărie care ascultă bine de frîu şi de călăreţ este la fel de bine pentru toţi, căci calul se află în aceeaşi relaţie cu voi ca şi soţia şi iubita, pentru că se făleşte cu frumuseţea lui şi-l susţine pe călăreţ. Calul seamănă şi cu o corabie; căci, pe de o parte, poetul numeşte corăbiile "cai ai mării", iar pe de altă parte, noi îl numim Hippios pe Poseidon - în plus, legătura dintre cal şi uscat se regăseşte, neschimbată, între corabie şi mare. S-ar putea spune şi că este asemeni unui patron ce dă de lucru, sau unui prieten care vă asigură întreţi­nerea, sau cuiva care vă susţine. Deci după cum. calul îl poartă pe călăreţ, tot aşa îl va trata soţia, iubita, patronul, prietenul, corabia pe cel care a avut această viziune onirică. Cît priveşte atelajul alcătuit dintr-o pereche de cai, acesta nu se deosebeşte cu nimic de calul de călărie, afară de cazul în care este visat de oameni bolnavi: acestora le prezice într-adevăr moartea, ca şi carul la care sînt înhămaţi patru cai. In general, această viziune onirică are de fapt acelaşi înţeles ca şi calul de călărie, dar nu pentru atleţi: pentru cel ce practica sporturi grele nu poate fi decît de bine şi anunţă înseamnă înfrîngere, căci viziunea onirică anunţă că nu se vor putea sluji de propriile picioare. Şi pentru femeile şi fecioarele libere şi bogate este de bine să traverseze oraşul într-un car, deoarece le asigură înalte funcţii sacerdotale; în schimb, pentru fetele sărace, a merge călare de-a lungul oraşului prezice prostituţie, dar pentru sclavi, eliberarea: căci e specific omului liber să meargă călare prin oraş. A intra călare într-un oraş este de bine pentru atlet şi pentru bolnav: primul va fi învingător la Jocurile Sacre, iar celălalt nu va muri. Dimpotrivă, să iasă călare din oraş e de rău pentru amîndoi: unul va avea parte de un convoi mortuar, iar celălalt nu va fi învingător. A conduce un car prin pustiu prezice, cred, oricui visează asta, că va muri nu peste multă vreme .

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi Exerciţii gymnice - Pentatlonul

Am observat că, pentru toţi, să viseze că se dispută premiul pentatlonului înseamnă în primul rînd plecare în călătorie ori deplasare dintr-un loc în altul, din cauza cursei, apoi amenzi sau cheltuieli nepo­trivite ori contribuţii neaşteptate, din cauza discului, care e cu totul... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi EST(vezi şi Poziţiei

1 Când visăm Estul, intrării încontact cu. latura misterioasă șireligioasă a ființei noastre. Suntemmai înclinați să ne formăm convin-gerile mai degrabă instinctual, decâtpe baza. raționamentului logic.2 Este posibil să ne aflăm în fațaunei noi vieți, a unui nou început(vezi și... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre monştri şi legende

Tot ce este monstruos şi nu se poate produce nicicînd - ca un Hipocentaur si o Scylla - e semn că speranţele nutrite vor fi zadarnice, asa cum am spus în cartea a doua. Uneori însă, fără să ducă nădejdile pînă la capăt, aceste viziuni fac ca realitatea lucrurilor să fie... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi AURĂ(vezi şi Nimb şi Reprezentărireligioase)

1 Visul în care percepem o auri nedezvăluie cât de puternici ne con-siderăm pe noi înșine sau pe alții.2 Aura simbolizează puterea noas-tră interioară, câmpul de forțe princare îndepărtăm sau atragem oa-menii din jurul nostru.3 Aura este un câmp energetic cateînconjoară corpul... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi A căra pe cineva din Hades şi, în general, a căra

A-l căra în spinare pe unul dintre demonii din infern, pe însuşi Pluton, Cerberul sau pe oricare altul dintre locuitorii Hadesului înseamnă, dacă cine are un astfel de vis este un răufăcător, că-şi poartă crucea: căci crucea are asemănare cu moartea, iar cel care trebuie să fie... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre cele ce se spun în vis şi care se întîmplă

Dacă cineva îi spune altuia un lucru care nu e de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face chiar pentru acest individ; dacă spune ceva care este de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face pentru celălalt, niciodată pentru persoana celui care vorbeşte. La fel cum,... (afla mai multe)