Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Descrierea viselor

Cineva a visat că era legat cu un lanţ la temelia statuii lui Poseidon de la Isthmos. A devenit preot al lui Poseidon. Se cuvenea, într-adevăr, ca, în calitate de preot, să nu fie despărţit de locul sacerdoţiului său. Cineva a visat că, ducîndu-şi soţia la altar ca pe o victimă, o sacrifică, îi taie carnea în bucăţi, o vinde şi obţine un cîştig foarte mare. A visat apoi că se bucură de asta, dar caută să ascundă banii astfel adunaţi, din cauza invidiei celor din jur. Omul şi-a pus soţia să se prostitueze şi a obţinut beneficii de pe urma destrăbăIărilor ei, astfel încît afacerea i-a fost, fără îndoială, profitabilă, dar era drept să fie ascunsă. Cineva a visat că intră în şcoala de gimnastică din cetatea natală şi că-şi vede acolo propria statuie, ridicată chiar pentru el. Apoi, i s-a părut în vis că întreaga schelărie exterioară a statuii s-a desfăcut. Şi, întrebat fiind ce se întîmplase cu statuia, i s-a părut că răspunde: "
Statuia este în bună stare, dar schelăria s-a· desfăcut"
. A devenit şchiop de ambele picioare. Rezultatul este corect :'
şcoala de gimnastică simbo­liza buna constituţie fizică. a trupului în întregul său, statuia semnifica faţa, iar schelăria exterioară - restul.trulmlui .. Cineva a visat că-şi şterge anusul cu praf de tămîie. A fost prins în flagrant delict de crimă de impietate. Într-adevăr, pîngărise lucrul prin care îi cinstim pe zei. Pe de altă parte, parfumul era semn că situaţia nu va scăpa privirilor. Cineva a visat că bea muştar pisat în stare lichidă. Întîmplător, se afla în proces şi era acuzat de omor. A fost condamnat şi decapitat. De fapt, nici nu obişnuia să bellaşa ceva şi, de altminteri, nici nu este ceva care să fie bun de băut. In afară de asta, a băut acea băutură din muştar după ce mai întîi fusese trecută prin ceea ce se numeşte o sită: tocmai de aceea s-a dus la moarte, din cauza unuia care "
trece prin sită"
, adică a unui judecătorI. Cineva a visat că a devenit rîul Xanthos "
însîngeratul"
din Troia. <
Acest lucru era cu adevărat important şi abia de putea fi crezut, totuşi am citit că s-a întîmplat odinioară.>
A vomat sînge vreme de zece ani. Şi totuşi nu a murit: firesc, pentru că acest rîu este nemuritor2• Cineva a visat că participă la concursul de la Nemeea la categoria lupte de bărbaţi şi că a fost învingător, primind cunună. Se afla însă în proces pentru un cîmp unde era o mlaştină foarte mare. A cîştigat procesul din cauza mlaştiriii, pentru că învingătorii la Nemeea sînt încununaţi cu ţelina sălbatică ce creşte aici. Cineva a visat că, în loc de lînă, are în saltea boabe de grîu. Avea o soţie care mai înainte n-a avut niciodată copii. În anul acela a rămas însărcinată şi a născut un băiat. Salteaua însemna femeia, iar boabele de grîu - sămînţă de bărbat. . Cineva i-a făgăduit lui Asclepios că-i aduce jertfă un cocoş dacă trece anul fără să se îmbolnăvească. Apoi, în ziua următoare, i-a făgăduit din nou lui Asclepios încă un cocoş dacă-I scapă de oftalmie. Ei bine, a visat noaptea că Asclepios îi spune: "
Un singur cocoş îmi ajunge"
. Rămase, aşadar, fără boală, dar a fost grav atins de oftalmie. Zeul se multumise cu o singură făgăduială, pe cealaltă refuzînd-o. Cineva care a fost acuzat de crime împotriva statului a visat că şi-a pierdut actele doveditoare. A doua .zi, a:înd. l.oc ?roc~sul~ ~ fost disculpat. Si chiar în asta consta semmficaţla vlzlUml lm omnce: o dată disculpat, nu mai era nevoie de acte doveditoare. v • Cineva a visat că-şi aprinde lampa de la Luna. A orbIt. Cu adevărat îsi lua lumina de la o sursă de la care nu putea s-o aprindă. Pe de altă p~rte, se spune, de asemenea, că Luna nu are lumină proprie. O femeie a visat că-şi vede în Lună trei imagini ale ei înseşi. A adus pe lume trei fetiţe gemene, şi toate trei au murit în a~eeaşi lună. Imaginile erau copiii şi exista un singur cerc care înconjura aceste imagini. Ei bine, în uterul femeii, feţii erau cuprinşi într-o singură placentă, cum o numesc medicii. Pe de altă parte, n-au trăit mai mult de o lună de zile din cauza Lunii. Un băiat, luptător, care-şi făcea griji cu privire la admiterea la concurs, a visat că Asclepios era judecătorul şi că, deplasîndu-se pri~ faţa acestuia împreună cu ceilalţi băieţi la verificări, zeul l-a exclu~. ~l bine a murit înainte de concurs. Zeul l-a exclus nu de la concurs, CI dm viaţă, al cărui judecător era socotit mai cu seamă3• . v Cineva a visat că-şi vede faţa în Lună. A plecat într-o lung~ călătorie, petrecîndu-şi cea mai mare parte a vieţii rătăcind pe drumun şi locuind în străinătate. Mişcarea continuă a Lunii era de natură să-I facă să se miste şi el, fără întrerupere, în cerc. Un bă~bat a visat că avea mădularul din fier. 1 s-a născut un fiu, şi acest fiu l-a omorît. Căci şi fierul piere din pricina ruginii care se formează pe el. . Un armator a visat că se află în Insulele Fericite şi că a fost reţmut de eroi, apoi că Agamemnon a venit şi l-a eliberat. A fost ~?~icit~t pentr.u munca de transport obştesc4 şi a fost reţinut de prefecţn lmparatulm;
apoi, după ce a fost chemat la împărat, a fost eliberat difol munca ~esp~ctivă. Cineva aflat în călătorie în afara ţării sale a VIsat ,că şI-a pIerdut cheia de la casă. O dată întors, a aflat că fiica îi murise. Intr-un anume fel, visul îi spunea că lucrurile casei nu-i erau în siguranţă. Cineva a visat că i-a crescut un măslin pe cap. S-a consacrat cu înflăcărare filosofiei, nu doar în discursuri, ci ducînd o viată de sihastru potrivită cu discursurile. Căci măslinul este un pom întotd~auna verde şi viguros şi e consacrat Athenei : iar zeiţa e socotită ca fiind Înţelepciunea. Cineva a visat că răsare o dată cu Soarele şi că face acelaşi drum ca Luna. S-a spînzurat: astfel, cînd răsăreau, Soarele şi Luna îl vedeau înăltîndu-se în aer. Cineva a visat că sclavul său personal, pe care-l aprecia mai mult decît pe toţi ceilalţi, a devenit o torţă. A orbit, fiind astfel dus de mînă chiar de acel sclav - deci vedea lumina zilei prin el. Cineva a visat că traversează largul mării pe talgerul circular al unui trepied. A fost acuzat de diverse crime, condamnat şi alungat pe o insulă. Căci ceea ce-l transporta în vis era înconjurat de apă din toate părţile şi semăna cu o insulă5. Cineva a visat că-şi jupuia băiatul si făcea din pielea lui un bur­duf. A doua zi, copilul căzu într-un rîu şi s~ înecă. Într-adevăr, burduful se face din pielea animalelor moarte şi poate să ţină în ellichide. Cineva a visat că un astru a căzut de pe cer şi că un alt astru s-a urcat de la pămînt la cer. Acest om era sclavul altuia. Stăpînul său a murit, iar el se gîndea că acum trebuie să fie liber şi fără stăpîn. Dar l-a întîlnit pe fiul fostului său stăpîn, pe care a trebuit să-I slujească în continuare ca sclav. Astfel încît astrul căzut însemna stăpînul mort, iar astrul urcat la cer - fiul care, pe mai departe, îl va ţine sub control şi-i va porunci ca stăpîn. . Cineva a visat că-şi face nevoile într-o oca6 de măsurat grîu. A fost prins întreţinînd relaţii sexuale cu sora, sa. Ocaua este într-adevăr o măsură, iar măsura are analogie cu legea. Intr-un anume fel, înfrîna, aşadar, legea, acţionînd împotriva obiceiurilor obştesc împămîntenite la greci7. Cineva a visat că-şi vede iubita culcată într-un urcior de vin din lut ars. Iubita i-a murit ucisă de mîna unui sclav executor public. Era firesc ca faptul de a se afla într-un vas de pămînt ars să însemne pentru femeie moartea8. Şi moartea săvîrşită de mîna unui executor public, pentru că urciorul de vin are legătură şi cu activitatea obştească şi slujeşte tuturor9• Cineva a visat că poartă numele lui Sarapis gravat pe o plăcuţă de bronz legată la gît ca o amuletă de piele. Contractînd o angină, a murit după şapte zile. De fapt, Sarapis e considerat a fi zeu al Infernului şi are aceeaşi însemnătate ca Pluton. Mai mult, numele său are şapte litere, iar omul a murit pentru că fusese atins de boală chiar în locul de pe trup unde fusese legată amuleta. Cineva trăitor în străinătate a visat că şi-a construit o vatră. A murit <
în străinătate, unde-şi construise vatra>
. Şi asta pe bună dreptate. Căci vatra e simbolul oricărei rostuiri în viaţă şi al sfîrşitului­şi, cum a construit o vatră în străinătate, trebuia să-şi găsească sfîrşitullO• Cineva trăitor în străinătate a visat că-şi construia o vatră şi că, în loc de pietre, îşi lipea cu mortar cărţile;
apoi şi-a schimbat părerea, a răsturnat totul şi a încetat să mai construiască. A căzut greu bolnav şi, ajuns în cea mai mare primejdie, n-a mai putut fi salvat decît cu mare greutate. Motivul este evident, şi socotesc că e de prisos să-I mai spun. Cineva a visat că e urmărit de o femeie pe care o cunoştea de mult timp şi care voia să-I acopere cu ceva care în latineşte se numeşte paenula, care era descusută pe mijloc;
la sfîrşit, fără voia lui, a fost silit să şi-o pună. Îndrăgostită de acest om, femeia l-a luat în căsătorie fără voia lui, dar după cîţiva ani s-a despărţit de el pentru căpaenula era descusutăll. O femeie bolnavă a visat că este însărcinată, că începuseră durerile şi era gata să nască, iar o altă femeie, despre care credea că are experienţă în legătură cu aceste lucruri, a palpat-o şi i-a spus: "
Nu vei naşte acum, dar peste şapte luni vei naşte un băieţel foarte frumos"
. Starea sănătăţii ei se agravă într-un mod foarte periculos, încît nimeni nu mai credea că poate fi salvată sau că îşi va redobîndi întru totul sănătatea12. A murit după şapte zile, şi pe bună dreptate: avea să-şi lase povara şi suferinţele după şapte luni. Pe d~ altă parte, băieţelul cel frumos era moartea13, care, pentru că pune capăt chinurilor, era prefera­bilă unei vieţi bolnăvicioase şi triste. Cineva, nu dintre cei mai neînsemnaţi şi perceptor al unor impo­zite considerabile, a visat că se penetrează pe sine însuşi. A căzut într-un asemenea abis de necazuri, încît, din pricina sărăciei şi a unui şir neîntrerupt de datorii, şi-a făcut felul. Pe bună dreptate. Atît de mari au fost pentru el lipsa unui alt trup şi neputinţa de a contribui la cheltuieli, încît îşi întorsese dorinţa spre sine însuşi <
pentru că nu avea un alt trup de care să se folosească sau pentru că nu putea să aibă raporturi sexuale, nici ce să cheltuiască>
. Cineva a visat că şi-a pierdut inelul cu care-şi pecetluia toate scrisorile şi că apoi, cum şi-l căuta, i-a găsit piatra spartă în cincizeci şi cinci de bucăţele14, aşa încît nu-i mai slujea la nimic. Toate afacerile i s-au dus pe copcă după cincizeci şi cinci de zile. Cineva a visat că, aplecîndu-se, a băgat de seamă că zona buri­cului15 îi mirosea urît. A băut dinadins o otravă mortală, neputînd suporta ruina şi constrîngerea datoriilor. Şi de teamă ca dificultăţile sale tăinuite să nu ajungă să miroasă urît şi să fie cunoscute16, a murit şi a fost incinerat mai repede decît se cuvenea17. Cineva a visat ~ă nu poate să aprindă torţele de la focul din vatră care era în interior foarte aproape de el şi că le-a aprins de la focul din cer. A fost crucificat, fiind astfel încălzit de focul din cer. Cineva care avea o soră bogată şi bolnavă a visat că în faţa casei surorii sale a crescut un smochin, din care culege şapte smochine negre şi le mănîncă. Sora sa a murit după şapte zile, Iăsîndu-1 moştenitor pe cel care avusese visul. Legăturile sînt clare. Cineva a visat că a fost alungat din <
locuinţa sa şi din>
şcoala de gimnastică de către conducătorul cetăţii în care locuia. Tatăl său l-a alungat de acasă. Căci tatăl are, în casă, aceeaşi semnificaţie ca şi conducătorul cetăţii, în cetate. O femeie a visat că are un ochi pe sînul drept. Avea un fiu pe care îl iubea foarte mult şi pentru care, puţin după aceea, şi-a bătut pieptul (cu pumnii)18. Pentru acelaşi motiv, într-adevăr, pentru care şi-a pierdut fratele cel care a visat într-o zi că are un ochi pe umărul drept - într-un fel, cel care a avut visul i-a spus "
Ai grijă de umărul tău, fii atent exact la acest umăr"
-, şi femeia şi-a pierdut nu sînul, ci copilul, care avea analogie cu sînul. Cineva a visat că-şi mănîncă excrementele cu pîine şi că-i plăcea. A pus mîna pe o moştenire printr-o uneltire ilegală şi, fără îndoială, n-a dat motiv de plîngere, pentru că-i plăcuse, dar n-a scăpat de bănuieli, din pricina excrementelor. Era firesc ca, într-adevăr, cîştigul pe care-l obţinuse să cuprindă multă ruşine. Cineva care avea două fiice fecioare a visat că cea mare avea, prinsă pe cap, o Afrodită de aur şi că celeilalte îi crescuse pe cap un butuc de vită-de-vie. Fata cea mare s-a măritat, iar cealaltă a murit. Căci Afrodita e;
a simbolul căsătoriei şi al procreării, după cum zice poetul: „Grija ta fie mereu legăturile dragi ale nunţii”, iar valoarea materialului însemna plăcerile căsătoriei;
mai mult, aurul este pus în legătură cu Afrodita20 ;
în sfirşit, legăturile semnificau indes­tructibilitatea căsătoriei. Cît priveşte viţa-de-vie, era semnul morţii care trebuia s-o ia pe cea mică, pentru că viţa-de-vie iese din pămînt ­şi în pămînt putrezesc cadavrele - şi pentru că viţei-de-vie i se ia rodul în clipa cea mai de seamă a frumuseţii sale. Cineva a visat că-şi iese din trup ca un şarpe din vechea piele. A doua zi a murit. Sufletul său, pe punctul de a-i părăsi trupul, îi arăta astfel de fantasme. Cineva a visat că este la Isthmos şi că-şi caută fiul. Fiul i-a murit din cauza legendei lui Melicertes21. Cineva care avea trei fii a visat că a fost tăiat în bucăti şi mîncat de doi dintre ei, iar mezinul, aflîndu-se prin apropiere, mîniat pe fraţii săi şi trist, înspăimîntat de acest lucru, spune: "
Eu nu voi mînca din tatăl meu"
. S-a întîmplat că fiul său cel mai mic a murit: doar el, într-adevăr, murind înaintea tatălui său şi nemoştenindu-l, nu avea să mănînce, nu zic din carnea, ci din bunurile averii sale. Ceilalti doi care mîncaseră, au moştenit averea tatălui lor. '
, Cineva a visat că sora sa a fost despărţită de soţ de către tatăl lor şi dată altuia în căsătorie. S-a întîmplat că cel ce a avut visul a murit. Pe bună dreptate, tatăl semnifica Geniul care era cauza existentei celui care a avut visul, şi, ~um sora sa, care avea aceeaşi semnifi~aţie ca suflet~l, a f?st separa~a Ade so.ţ, ~~ avea să fie, prin Geniu, despărţită de trup Şl dusa pe alte tanmun Şl m alte feluri de viaţă, în felul în care oamenii presupun că sufletele morţilor, o dată separate de trup, merg să locuiască pe alte tărîm uri. Un atlet a visat că e însărcinat şi că naşte două fetiţe. Şi-a plerdut vederea, pupilele22 i-au ieşit din orbite şi i s-au întunecat. Un pa~cratiast23 ~ vi.sat în preajma unu~ concurs că naşte şi că-şi alăptează copllul. A fost mvms la acel concurs Şl a pus capăt atletismului pentru tot restul vieţii. Căci în vis n-a avut o activitate de bărbat ci de femeie. '
Cineva a visat că a fost născut a doua oară de mama sa. A revenit din străinătate, şi-a găsit mama bolnavă şi a moştenit-o. Asta însemna "
să fi~ ?ăscut ?in no~"
de ea, adică trecerea de la sărăcie la bogăţie datonta mamel sale: mtr-adevăr, omul se afla din întîmplare în mari lipsuri şi sărăcie. Cineva a visat că barba îi este arsă de un foc strălucitor si curat. Fiul i s-a remarcat şi a strălucit într-ale manticii24. Cu toate ~cestea n-au trăit mult timp împreună, ci, în urma unei împrejurări neplăcute'
s-au despărţit. Ceea ce-l făcuse pe fiul său să strălucească e barba î~ flăcări: căci fiul e podoaba tatălui, aşa cum barba este a fetei. Cum însă focul are proprietatea de a micşora orice materie, fiul n-;
;
rămas lîngă el, ci a plecat - dar fără să moară, de vreme ce focul ardea fără fum. Un pancratiast care, la Jocurile Olimpice, trebuia să concureze şi la luptă, şi la pancraţiu a visat că ambele mîini i s-au făcut de aur. N-a obţinut nici una dintre cele două cununi. Căci avea să se folosească de mîini inerte şi nemişcate, ca de aur. Cineva a visat că, prin metamorfozare, i-a crescut o labă de urs. Condamnat la moarte, a trebuit să lupte cu fiare sălbatice şi, legat de un stîlp, a fost sfîşiat de un urs. Căci, cînd ursul stă ascuns în vizuina sa, î~i pune laba în gură, o suge ca şi cum ar mînca-o şi se hrăneşte în acest fe12 . Cineva aflat pentru un timp în străinătate ca emisar a visat că s-a întors în ţară, apoi că, stînd lîngă el, soţia sa îi spune: "
Muza cea mică e moartă"
. A primit o scrisoare de la soţie, care-i spunea că mezinul lor a murit: copilul era drăgălaş şi vrednic de a fi iubit, ca Muzele. Cineva a visat că aude pe altcineva spunîndu-i că i s-a rupt toiagul. S-a îmbolnăvit şi a paralizat: toiagul semnifica susţinerea trupului, adică puterea şi buna alcătuire fizică. Acelaşi om, cuprins de supărare şi tristeţe pentru că paralizia i se prelungea, a visat că toiagul i s-a rupt. Numaidecît şi-a recăpătat for­ţele, căci nu mai era preocupat să aibă un sprijin <
pentru că avea să se folosească, pentru a umbla, chiar de acesta>
. Cineva care avea un frate în călătorie, care-i scria de fiecare dată că urma să se întoarcă, a visat că fratele i-a orbit şi stătea lîngă el. Cel care a avut acest vis a murit. Şi pe bună dreptate, căci fratelui său nu-i mai era cu putinţă să-I vadă. O femeie a visat că slujitoarea care-i făcea cozile i-a cerut poi-tre­tul, pe care-l avea pictat pe un medalion, şi veşmintele ca să se folo­sească de ele, pentru că trebuia să meargă la o procesiune. în foarte scurtă vreme, slujitoarea nu numai că i-a îndepărtat soţul prin calomnii spuse pe ascuns, dar a fost pentru ea şi pricină de pagube şi ocări26. Cineva a visat că voia să-şi vadă unul dintre umeri şi nu putea. A chiorît, astfel încît, neavînd ochi de partea acelui umăr, nu putea să şi-l vadă. Un alergător care primise cununa la Olympia, la cursa de stadiu, categoria băieţi, şi care trebuia să participe la un alt concurs a visat că-şi spală picioarele în cununa olimpică de parcă şi le-ar fi spălat într-un bazin. A fost învins la acel concurs şi a fost eliminat27 în mod ruşinos de la cursa de stadiu: căci îşi necinstise prima cunună. Cineva a visat că e purtat de un bou negru, care, pentru că-l purta împotriva voinţei sale, [îl aruncă28 înainte] sau îi face un aU rău. Se afla pe mare şi, chiar în acea zi, s-a aflat într-o mare primejdie, iar după cîteva zile suferi un naufragiu: corabia a fost pierdută, iar el de-abia a putut fi salvat. Analogia dintre corabie şi bou am arătat-o în cartea a doua. - Cineva a visat că un vultur i-a despicat pîntecele cu ghearele şi i-a smuls intestinele, purtîndu-i-le prin cetate pînă la teatru, în acea clipă plin de lume, şi că le arată spectatorilor. Nu avea copii, iar după acest vis i s-a născut un fiu, care a atras atenţia asupra sa şi a strălucit în cetate. Vulturul, într-adevăr, arăta anul în care urma să i se nască copilul, intestinele semnificau fiul - aşa se numeşte îndeobşte fiul! -, iar purtarea pînă la teatru prevestea renumele de care se va bucura acesta. - Cineva a visat că e purtat de alţii în spate, într-o copaie plină cu sînge de om, şi că mănîncă din acest sînge care se închegase;
apoi mama sa, întîlnindu-l, îi spune: "
Fiule, m-ai făcut de ruşine"
. După asta, cei ce l-au purtat l-au pus pe pămînt, iar el s-a întors acasă. S-a înscris printre gladiatori şi, de-a lungul unui număr de ani, a participat la lupte pînă la moarte: căci mîncatul de sînge de om însemna modul crîncen şi nelegiuit prin care·şi asigura traiul vărsînd sînge omenesc, vocea mamei sale prevestea ticăloşia felului său de viaţă, iar faptul că era purtat într-o copaie arăta pericolul necontenit şi necurmat în care trăia: căci ceea ce se pune într-o copaie este, în orice caz, distrus cu totuI. Pe de altă parte, ar fi murit printre gladiatori dacă n-ar fi fost depus pe pămînt şi nu s-ar fi întors acasă: de fapt, cîţiva s-au arătat binevoitori faţă de el şi a fost eliberat din slujba de gladiator. - Cineva a visat că o suliţă căzută din cer l-a lovit la un picior. A fost muşcat la acel picior de un şarpe numit akontias şi, fiind atins de cangrenă, a murit. - Cineva a visat că, fiind pus în jug de mama sa împreună cu fratele lui mort de multă vreme, a fost împins înainte ca un cal de tracţiune, mama făcînd pe vizitiul. A venit bolnav la mama lui, a murit şi a fost înmormîntat lîngă frate: aceasta era pereche a de cai pe care nefericita mamă o înhămase. - Cineva a visat că a fost străpuns de Asclepios cu spada în pîntece şi că a murit. A avut o tumoare în pîntece, iar Asclepios l-a vindecat printr-o incizie. - Cineva a visat că dădea mădularului său bărbătesc îmbucături de pîine şi brînză ca unui animal iubit. A murit de o boală ruşinoasă. Deşi trebuia să-şi ducă hrana la gură, el şi-o ducea spre mădular, de parcă lăsa să se înţeleagă că n-a vea nici faţă, nici gură. - O femeie a visat că i-au crescut pe piept spice de grîu, care, îndoindu-se, se înfigeau în organul ei genital. Împrejurările au făcut ca, fără să-şi dea seama, să aibă contact sexual cu fiul ei. După asta şi-a luat zilele şi a murit într-un mod vrednic de milă. Spicele semnificau copilul, introducerea în vulvă - contactul sexual, iar seminţele ivite din trupul ei - trista-i soartă, pentru că seminţele se nasc din pămînt, nu din trupuri. - Cineva a visat că tunica îi este plină de ploşniţe şi că, înspăi­mîntat, încerca zadarnic să le îndepărteze. A doua zi a aflat că soţia i-a pus coarne. Asta l-a întristat profund, dar, din cauza unei probleme, n-a putut să se despartă de ea. Tunica însemna, în acest caz, soţia care s-a înlănţuit de el, iar ploşniţele - dezonoarea. Şi cum, deşi voia, nu putea să le îndepărteze, el n-a putut să se despartă nici de soţie. - Cineva a visat că mădularul său bărbătesc s-a acoperit pe neaş­teptate, pînă în vîrf, cu un păr extrem de des. A devenit un destrăbălat cunoscut de toată lumea şi s-a dedat la tot felul de plăceri lipsite de ruşine <
, fiind efeminat şi androgin>
, doar de membrul său bărbătesc nu se slujea în felul bărbaţilor. Şi astfel, acest mădular rămînea inactiv, încît, nefiind folosit prin frecarea cu un alt corp, îi crescuse şi păr• - Cineva a visat că un altul îi spune: "
Adu-i jertfe lui Asclepios"
. A doua zi a fost victima unui grav accident. Carul i s-a răsturnat, a fost aruncat pe jos şi i s-a zdrobit mîna dreaptă. Tocmai asta semnifica visul, că trebuia să ia măsuri pentru a nu fi surprins şi să aducă zeului un sacrificiu pentru îndepărtarea relelor. - Cineva a visat că, în picioare pe o stradă de lîngă agora, ţine în mîini oglinda unui frizer şi că-i face mare plăcere să se admire. După asta, cum oglinda i-a fost dată lui, s-a privit şi şi-a văzut toată faţa plină de pete. S-a îndrăgostit de o prostituată şi a luat-o cu de-a sila, fără să i-o fi dat cineva. Li s-a născut un fiu însemnat cu o pată, nu numai din cauza naşterii sale nelegitime, ci şi pentru că avea ochii încrucişaţi. Oglinda frizerului însemna că fata era bun obştesc şi la îndemîna oricui, şi că totuşi legăturile ei cu destrăbălatul nu au fost lipsite de greutăţi: existau, într-adevăr, oameni care-l împiedicau s-o ia de soţie• Cum, pe de altă parte, şi-a văzut chipul, i s-a născut un fiu care, în general, îi semăna, dar care, pentru că tatăl însuşi avea pete, nu era fără pată. - Cineva a visat că are la anus o gură cu dinţi mari şi frumoşi, că ridică glasul pe acolo, că mănîncă pe acolo şi că face pe acolo tot ce se face cu gura. Acest om a fost alungat din ţară pentru îndrăzneala cu care vorbea. Las deoparte explicaţi a : împlinirea visului era de la sine înţeleasă şi avea doar verosimilitate• - Cineva care trăia la Roma a visat că zboară pe deasupra cetăţii, pe lîngă ţiglele acoperişurilor, că se bucura de uşurinţa cu care zbura şi că era admirat de toţi spectatorii;
dar, în urma oboselii şi a unei înţepă­turi la inimă, s-a oprit din zbor şi s-a ascuns cu un simţămînt de ruşine. A trăit la Roma în stima tuturor, ca un prezicător admirat şi vestit, iar în afară de admiraţie, a obţinut mari venituri. N-a avut totuşi folos nici din preziceri, nici din cîştig: soţia a ajuns să-I urască şi l-a părăsit ­astfel că, de ruşine, s-a mutat în altă cetate. - Cineva a visat că, fiind gata să-şi ia zborul, e împiedicat, prins de piciorul drept, de unul dintre prietenii săi: acesta se numea Iulius. Era pe punctul de a părăsi Roma, avînd totul pregătit pentru călătorie - dar tocmai la început!;
1llunii lui Iulius, a fost împiedicat de o încurcătură şi a rămas pe loc. Intîrzierea nu a fost totuşi definitivă, pentru că cel care-l reţinuse era un prieten. - Cineva care era bolnava visat că, intrînd într-un templu al lui Zeus pentru a-i cere părerea, l-a întrebat în felul următor: "
O să mă fac bine? O să trăiesc ?"
. Zeul nu i-a răspuns, înclinînd doar din cap. A doua zi omul a murit, şi era cu totul firesc. Căci, înclinînd capul, zeul privise în jos. <
Am aflat dintr-un alt vis că acest lucru nu s-a întîmplat fără o explicaţie logică.>
- O femeie care era bolnavă a visat că o întreabă pe Mrodita dacă va trăi. Zeiţa a dat din cap în semn că nu - dar, cu toate acestea, femeia a trăit. Gestul, într-adevăr, fiind contrar precedentului, era salutar <
pentru că privise spre cer>
. - O femeie care-şi dorea copii a visat, plutind spre ea pe mare, şapte scaune, dintre cele pe care femeile le folosesc la naştere. 1 s-a întîmplat desigur să rămînă însărcinată, totuşi nu a devenit mamă, cei şapte copii pe care i-a adus pe lume murind în faşă. - Cineva a visat că prin metamorfozare a devenit un arbore uriaş, cu ramurile larg desfăcute, dintre care una era un plop alb, cealaltă ­un brad. Apoi, veneau să se aşeze pe plopul alb păsări de toate soiurile, pe brad - pescăruşi, cufundari şi toate celelalte păsări de mare. 1 s-au născut doi fii, dintre care unul a devenit atlet - din pricina plop ului alb - şi, trecînd din cetate în cetate, a avut de suportat oameni de toate felurile şi de rase deosebite, iar celălalt;
deşi fiu de ţăran, a fost căpitan de corabie şi de marinari ce s-au remarcat prin drumurile lor făcute pe mare. Cît despre cel care avusese visul, el a ajuns la adînci bătrîneţi şi a trăit pînă la sfîrşitul vieţii în belşug. - Cineva care şi-a condus fiul pancratiast la Olympia a visat că acesta a fost condamnat la moarte şi că urma - se spune - să fie ucis pe altarul lui Zeus;
tot plîngînd şi implorînd, a obţinut totuşi, prin rugă­minţile sale, ca fiul să nu-i mai fie omorît. Fiul a fost înscris, a participat la concurs, dar, cînd a ajuns să spere foarte mult în victorie, a fost învins. Pe drept. Căci nici n-a ajuns pînă la capăt, adică pînă la cel de pe urmă deznodămînt al victoriei, nici nu a obţinut onoruri publice: în mod firesc, într-adevăr, cei jertfiţi pentru stat primesc mari cinstiri, la fel şi olimpionicii. - Cineva care şi-a condus fiul luptător la Olympia a visat că acesta i-a fost omorît de Hellanodici şi că a fost înmormîntat pe stadion. Fiul a fost olimpionic. Pe bună dreptate. Căci moartea are drept urmare firească faptul că mortul primeşte o inscripţie şi e declarat preafericit, întocmai ca şi olimpionicul. - Cineva a visat că un altul îi spune: "
Să nu te temi, nu vei muri, dar nu vei putea trăi"
. A orbit, iar această împlinire a visului s-a făcut corect şi logic. Căci, desigur, nu murise - de vreme ce era în viaţă -, dar n-a mai fost în viaţă, de vreme ce nu vedea lumina. - Un alergător care trebuia să participe la Jocurile Sacre a visat că s-a apropiat cu o ulcică în mînă de un izvor, să-şi ia apă. Pe măsură ce se îndrepta spre izvor, apa curgea;
de-abia a atins-o însă, şi apa a încetat să mai curgă. A lăsat să treacă ceva timp, apoi iarăşi s-a apro­piat: din nou apa, care cu o clipă înainte curgea, s-a oprit;
a treia oară la fel. La sfîrşit, apa a lipsit cu desăvîrşire, aşa încît, furios, el a crăpat şi a spart vasul. Cum, în timpul cursei, a fost la egalitate cu un altul, deşi balanţa a înclinat un timp în favoarea lui, a fost obligat să alerge din nou. Cum, a doua oară, a atins borna în acelaşi timp cu adversarul său, a alergat a treia oară. Şi, cu toate că balanţa înclinase generos în favoarea lui, n-a primit cununa, căci cel care o atribuia la Jocuri l-a protejat pe adversar. I-a venit ca de la sine să compare izvorul cu concursul, curgerea apei cu arbitrul, apa cu cununa, ulcica cu asceza atletică, nereuşita privind apa datorată faptului că izvorul nu mai avea apă cu nereuşita privind cununa datorată părtinirii arbitrului, asceza profesată în zadar cu spargerea ulcelei. - Un alergător care trebuia să participe la un Concurs Sacru a visat că ia o mătură şi curăţă cursul unei ape plin de murdărie şi de noroi şi că-I spală cu multă apă ca să-i redea curgerea firească şi curată. A doua zi, deşi era în ajunul concursului, îşi făcu o spăIătură intestinală şi, după ce şi-a evacuat din pîntece excrementele, picioarele i-au devenit sprintene şi uşoare şi a obţinut cununa. - O femeie a visat că iubitul ei îi dădea în dar un cap de porc. A ajuns să-şi urască iubitul şi să-I părăsească: căci porcul nu este acceptat de Mrodita. - Un flautist acompaniator la coruri de ditirambi48 a visat că tălpile picioarelor. i-au fost mîncate de viermi. A încetat să-şi mai exercite profesiunea de flautist şi să mai ia parte la concursuri, şi astfel a rămas cu picioarele nemişcate, de parcă i-ar fi fost mîncate de viermi, pentru că nu mai urca pe scenă. - Cineva a visat că tovarăşii de asociaţie şi de "
fratrie"
îi spun pe neaşteptate: "
Primeşte-ne şi dă-ne o masă"
şi că le răspunde: "
Nu mai am nici un ban şi nu mai am nici cu ce să vă primesc,” , după care i-a alungat. A doua zi a fost victima unui naufragiu şi, în toiul celei mai mari primejdii, de-abia a putut fi salvat. Împlinirea visului a fost pentru el corectă şi conformă cu regula. Există, într-adevăr, obiceiul pentru tovarăşii de asociere să intre în locuinţele asociaţilor morţi şi să mănînce acolo, iar această masă - se spune - e dată de mort ca mulţumire pentru cinstirea adusă de tovarăşi mortului. Ei bine, masa însemna în mod firesc primejdia de moarte;
dar cum nu-i primise, a scăpat de ameninţare. Pe de altă parte, a existat naufragiu pentru că, din lipsă de resurse, îi respinsese. - Cineva a visat că-si mînca pîinea înmuind-o în miere. S-a deschis către speculaţiile filosodce, din care şi-a extras înţelepciunea cuprinsă în ele si a dobîndit mari sume de bani. Cum e si firesc, mierea înseamnă talentul vorbirii în prezentarea înţelepciunii,'
pîine a - cîştigul obţinut. - Cineva a visat că i-au crescut pe piept spice de grîu, că apoi unul s-a apropiat şi i-a smuls spicele ca pe ceva necuviincios aflat pe el. Avea doi fii si i-au murit într-un accident nefericit: într-adevăr, cînd se aflau pe cîmp, o bandă de tîlhari i-au atacat, omo~îndu-i. Spicele semnificau copiii, smulgerea spicelor - moartea lor. - Un sclav a visat că primeşte'
de la stăpîna sa un ou moale, că-i desfăcea coaja si mînca oul. Stăpîna a rămas însărcinată, apoi a născut un băiat. În c~ea ce o priveşte, ea a murit, iar copilul l-a crescut, la porunca soţului stăpînei, cel care a avut visul. Astfel, învelişul oului era un lucru de aruncat şi fără valoare, dar conţinutul i-a furnizat celui ce a avut visul mijlocul de a-şi procura cele trebuincioase traiului. - O femeie a visat că ţine în mîini mădularul bărbătesc al soţului ei, care fusese despărţit de trup, că avea grijă de el şi-l păzea cu mare atenţie ca să nu i se întîmple nimic rău. I-a născut soţului un fiu, pe care l-a crescut ea. Mădularul sotului simboliza fiul: într-adevăr, din acest mădular ieşise fiul. Dar, cum'
mădularul fusese despărţit de restul trupului, după ce ea şi-a crescut fiul, s-a despărţit de soţ. - Cineva a visat că e penetrat de Ares. A avut o afecţiune la anus şi la tubul digestiv şi, cum nu putea fi vindecat altfel, a acceptat o operaţie şi s-a făcut bine. Ares semnifica bisturiul de fier, aşa cum şi în vorbirea obişnuită îl numim pe Ares fier, prin metonimie. Plăcerea pe care o simţise în timpul actului sexual arăta că operaţia nu va fi aducă­toare de moarte. - Cineva a visat că nu are bani şi că era întristat. S-a întîmplat să fie lovit de apoplexie şi să moară. A fost drept. Căci n-a avut mijloace să-şi procure cele necesare traiului. - Cineva care era bolnav de stomac şi care-i ceruse lui Asclepios un leac a visat că a intrat în templul zeului şi că acesta, întinzîndu-şi dege­tele de la mîna dreaptă, i le dădea să le mănînce. A mîncat cinci curmale şi s-a vindecat. Căci curmale le bune ale palmierului sînt numite degete. - Cineva a visat că poartă o mare cantitate de aur strălucitor pe umeri. A orbit din pricina strălucirii aurului: cum e şi firesc, această . strălucire slăbea vederea celui ce purta aurul. - Cineva a visat că are trei falusuri. Era sclav şi a fost eliberat, şi astfel a dobîndit trei nume în loc de unul, luînd pe deasupra cele două nume de la cel care-l eliberase. - Cineva care era bolnav i-a cerut lui Sarapis, dacă avea să-I vindece, să-şi mişte spre el în vis mîna dreaptă, dacă nu - mîna s

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi MREANA

majoritate viselor in care apar pesti nu sunt bune;

Ce inseamna sa visezi INCALTAMINTE

În tradiţia persană, a visa încălţăminte e semn de supărare. Aceeaşi explicaţie apare şi în tradiţia româneasă a tălmăcirii viselor.

Ce inseamna sa visezi NEGRU - OM NEGRU

Om negru, semn de boală este. Potrivit tradiţiei româneşti de explicare a viselor, culoarea neagră văzută în vis prevesteşte supărare. În tradiţia persană, visul cu om negru e considerat bun; vei primi o veste ce va fi pe placul tău.

Ce inseamna sa visezi STILOU

Visul acesta îţi spune că vei primi nişte veşti. Persoane cu experienţă în tălmăcirea viselor afirmă că e vorba, aproape întotdeauna, de veşti bune, cu excepţia faptului când stiloul visat e defect sau distrus.

Ce inseamna sa visezi A căra pe cineva din Hades şi, în general, a căra

A-l căra în spinare pe unul dintre demonii din infern, pe însuşi Pluton, Cerberul sau pe oricare altul dintre locuitorii Hadesului înseamnă, dacă cine are un astfel de vis este un răufăcător, că-şi poartă crucea: căci crucea are asemănare cu moartea, iar cel care trebuie să fie... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre obiceiurile omeneşti

În afară de aceasta, să începi prin a cîntări obiceiurile celui care are visul respectiv, adică să te lămureşti în privinţa lor. Iar dacă nu ai siguranţă în acest sens, amînă pentru moment şi lămureşte-te apoi în ceea ce-l priveşte de la un altul, ca să nu dai greş. Cineva a... (afla mai multe)