Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Despre obiceiurile omeneşti

În afară de aceasta, să începi prin a cîntări obiceiurile celui care are visul respectiv, adică să te lămureşti în privinţa lor. Iar dacă nu ai siguranţă în acest sens, amînă pentru moment şi lămureşte-te apoi în ceea ce-l priveşte de la un altul, ca să nu dai greş. Cineva a visat, bunăoară, că practica pe soţia sa cunilingvismul. Şi, invers, un altul a visat că soţia sa îi sugea mădularul. Şi, cu toate că s-a scurs multă vreme, nu s-a produs pentru ei nici o împlinire semnificată de un astfel de vis, adică ce se produce în general în cazul altor oameni141. Cum pricina nu-mi era limpede, m-am mirat şi mi s-a părut ciudat că nu se produce nimic pentru ei. Apoi însă, cu timpul, mi-am dat seama că şi unul, şi celălalt obişnuiau aceste practici şi că gurile nu le erau curate. De aceea, era firesc să nu se producă nimic pentru ei: ceea ce vedeau era practica de care erau obsedaţi. Avem o pildă în acelaşi sens în cazul celor care visează că fură, omoară sau jefuiesc un templu: adesea chiar asta le umblă prin minte. Iar dacă încercăm să tălmăcim aceste vise ca enigme, cine face asta greşeşte şi se înşală. Nu-i lua în seamă pe cei care socotesc că visele, bune sau rele, sînt văzute în legătură cu horoscopul fiecăruia. Ei spun, într-adevăr, că astrele binefăcătoare, cînd nu pot să fie pricină de nimic bun, cel putin aduc bucurie prin mijlocirea viselor, iar cele răufăcătoare, cînd nu pot să facă nici un rău, cel puţin tulbură adînc şi înspăimîntă prin mijlocirea viselor. Dacă ar fi aşa, visele nu s-ar împlini niciodată : de fapt, şi visele bune, şi cele rele au o împlinire, fiecare după propria lui semnificaţie. In afară de asta, plebe a - adică oamenii ne cultivati - nu are niciodată vise cu caracter mai literar: asemenea vise au doar'
literatii si oamenii nu lipsiţi de cultură. Şi mai cu seamă de acolo se poate vedea că visele sînt opera sufletului şi nu vin dintr-o cauză exterioară. Printre hexa­metri, iambi, epigrame sau citări de vreun alt fel, unii, pe de altă parte, îşi sînt sieşi pricină a împlinirii, adică cei care presupun un înţeles care e prin el însuşi concluziv. Cineva a visat, bunăoară, că un om vrednic de încredere îi spunea acest vers din Hesiod: "
Fugi de cîştiguri necinstite;
belea-i cîştigul necurat"
. S-a pus să tîlhărească, a fost prins asupra faptului şi pedepsit. Alte vise de acest fel, toate cele care nu implică un înţeles prin el însuşi concluziv trimit tălmăcirea la subiectul poemului. Cineva a visat, de pildă, că slujitoarea sa îi spune aceşti iambi de Euripide: "
Arde-mi carnea, dă-i foc, umple-te de mine"
. Acea slujitoare a fost ţinta geloziei stăpînei sale şi a suportat mii şi mii de rele: era firesc, într-adevăr, ca, pentru ea, împlinirea să fie conformă cu subiectul din Andromacha. Iar un altul, sărac, a visat că spunea aceşti iambi: "
Tot ce era nesperat a venit deodată pentru prima oară"
. Găsi o comoară şi se îmbogăţi. O femeie a visat că I se spunea: "
Bietul Patroclu e mort şi acum e bătaie-mprejurul Trupului gol, fiind armele-i toate în mîna lui Hector"
. Soţul ei, plecat în străinătate, a murit şi, averea fiindu-i luată de per­ceptori, ea a făcut proces;
dar nu l-a terminat, murind între timp. Îţi dai seama că, dintre aceste vise, unele au prin ele însele suficiente elemente pentru a arăta care trebuie să le fie împlinirea, fără să fi avut nevoie de subiectul poemelor, iar altele s-au împlinit potrivit cu legendele din poeme.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi Despre obiceiurile animalelor

De asemenea, trebuie să compari caracterele animalelor cu cele ale oamenilor şi să ţii seama de dispoziţiile şi sentimentele fiecărui individ după asemănările cu animalul corespunzător. Bunăoară, anima­lele curaj oase, iubitoare de libertate, active şi înfricoşătoare prevestesc... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre mistere

Ceea ce se petrece în mistere duce la împliniri de acelaşi fel ca misterele şi comportă în vis aceeaşi durată ca răstimpurile care separă ceremoniile misterelor. O femeie a visat că, în stare de beţie, dansează la serbările lui Dionysos. Şi-a omorît copilul, care avea trei ani.... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre meşteşugari

Orice meşteşugar întîlnit sau văzut are aceeaşi împlinire ca şi meseria lui. De asemenea, vederea atelierelor lor are acelaşi rezultat ca atunci cînd se văd ei înşişi sau meseriile lor, afară de cazul caselor de toleranta: usuratica, prin ea însăşi, este de bun augur, dar nu şi... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre zei Despre cultul zeilor

Dintre zei, unii sînt percepuţi cu ajutorul intelectului, alţii prin simţuri: percepuţi prin intelect sînt cei mai numeroşi, puţini fiind sesizabili. Urmarea prezentării o va arăta şi mai exact. Spunem, pe de altă parte, că dintre zei, unii sînt olimpieni - noi îi numim eteraţi... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Descrierea viselor

Cineva a visat că era legat cu un lanţ la temelia statuii lui Poseidon de la Isthmos. A devenit preot al lui Poseidon. Se cuvenea, într-adevăr, ca, în calitate de preot, să nu fie despărţit de locul sacerdoţiului său. Cineva a visat că, ducîndu-şi soţia la altar ca pe o victimă,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi A căra pe cineva din Hades şi, în general, a căra

A-l căra în spinare pe unul dintre demonii din infern, pe însuşi Pluton, Cerberul sau pe oricare altul dintre locuitorii Hadesului înseamnă, dacă cine are un astfel de vis este un răufăcător, că-şi poartă crucea: căci crucea are asemănare cu moartea, iar cel care trebuie să fie... (afla mai multe)