Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Despre obiceiurile animalelor

De asemenea, trebuie să compari caracterele animalelor cu cele ale oamenilor şi să ţii seama de dispoziţiile şi sentimentele fiecărui individ după asemănările cu animalul corespunzător. Bunăoară, anima­lele curaj oase, iubitoare de libertate, active şi înfricoşătoare prevestesc oameni de acelaşi fel: aşa sînt leul, tigrul, pantera, elefantul, vulturul, şoimul. Animalele violente, dezagreabile, nesociabile prezic oameni asemănători: aşa sînt mistreţul şi ursul. Animalele temătoare, fugare, fără nobleţe reprezintă fiinţe temătoare sau sclavi fugari: astfel sînt cerbul, iepurele, cîinele. Animalele domoale, in active şi viclene, ca hiena, reprezintă fiinţe încete la minte şi inerte, adesea şi persoane care otrăvesc. Animalele sălbatice cu venin, cele care sînt înfricoşătoare, puternice şi cu multă forţă reprezintă personaje importante: aşa sînt dragonul, vasiliscul, şarpele de stejar. Cele cu mult venin reprezintă bărbaţi sau femei bogate: aşa sînt aspida, vipera, sepsul. Cele care sînt mai de temut la vedere decît în realitate reprezintă oameni palavragii şi nestatornici: aşa sînt colubra bucălată, broasca rîioasă, şarpele orb. Cele mici, ca tarantulele, hidrele, şopîrlele, desemnează oameni de fapt puţin însemnaţi şi vrednici de dispreţ, dar în stare să facă rău. Anima­lele care pradă pe faţă reprezintă tîlhari şi hoţi: astfel sînt şoimul şi lupul. Cele care pradă, dar nu pe faţă, indică oameni vicleni: aşa sînt gaia şi vulpea. Cele frumoase şi graţioase reprezintă oameni cărora le place să se mîndrească: aşa sînt papagalul, potîrnichea, păunul. Animalele cîntătoare şi cu voce plăcută reprezintă literaţi, muzicieni şi cîntăreţi de mare clasă: aşa sînt rîndunica, privighetoarea, auşelul. Cele care imită semnifică şarlatani şi vicleni: aşa sînt maimuţa, mierla, coţofana. Animalele vărgate şi pătate, ca pantera, reprezintă indivizi lipsiţi de sinceritate, adesea şi oameni marcaţi cu fierul. Animalele muncitoare şi care trag la muncă reprezintă subordonaţi harnici: aşa sînt măgarii şi boii de la plug. Animalele muncitoare dar nesupuse desemnează oameni îndărătnici şi insolenţi : aşa sînt taurii, boii în turmă, caii la păşune, colunii. Animalele care se adună în grupuri semnifică oameni sociabili şi gregari, de unde şi faptul. că sînt buni pentru orice asociere: aşa sînt berzele, cocorii, graurii, gaiţele, porumbeii. Dintre acestea din urmă, unele anunţă şi furtuni, cum sînt graurii şi gaiţele, sau tîlhari şi duşmani, ca berzele şi cocorii. Animalele care se aşază pe cadavre şi nu se duc niciodată să vîneze reprezintă indivizi leneşi şi delăsători, gropari, ciocli, oameni care finisează pieile sau oameni alungaţi din cetate: aşa sînt vulturii. Păsările de noapte şi care rămîn inactive în timpul zilei îi reprezintă pe adulteri, pe hoţi sau pe cei a căror muncă se desfăşoară noaptea: aşa sînt bufniţa, corbul de noapte, cucuveaua şi celelalte asemănătoare. Păsările care au o mai mare întin­dere a vocii indică oameni care vorbesc multe limbi şi care sînt foarte învăţaţi: aşa sînt corbul, stăncuţa, coţofana şi altele asemenea. Cele cărora le place să stea în acelaşi loc desemnează oameni care locuiesc în vecinătate şi chiar lîngă voi: aşa sînt rîndunica şi potîrnichea albă. Ele arată şi că sclavii fugari care s-au născut liberi se întorc în ţara lor. Reţine că de toate animalele care, rămînînd aceleaşi, pot da naştere la o mulţime de tălmăciri trebuie să ţii seama în întregime. De pildă, pantera înseamnă, în egală măsură, un om mărinimos, din cauza obice­iurilor ei, şi un viclean, din pricina blanei pătate pe care o are;
la fel şi pot!rnichea, un om frumos şi şiret totodată. In general, acum, că ai aceste modele, du-ţi mai departe cercetarea şi asupra lor, şi asupra celor care nu au fost luate la socoteală aici sau în primele cărţi. Încă ceva. Toate l;
lnimalele închinate zeilor îi semnifică chiar pe acei zei. In plus, avînd în vedere toate animalele luate împre­ună, raportează-le pe cele îmblînzite şi domestice la membrii familiei, iar pe cele sălbatice la duşmani, boală, la o împrejurare supărătoare sau la o nenorocire: căci duşmanii, bolile, nenorocirile ne fac rău la fel ca şi fiarele sălbatice. În consecinţă, e de bine să avem (în vis) animale îmblînzite şi să le vedem sănătoase şi ţinute în ascultare de noi înşine, nu de duşmani;
pe de altă parte, nu poate fi decît de bine să vedem animale sălbatice pe moarte sau chiar că le-am atacat135 noi, sau ţinute în ascultare de animale îmblînzite şi care ne-au devenit însoţitoare: în schimb, a vedea fiare ţinute în ascultare de duşmani sau care răpun animale domestice şi într-o dispoziţie rea, toate astea nu pot fi decît supărătoare şi de rău augur.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi Despre obiceiurile omeneşti

În afară de aceasta, să începi prin a cîntări obiceiurile celui care are visul respectiv, adică să te lămureşti în privinţa lor. Iar dacă nu ai siguranţă în acest sens, amînă pentru moment şi lămureşte-te apoi în ceea ce-l priveşte de la un altul, ca să nu dai greş. Cineva a... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre mistere

Ceea ce se petrece în mistere duce la împliniri de acelaşi fel ca misterele şi comportă în vis aceeaşi durată ca răstimpurile care separă ceremoniile misterelor. O femeie a visat că, în stare de beţie, dansează la serbările lui Dionysos. Şi-a omorît copilul, care avea trei ani.... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre meşteşugari

Orice meşteşugar întîlnit sau văzut are aceeaşi împlinire ca şi meseria lui. De asemenea, vederea atelierelor lor are acelaşi rezultat ca atunci cînd se văd ei înşişi sau meseriile lor, afară de cazul caselor de toleranta: usuratica, prin ea însăşi, este de bun augur, dar nu şi... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre zei Despre cultul zeilor

Dintre zei, unii sînt percepuţi cu ajutorul intelectului, alţii prin simţuri: percepuţi prin intelect sînt cei mai numeroşi, puţini fiind sesizabili. Urmarea prezentării o va arăta şi mai exact. Spunem, pe de altă parte, că dintre zei, unii sînt olimpieni - noi îi numim eteraţi... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi GEMENI(vezi şi Oameni)

1 în vise, gemenii pot fi chiarniște persoane cunoscute din viațanoastră. Dacă nu îi cunoaștem,atunci ei pot reprezenta două laturiale aceleiași idei.2 Adeseori, în viața de zi cu zi,ne confruntăm cu un conflict în-tre contrarii. Gemenii din vis potreprezenta două laturi ale... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Cerbul

Cerbul semnifică, pe corabie, cîrmele şi iuţeala corăbiei; pe drum ­că mersul şi călătoria în străinătate se vor face cu uşurinţă ori, dimpotrivă, că vor fi anevoioase: starea în care se află cerbul e cea care va hotărî. În rest, cerbul îi reprezintă pe sclavii fugari, pe... (afla mai multe)