Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Despre obiceiurile animalelor

De asemenea, trebuie să compari caracterele animalelor cu cele ale oamenilor şi să ţii seama de dispoziţiile şi sentimentele fiecărui individ după asemănările cu animalul corespunzător. Bunăoară, anima­lele curaj oase, iubitoare de libertate, active şi înfricoşătoare prevestesc oameni de acelaşi fel: aşa sînt leul, tigrul, pantera, elefantul, vulturul, şoimul. Animalele violente, dezagreabile, nesociabile prezic oameni asemănători: aşa sînt mistreţul şi ursul. Animalele temătoare, fugare, fără nobleţe reprezintă fiinţe temătoare sau sclavi fugari: astfel sînt cerbul, iepurele, cîinele. Animalele domoale, in active şi viclene, ca hiena, reprezintă fiinţe încete la minte şi inerte, adesea şi persoane care otrăvesc. Animalele sălbatice cu venin, cele care sînt înfricoşătoare, puternice şi cu multă forţă reprezintă personaje importante: aşa sînt dragonul, vasiliscul, şarpele de stejar. Cele cu mult venin reprezintă bărbaţi sau femei bogate: aşa sînt aspida, vipera, sepsul. Cele care sînt mai de temut la vedere decît în realitate reprezintă oameni palavragii şi nestatornici: aşa sînt colubra bucălată, broasca rîioasă, şarpele orb. Cele mici, ca tarantulele, hidrele, şopîrlele, desemnează oameni de fapt puţin însemnaţi şi vrednici de dispreţ, dar în stare să facă rău. Anima­lele care pradă pe faţă reprezintă tîlhari şi hoţi: astfel sînt şoimul şi lupul. Cele care pradă, dar nu pe faţă, indică oameni vicleni: aşa sînt gaia şi vulpea. Cele frumoase şi graţioase reprezintă oameni cărora le place să se mîndrească: aşa sînt papagalul, potîrnichea, păunul. Animalele cîntătoare şi cu voce plăcută reprezintă literaţi, muzicieni şi cîntăreţi de mare clasă: aşa sînt rîndunica, privighetoarea, auşelul. Cele care imită semnifică şarlatani şi vicleni: aşa sînt maimuţa, mierla, coţofana. Animalele vărgate şi pătate, ca pantera, reprezintă indivizi lipsiţi de sinceritate, adesea şi oameni marcaţi cu fierul. Animalele muncitoare şi care trag la muncă reprezintă subordonaţi harnici: aşa sînt măgarii şi boii de la plug. Animalele muncitoare dar nesupuse desemnează oameni îndărătnici şi insolenţi : aşa sînt taurii, boii în turmă, caii la păşune, colunii. Animalele care se adună în grupuri semnifică oameni sociabili şi gregari, de unde şi faptul. că sînt buni pentru orice asociere: aşa sînt berzele, cocorii, graurii, gaiţele, porumbeii. Dintre acestea din urmă, unele anunţă şi furtuni, cum sînt graurii şi gaiţele, sau tîlhari şi duşmani, ca berzele şi cocorii. Animalele care se aşază pe cadavre şi nu se duc niciodată să vîneze reprezintă indivizi leneşi şi delăsători, gropari, ciocli, oameni care finisează pieile sau oameni alungaţi din cetate: aşa sînt vulturii. Păsările de noapte şi care rămîn inactive în timpul zilei îi reprezintă pe adulteri, pe hoţi sau pe cei a căror muncă se desfăşoară noaptea: aşa sînt bufniţa, corbul de noapte, cucuveaua şi celelalte asemănătoare. Păsările care au o mai mare întin­dere a vocii indică oameni care vorbesc multe limbi şi care sînt foarte învăţaţi: aşa sînt corbul, stăncuţa, coţofana şi altele asemenea. Cele cărora le place să stea în acelaşi loc desemnează oameni care locuiesc în vecinătate şi chiar lîngă voi: aşa sînt rîndunica şi potîrnichea albă. Ele arată şi că sclavii fugari care s-au născut liberi se întorc în ţara lor. Reţine că de toate animalele care, rămînînd aceleaşi, pot da naştere la o mulţime de tălmăciri trebuie să ţii seama în întregime. De pildă, pantera înseamnă, în egală măsură, un om mărinimos, din cauza obice­iurilor ei, şi un viclean, din pricina blanei pătate pe care o are; la fel şi pot!rnichea, un om frumos şi şiret totodată. In general, acum, că ai aceste modele, du-ţi mai departe cercetarea şi asupra lor, şi asupra celor care nu au fost luate la socoteală aici sau în primele cărţi. Încă ceva. Toate l;lnimalele închinate zeilor îi semnifică chiar pe acei zei. In plus, avînd în vedere toate animalele luate împre­ună, raportează-le pe cele îmblînzite şi domestice la membrii familiei, iar pe cele sălbatice la duşmani, boală, la o împrejurare supărătoare sau la o nenorocire: căci duşmanii, bolile, nenorocirile ne fac rău la fel ca şi fiarele sălbatice. În consecinţă, e de bine să avem (în vis) animale îmblînzite şi să le vedem sănătoase şi ţinute în ascultare de noi înşine, nu de duşmani; pe de altă parte, nu poate fi decît de bine să vedem animale sălbatice pe moarte sau chiar că le-am atacat135 noi, sau ţinute în ascultare de animale îmblînzite şi care ne-au devenit însoţitoare: în schimb, a vedea fiare ţinute în ascultare de duşmani sau care răpun animale domestice şi într-o dispoziţie rea, toate astea nu pot fi decît supărătoare şi de rău augur.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi Despre obiceiurile omeneşti

În afară de aceasta, să începi prin a cîntări obiceiurile celui care are visul respectiv, adică să te lămureşti în privinţa lor. Iar dacă nu ai siguranţă în acest sens, amînă pentru moment şi lămureşte-te apoi în ceea ce-l priveşte de la un altul, ca să nu dai greş. Cineva a... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre atelaje

Dintre atelaje, cele obişnuite - cum ar fi atelajele cu cai, măgari, catîri - arată pentru unii bine, pentru alţii rău; mai multe amănunte, la capitolul despre animale. Cele neobişnuite - cum ar fi cu lupi, pan­tere, hiene şi alte animale sălbatice - nu sînt de bine decît pentru... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre cămin

Dacă cineva îşi construieşte (în vis) un cămin în străinătate fără să aibă de gînd să se căsătorească sau să trăiască acolo, asta prevesteşte moarte. Tînărul din Bithynia a visat că-şi construia un cămin la Roma, şi a murit.

Ce inseamna sa visezi Despre efebie

Daca cel care viseaza ca participa la exercitiile efebilor este sclav va fi eliberat, caci legea ingaduie starea de efeb doar oamenilor liberi.Pentru orice muncitor manual sau orator, asta prezice lipsa de lucru si inactivitate vreme de un an: caci efebul trebuie sa-si poarte... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi GEMENI(vezi şi Oameni)

1 în vise, gemenii pot fi chiarniște persoane cunoscute din viațanoastră. Dacă nu îi cunoaștem,atunci ei pot reprezenta două laturiale aceleiași idei.2 Adeseori, în viața de zi cu zi,ne confruntăm cu un conflict în-tre contrarii. Gemenii din vis potreprezenta două laturi ale... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Cerbul

Cerbul semnifică, pe corabie, cîrmele şi iuţeala corăbiei; pe drum ­că mersul şi călătoria în străinătate se vor face cu uşurinţă ori, dimpotrivă, că vor fi anevoioase: starea în care se află cerbul e cea care va hotărî. În rest, cerbul îi reprezintă pe sclavii fugari, pe... (afla mai multe)