Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: DUMNEZEU/ZEI(vezi ţi Reprezentări religioase)

1 Atunci când visăm despreDumnezeu, nu fa.ce.ni decât să ad-mitem existența unei forțe supe-rioare ce are griji de toate. In acestfel, ne conștientizăm apartenențala masa largă, a umanității și drep-tul de a poseda un cod specific deconvingeri morale. Fiecare dintrenoi simte nevoia de a fi iubit șide a fi acceptat, stări care pot fiîmplinite doar prin înțelegerea pro-priei copilării. în visul unei fentei,prezența figurilor unor zei mitici îivor fi de ajutor în înțelegerea di-feritelor aspecte ale personalitățiisale. în visul unui bărbat, prin in-termediul acelorași imagini, acestastabilește o legătură cu propria-imasculinitate și cu sentimentul dea-și aparține lui însuși și, prin ur-mare, întregii umanități.2 Emoțiile și sentimentele puter-nice care ne încearcă uneori potfi puse în relație cu imensa nevoiede dragoste și aprobare părinteascăresimțită în copilărie. Uneori,aceste emoții pot fi personificateși recunoscute în figurile zeilor dinmitologie:Adonis semnifică sănătatea, fru-musețea și iubirea de sine. Apolosimbolizează Soarele, în vremece învățatul Chitea reprezintăarta vindecării. în legătură cuacest lucru, interesant este că, deșiHeracie a deprins arta tămăduiriide la Chiron, în momentul în careHeracie 1-a rănit accidental, trupulsău a refuzat vindecarea venită dinpartea fostului discipol. Ieliuva,în sensul unui zeu răzbunător, neavertizează asupra laturii negativea puterii. Mane. ca zeu al războiu-lui, simbolizează impulsul de careavem nevoie pentru a reuși. Mercur(sau Hennes) sugerează comuni-carea, adeseori la nivel emoțional.El este patronul magiei Zm estemai-marele zeilor și sennutkâ grijași ocrotirea paternă sub ambek saleaspecte: pozitiv și negativ.3 Din punct de vedere spiritual,recunoaștem existența, unei forțesuperioare. Credința creștină îșireprezintă această prezență prin-tr-un singur Dumnezeu, care semanifestă însă în trei forme: Tatăl,Fiul și Sfântul Duh. Alte religiiatribuie aceleași calități unor zeidiferiți. Pe măsură ce facem progre-se spre o mai profundă. înțelegere,putem aprecia noi înșine relevanțanenumăratelor credințe și putemîncepe să. îl percepem pe Dumnezeuca pe o prezență atotputernică.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi ICOANĂ(vezi ţi Reprezentări religioase)

1 Orice simbol religios apărutîn vis este un semn al legăturilornoastre puternice cu vechi convin-geri și principii. în mod obișnuit,icoana simbolizează microcosmo-sul existent în macrocosmos, adicălumea cea mică reflectându-se înlumea cea mare. Ființa umanăsimte adeseori nevoia... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi CEREMONI E/RITUAL(vezi şi Reprezentări religioase)

1 Atunci când visăm că luămparte la o ceremonie sau. la unritual religios, semnificația poate fiaceea că suntem conștienți de ne-voia abordării unei noi atitudini, adezvoltării unei alte abilități sau căo schimbare importantă are loc înviața noastră.2 Orice schimbare majoră are... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi CLĂDIRI BISERICEŞTI(vezi si Biserica, în Clădiri p"Reprezentări religioase)

1 Imaginea unei biserici sugereazăsentimentele noastre în legăturăcu religia, în forma sa organizată,în vise, o biserică ne poate ducecu gândul la un loc de refugiu, unsanctuar, mai ales în sensul în careprin asta înțelegem o convingeresau o idee proprie împărtășită și dealții.... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi GOLF(vezi ţi Jocuri)

1 într-o secvență, onirică, jocul degolf poate fi învestit cu o mulțimede semnificații. Ca și în cazul altorjocuri, poate sugera apartenențala o echipă sau, dimpotrivă, poateindica succesul individual.. A jucaun astfel de joc în vis relevă nevoialibertății de mișcare și a... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

l Prezent;! animalelor sugerează,de obicei, o latură a personalitățiinoastie pe >: are nu o putem percepepe deplin decât la un nivel instinc-tiv. Când in vis apar animale, aces-tea reproirită, de obicei, un aspectal peisonabtății care nu poate fiînțeles pe deplin decât la nivel... (afla mai multe)