Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Diverse accidente corporale

Tumoarea e semn de pagubă, pe de o parte prin isopsefie, pe de altă parte pentru că orice excrescenţă care nu adaugă trupului nici frumuseţe, nici putere, ci îi răpeşte aspectul lui natural frumos, e semn de pagubă şi grijă. Cum în plus tumoarea produce suferinţă, mai ales cînd afectează mădularul bărbătesc, ea este în egală măsură semn de tristeţe şi supărare, afară de cazul lucrurilor semnificate de mădularul bărbătesca, pentru a căror prezentare am zăbovit mai în amănunt în prima carte, în capitolul despre trup. Dacă cineva visează că i-a crescut pe trup o plantă, după cum spun unii, va muri: căci plantele se nasc din pămînt şi tot în pămînt se des compun şi cadavrele. Eu cred că tălmăcirile trebuie făcute totuşi nu doar pornind de la plante, ci ţinînd seama şi de părţile trupului pe care cresc acestea: adeseori, într-adevăr, nu a pierit cel care a avut visul, ci ceea ce era desemnat de partea pe care a crescut planta. Există, de altminteri, diferenţe chiar şi între plante, astfel încît visul nu produce moarte, ci tăieri şi operaţii. Inseamnă noroc şi în caz că e vorba de plante care se taie cu orice prilej, cum este viţa-de-vie şi plantele asemenea ei. Cunosc astfel pe cineva care a visat că i-a crescut viţă-de-vie pe cap, şi a fost într-adevăr operat de o tumoră pe omuşor. Rîia, lepra, elefantiazisul fac în aşa fel încît unii săraci vor ieşi în evidenţă şi se vor bucura de faimă, pentru că se vor îmbogă,ţi: căci aceste boli fac ca toţi cei care suferă de ele să atragă privirile. In plus, din acelaşi motiv, acestea scot la lumină lucrurile ascunse. In ceea ce-i priveşte pe bogaţi şi pe cei puternici, acestora le dau prilejul să se bucure de funcţii de conducere. Este întotdeauna mai bine să visezi că ai tu însuţi rîie, lepră, elefan­tiazis sau o altă boală asemănătoare, ca pecingine albă sau licheni. A vedea pe altcineva atins de aceste rele anunţă tristeţe şi griji: căci priveliştea oricărui lucru respingător şi cu înfăţişare îngrozitoare deprimă şi strînge sufletul celui care-l vede. Cel mai nefast ar fi să-I vezi pe unul dintre cei apropiaţi atins de un asemenea rău. Dacă e un slujitor al celui ce are visul, nu va avea nici un folos pentru slujba lui. Dacă este fiul său, va înceta să ducă viaţa pe care o dorea tatăl său. Dacă soţia lui, se va ruşina în orice caz foarte mult din pricina conduitei sale. In schimb, e de bine pentru cei ce trăiesc pe seama mulţimii. Cît despre ceilalţi, lucrurile trebuie interpretate după regula analogiei.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi Diverse feluri de pîine

A mînca pîinea care se mănîncă de obicei e de bine; de pildă, pentru sărac e potrivită pîinea neagră, iar pentru cel bogat pîinea albă. Dacă se mănîncă altă pîine în locul celei obişnuite, nu numai că nu este de bine dar e chiar de rău: pentru săraci asta indică boală, iar pentru... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Accidente naturale, drumuri

Terenurile mlăştinoase nu sînt de folos decît pentru păstori; pentru toţi ceilalţi prevestesc lipsă de lucru, iar pentru oamenii aflaţi pe drum devin obstacole, fiind impracticablle. Munţii, vîlcelele împădurite, văgăunile, rîpele, crîngurile sînt, pentru toti semn de... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre diversele feluri de schimbari corporale

In ceea ce priveste schimbarile corporale, trebuie sa tinem seama mai intai de cantitate, <care constituie marimea>, in al doilea rand de calitate, <care se refera la materie>, in al treilea rand de aspect, <care este propriu formei>. Caci cantitatea- adica trecerea de la mic la... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Diverse feluri de alimente lichide si solide Preambul

Cînd se discută despre hrană, trebuie să se facă distincţie între lucruri, în vederea unei lămuriri pe înţelesul tuturor şi pentru a nu se confunda alimentele solide cu cele lichide. În afară de aceasta, vom defini separat calitatea fiecărui aliment solid şi a fiecărui aliment... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi A căra pe cineva din Hades şi, în general, a căra

A-l căra în spinare pe unul dintre demonii din infern, pe însuşi Pluton, Cerberul sau pe oricare altul dintre locuitorii Hadesului înseamnă, dacă cine are un astfel de vis este un răufăcător, că-şi poartă crucea: căci crucea are asemănare cu moartea, iar cel care trebuie să fie... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre visul lui Oedip

Multor onirocriţi le-a scăpat faptul că, într-adevăr, capitolul despre mamă <, ceea ce se referă la iubirea fizică,> prezintă aspecte diverse, cu multe părţi şi că e susceptibil de numeroase diviziuni. De fapt, este în felul următor. Împreunarea sexuală nu e suficientă prin ea... (afla mai multe)