Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Despre visul lui Oedip

Multor onirocriţi le-a scăpat faptul că, într-adevăr, capitolul despre mamă <
, ceea ce se referă la iubirea fizică,>
prezintă aspecte diverse, cu multe părţi şi că e susceptibil de numeroase diviziuni. De fapt, este în felul următor. Împreunarea sexuală nu e suficientă prin ea însăşi pentru a arăta lucrurile semnificate, ci, cum împerecherile şi poziţiile trupurilor sînt felurite, tocmai asta determină şi felurimea împlinirilor de vise. Aşadar, trebuie să vorbim mai întîi despre mama care este posedată trup pe trup şi e vie, căci atunci cînd trăieşte nu are aceeaşi semnificaţie ca atunci cînd e moartă. Aşadar, cel care îşi posedă mama trup pe trup, în poziţia pe care unii o numesc conformă naturii <
şi.>
cînd mama este încă vie, dacă tatăl e sănătos, îşi va urî tatăl din pricina geloziei, care apare şi în cazul celorlalţi rivali;
dacă tatăl este bolnav, va muri, căci cine a avut o asemenea viziune onirică va fi tutelat de mama lui în aceeaşi măsură ca fiu şi ca soţ. E de bine şi pentru orice meşteşugar manual şi care exercită o meserie: căci există obiceiul de a numi meseria "
mamă"
, şi ce altceva ar putea însemna faptul că se apropie de mama lui, decît că are de lucru şi îşi cîştigă existenţa din propria-i meserie? E de bine şi pentru orice conducător de popor şi om politic: căci mama înseamnă patria. Deci, aşa cum cel care se împreuneaza dupa legea Afroditei e stăpînul întregului trup al însoţitoarei sale, dacă aceasta i se supune şi i se dă de bunăvoie, tot astfel, cine a avut acest vis va fi stăpînul tuturor treburilor cetăţii. Mai mult, cel aflat în duşmănie cu mama lui îi va recîştiga prietenia, din cauza relaţiei sexuale: căci aceasta e numită "
mîngîiere de dragoste"
. Adeseori, de asemenea, acest vis i-a apropiat pe cei despărţiţi şi i-a făcut să trăiască împreună. De aceea îl şi readuce pe călător în patrie, cel puţin cînd mama lui se află în patrie: dacă nu, oricare ar fi locul în care trăieşte mama lui, acolo se va întoarce şi cel care a avut visul respectiv. Iar dacă e sărac, neavînd cele trebuincioase vieţii, şi mama lui este bogată, atunci fiul va primi de la ea tot ce doreşte;
sau dacă mama a murit, fiul o va moşteni la puţin timp după aceea, avînd astfel o bucurie din partea mamei sale. În multe situaţii, dimpotrivă, fiii bogaţi şi-au primit mamele şi le-au întreţinut, şi atunci ele au fost cele care au avut bucurii de la fiii lor. Dacă cineva e bolnav, acest vis îi restabileşte sănătatea şi arată că-şi va regăsi starea firească, deoarece Natura este mama tuturor lucrurilor, şi despre cei sănătoşi, nu despre cei bolnavi spunem că se află în starea lor firească. Apolodor din Telmessos, bărbat vestit, a pomenit acest lucru. S-ar putea însă întîmpla ca, în situaţia celor bolnavi, înţelesul să nu fie acelaşi, dacă, cel puţin, mama e moartă;
căci în acest caz, cel care a avut un asemenea vis va muri imediat: într-adevăr, din pricina morţii, tot ce este compus se desface în materia din care a fost plămădit şi alcătuit, iar partea de căpetenie a acestei materii, fiind de pămînt, va regăsi ceea ce-i este conatural;
mai mult, despre pămînt spunem că ne este mamă. Într-adevăr, ce alt înţeles ar putea avea pentru bolnav faptul că se visează împreunîndu-se cu mama lui moartă, decît că se uneşte cu pămîntul? Pe de altă parte, e de bine pentru cine are un proces cu privire la o bucată de pămînt, sau vrea să cumpere o bucată de pămînt, sau doreşte să fie agricultor să se viseze unindu-se sexual cu mama lui moartă. Unii spun totuşi că pentru agricultor, şi numai pentru el, <
e de rău>
: căci va arunca seminţele în pămînt ca şi cum acesta ar fi mort­ cu alte cuvinte, nu va obţine roade;
acest lucru nu mi se pare însă deloc adevărat, doar dacă nu cumva visează că se căieşte sau că e supărat în clipa împreunării. În afară de asta, după această viziune onirică, cel ce căIătoreşte va fi readus în patrie, iar cine îşi dispută bunurile mamei lui va cîştiga procesul, bucurîndu-se, <
cel întors acasă, de pămîntul patriei, celălalt,>
nu de trupul mamei sale, ci de bunurile ei. Dacă cineva are însă acest vis în ţara lui, va fi alungat de acolo: căci nu e cu putinţă, după o asemenea crimă, să rămînă în căminul mamei. Iar de suferă sau se căieşte din pricina acestei uniri, va fi alungat din patrie;
dacă nu, atunci va pleca departe de bunăvoie. Să se împreuneze cu mama lui, după ce a întors-o, nu e de bine: căci împotriva celui care a avut un asemenea vis se va întoarce mama însăşi, ori patria, ori meşteşugul, ori planul pe care şi l-a făurit. E de rău şi să stea lîngă mama lui, ca să se împreuneze cu ea în picioare. Căci o astfel de poziţie e folosită doar din lipsă de pat sau de aşternut: de aceea, visul prevesteşte suferinţă şi lipsuri. Să se împreuneze cu mama lui aşezată în genunchi este, de asemenea, de rău <
şi mai ruşinos decît să o posede întoarsă>
: căci asta indică dificultăţi materiale din cauza lipsei de mişcare a mamei <
căci socotim că mama este originea, sau norocul, sau priceperea celui ce are visul, şi e cauza tuturor lucrurilor>
. Unii spun că penetrarea mamei aşezate deasupra şi călare înseamnă moartea celui care a avut un astfel de vis: căci mama e asemenea pămîntului, pentru că pămîntul e cel ce hrăneşte şi produce toate cîte sînt;
pămîntul acoperă cadavrele, nu fiinţele vii. În ce mă priveşte, am observat că, dacă, negreşit, după o astfel de viziune onirică bolnavii mor totdeauna, în schimb cei sănătoşi îşi petrec fericiţi şi după placul inimii tot restul vieţii - şi există ceva întemeiat şi verosimil în acest lucru: în celelalte poziţii, de cele mai multe ori, într-adevăr, bărbatul oboseşte şi gîfîie, în vreme ce femeia depune mai puţin efort;
în această poziţie, în schimb, bărbatul obţine fără trudă cea mai mare plăcere. Nu numai asta, dar şi poziţia însăşi îngăduie, dacă împreunarea nu are loc în plină zi, să nu. atragă atenţia vecinilor, deoarece gîfîitul este eliminat aproape cu totul. În cazul mamei, nu e favorabil să se folosească o mare varietate de poziţii, căci nu e drept să-ţi batjocoreşti mama. De altminteri, poziţiile nefireşti sînt născociri ale lipsei de măsură, ale neînfrînării şi excesului la care duce beţia, iar poziţia trup pe trup, care e singura pe care ne-o arată natura, se manifestă prin pilda celorlalte animale. Intr-adevăr, toate speciile se folosesc doar de una şi aceeaşi poziţie obişnuită şi nu o schimbă, pentru că urmează legea firii. Unele animale, bunăoară, îşi fecundează femelele pe la spate, cum sunt calul, măgarul, ţapul, boul, cerbul şi restul patrupedelor. Altele îşi unesc mai întîi gurile, ca viperele, porumbeii, nevăstuicile. Altele se împerechează cu repeziciune, ca stru­ţu. Altele, acoperindu-şi femelele cu propria greutate, le obligă să se lase în jos, cum fac toate păsările. Altele nici măcar nu se apropie unul de celălalt, femelele primind sperma expulzată de masculi, aşa cum se întîmplă la peşti. E normal, aşadar, ca şi oamenii să aibă, ca unică poziţie proprie, doar pe aceea de "
trup pe trup"
, toate celelalte fiind născocite doar sub povara necumpătării şi a neînfrînării. Cel mai îngrozitor dintre toate am observat că se întîmplă dacă cineva visează că mama îi suge mădularul : căci asta prevesteşte, pentru cel ce are un astfel de vis, şi moartea copiilor, şi pierderea bunurilor, şi boală. Ştiu pe cineva care, după această viziune onirică, a fost castrat. Şi era potrivit, într-adevăr, să fie pedepsit la însăşi partea din trup cu care păcătuise. Dacă cineva visează că soţia ori iubita îi suge barbatie, va trebui să înfrunte ură, ruperea căsătoriei sau încetarea legăturilor de prietenie: căci unei asemenea femei nu-i e îngăduit să stea la masă cu el sau să-I sărute. Iar dacă femeia e însărcinată, va avorta, pentru că a primit sperma împotriva legii firii. În afară de asta, dacă femeia este mai bogată decît bărbatul, va trebui să achite multe datorii pentru soţul ei;
iar dacă este căsătorită cu un sclav, va trebui, în urma unei contri­buţii de bani din partea ei, să-şi elibereze soţul, şi astfel se întîmplă că "
silnicul"
soţului - acesta e numele care se dă mădularului bărbătesc -, adică silnicia ce-l constrînge a, va fi fost eliberat de orice coerciţie. Cine visează că barbatia îi este supta de un prieten, o rudă sau un copil care nu mai e prunc va deveni duşmanul celui care l-a supt, iar cel al cărei barbatie îi este supt de un prunc îl va înmormînta pe prunc: căci nu se poate ca un astfel de copil să-l sărute. Cine visează că barbatia îi este supta de un necunoscut va fi condamnat să plătească o amendă oarecare, pentru că secreţia de spermă s-a făcut degeaba. Dacă cineva visează că suge sexul altuia, dacă este al unei persoane cunoscute - fie bărbat, fie femeie -, se va certa cu persoana respectivă, pentru că nu se mai pot săruta gură pe gură;
dacă este vorba de un necunoscut, e de rău pentru toţi, în afară de cei care-şi procură cele necesare traiului cu ajutorul gurii - mă refer la flautişti, trompetişti, oratori, profesori de retorică şi la toţi cei care au alte profesii asemănătoare.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi COMPLEXUL LUI OEDIP

vezi „complexul matern".

Ce inseamna sa visezi Despre mistere

Ceea ce se petrece în mistere duce la împliniri de acelaşi fel ca misterele şi comportă în vis aceeaşi durată ca răstimpurile care separă ceremoniile misterelor. O femeie a visat că, în stare de beţie, dansează la serbările lui Dionysos. Şi-a omorît copilul, care avea trei ani.... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre meşteşugari

Orice meşteşugar întîlnit sau văzut are aceeaşi împlinire ca şi meseria lui. De asemenea, vederea atelierelor lor are acelaşi rezultat ca atunci cînd se văd ei înşişi sau meseriile lor, afară de cazul caselor de toleranta: usuratica, prin ea însăşi, este de bun augur, dar nu şi... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre zei Despre cultul zeilor

Dintre zei, unii sînt percepuţi cu ajutorul intelectului, alţii prin simţuri: percepuţi prin intelect sînt cei mai numeroşi, puţini fiind sesizabili. Urmarea prezentării o va arăta şi mai exact. Spunem, pe de altă parte, că dintre zei, unii sînt olimpieni - noi îi numim eteraţi... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre cele ce se spun în vis şi care se întîmplă

Dacă cineva îi spune altuia un lucru care nu e de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face chiar pentru acest individ; dacă spune ceva care este de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face pentru celălalt, niciodată pentru persoana celui care vorbeşte. La fel cum,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Dacă e posibil să ai vise bune şi rele în acelaşi timp

Celor care întreabă dacă e cu putinţă, în legătură cu aceeaşi împrejurare, să ai vise şi bune, şi rele, şi care caută să ştie în care dintre ele trebuie să creadă, şi dacă unele le anulează pe celelalte sau le confirmă, le vei putea răspunde că nu numai în legătură cu aceeaşi... (afla mai multe)