Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: CASĂ(vezi fi Clădiri)

1 Aproape întotdeauna, imaginea,unei case este asociată sufletu-lui și felului în care alegem să neconstruim existența. Diferitele ca-mere șt anexe ale casei indică vari-atele aspecte ale personalității și aleexperiențelor noastre. De exemplu:Podul casei Când visării că neaflăm în podul unei case se creeazăo legătură cu experiențe din trecutși cu amintiri vechi. Interesant estecă această imagine mai poate re-leva obiceiurile comportamentaleși atitudinile observabile în fa-milie și transmise nouă. Beci/Pivniță Pivnița simbolizează ade-sea subconștientul și acele lucruripe care e posibil să ni le fi supri-mat din pricina incapacității de ale confrunta. Un beci mai poatefi și o sugestie a potențialului deputere la care putem accede, cusingura condiție de a fi dispuși săo valorificăm la maximum. Esteposibil însă. si. ne simțim, foarteconfortabil în legătură cu proprianoastră sexualitate și, din acestmotiv, să preferării să o ținemascunsă. Sala «le baie în vise, ati-tudinea noastră față de curățeniapersonală și cele mai infime gân-duri și gesturi poate fi reprezentatăde sala de baie. Dormitorul Acestasugerează un spațiu protector, încare ne putem relaxa și ne putemabandona senzualității, dacă astane este dorința. șemiitetil Fiindim pasaj de trecere de la o stare laalta și un conductor de căldură, învise, șemineul poate indica felul incare facem față emoțiilor și călduriinoastre interioare. Holul în vise,acest spațiu este considerat ilustrativpentru modul în. care abordăm în-tâlnirea cu alți oameni. BibliotecaIntelectul nostru, precum și felul încare stocăm informațiile primite,sunt adesea reprezentate în vis prinsimbolul bibliotecii.2 O casă reprezintă, siguranță și,drept urmate, simbolizează pro-tecția și Zeița Mamă.3 în credința populară, casa esteconsiderată sălașul sufletului, iar întermeni spirituali această imagineeste pusă în legătură cu felul nostrude a fi în Iunie.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi CASTEL(vezi fi Clădiri)

1 Visul în care ne apare un castelne readuce în legătură cu principiulfeminin al spațiului privat, restrânsși violat. Poate reprezenta irealulși/sau o dificultate în a ne atingeobiectivele.2 înainte de a ne putea deschidecomplet în fața altor oameni, înmod normal trebuie să... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi IGLU(vezi ţi Clădiri)

1 Din punct de vedere al sim-bolistica care îi este atribuită, învise, un iglu reprezintă o prezențăinteresantă. Poate semnifica unexterior foarte rece conținând uninterior foarte cald sau răcealaconstrucției în sine. Poate că celcare visează se poartă cu nepăsarecu cei din jur,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi BALCON(vezi si Clădiri)

1 în vis, prezența noastră pe unbalcon denotă că ne dorim unstatut social superior celui pe careîl avem în momentul respectiv. Pede altă parte, visul în care ne aflămsub un balcon ne dă de știre că. în.jurul nostru există persoane caresimt nevoia accederii la un astfeltut.i punct... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi CLĂDIRI BISERICEŞTI(vezi si Biserica, în Clădiri p"Reprezentări religioase)

1 Imaginea unei biserici sugereazăsentimentele noastre în legăturăcu religia, în forma sa organizată,în vise, o biserică ne poate ducecu gândul la un loc de refugiu, unsanctuar, mai ales în sensul în careprin asta înțelegem o convingeresau o idee proprie împărtășită și dealții.... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

l Prezent;! animalelor sugerează,de obicei, o latură a personalitățiinoastie pe >: are nu o putem percepepe deplin decât la un nivel instinc-tiv. Când in vis apar animale, aces-tea reproirită, de obicei, un aspectal peisonabtății care nu poate fiînțeles pe deplin decât la nivel... (afla mai multe)