Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: BĂŞTINAŞI

1 Orice tip de vis cu teferi te iapopulații băștinașe, adică popoarecare aparțin unei alte culturi sau,poate, chiar unui sistem tribal, esteo formă de a ne atrage atenția asu-pra unui model de organizare maisimplă a existenței. Sentimentelenoastre pot ieși la suprafață într-unmod care să exprime latura noas-tră sălbatică, mai puțin șlefuităși civilizată.2 în fiecare ființă umană, indife-rent de gradul de civilizație atinsde aceasta, există o parte rămasăancorată într-o formă de simplitateprimară. Populațiile băștinașe sunt,în anumite privințe, mai libere șimai puțin supuse constrângerilordecât cele occidentale.Drept urmare, acest lucru permitenu doar o exprimare mai liberăa emoțiilor, dar și o organizare și oîmpărțire bine structurată a. pute-rii, atât la nivel tribal, cât și spiri-tual. De pildă, numai cei inițiați șiinstruiți pot deveni vraci și pot lup-ta cu spiritele. Fiecare își cunoaștelocul și rolul pe care trebuie să îlîndeplinească. Acesta este aspectulcare se poate dovedi relevant în-tr-un vis despre populații băștinașe.3 Din punct de vedere spiritual,băștinașii simbolizează apropiereade pământ și de natură, un lucrude care avem nevoie dacă vrem săpătrundem tainele propriei spiri-tualități.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

l Prezent;! animalelor sugerează,de obicei, o latură a personalitățiinoastie pe >: are nu o putem percepepe deplin decât la un nivel instinc-tiv. Când in vis apar animale, aces-tea reproirită, de obicei, un aspectal peisonabtății care nu poate fiînțeles pe deplin decât la nivel... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)