Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: BARCĂ/VAPOR(vezi fi Călătorie)

1 Barca sau vaporul cate ne apar învis indică, de cele mai multe ort, fe-lul în care ne împăcăm cu emoțiilenoastre sau. cu ale altora. Pot repre-zenta la fel de bine călătoria noastrăprin viață și controlul pe care 51deținem asupra propriei existențe.2 Visul în care apărem singuriîntr-o bărcuță ne sugerează că. tre-buie să găsim o modalitate de a. facefață singurătății și de a ne descurcasinguri, de a fi pe cont propriu.Visele in care ne aflăm la bordul,unei nave mari trag un semnalde alarmă asupra felului în careabordăm relațiile de grup. Dacăvisăm că. pierdem, vaporul, în sen-sul că nu reușim să ne îmbarcămpe el, putem interpreta, imagineadrept visul unui perfecționist carese teme să nu piardă șanse sauoportunități.3 Ambarcațiunile de otice fel sim-bolizează atitudinea noastră fațăde moarte și de călătoria finală. Deasemenea, pot reprezenta, fertilita-tea și aventura.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi BICICLETĂ(vezi şi Călătorie)

1 O plimbare pe bicicletă sim-bolizează nevoia de a ne con-centra atenția asupra efortului șimotivației personale.2 Din perspectivă psihologică,este posibil să fim în căutarea uneilibertăți lipsite de responsabilitateade rigoare.3 Pe plan spiritual, bicicleta sim-bolizează dualitatea.

Ce inseamna sa visezi DIG(vezi ji Călătorie)

1 Dacă visăm că ne aflăm pe un dig,pășim într-o nouă fază a existențeinoastre, Dacă privim înainte cunerăbdare, sem.nifi.caaa se referă lao nouă etapă a vieții. Dacă privimînapoi, este vorba despre un anu-mit lucru din trecut pe care trebuiesă îl înfruntăm înainte de a puteatrece... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi AVION(vezi şi Călătorie)

1 Imaginea avioanelor în vis poateindica schimbări neașteptate sauradicale în viața noastră. Un aviondecolând este imaginea saltuluiîn necunoscut și a. asumării unorriscuri, în vreme ce un avion ca-re aterizează simbolizează reușitaunei noi afaceri sau profitul ob-ținut în urma... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi BARCĂ

rolul său este de a vă duce la mal în siguranţă, unde veţi începe o nouă viaţă. Dacă barca pluteşte pe ape liniştite, înseamnă că drumul vieţii va fi destul de uşor. Dacă apele sunt agitate, va trebui să vă aşteptaţi la oboseală şi dezechilibru sufletesc. Cine călătoreşte pe... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

l Prezent;! animalelor sugerează,de obicei, o latură a personalitățiinoastie pe >: are nu o putem percepepe deplin decât la un nivel instinc-tiv. Când in vis apar animale, aces-tea reproirită, de obicei, un aspectal peisonabtății care nu poate fiînțeles pe deplin decât la nivel... (afla mai multe)