Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: AMNEZIE

1 Prezența amneziei în vis indicăîncercările noastre de a ne ștergedin memorie lucrurile pe care leconsiderăm neplăcute. Mai poateînsemna și teama de schimbare.Pierderea memoriei poate fi o ex-periență traumatizantă în realitateavieții de zi cu zi, dar în vise este oproblemă cu mult mai mare, că-ci nu știm. cât de multe lucruri artrebui, de fapt, să păstrăm în me-morie. Nu știm câte dintre acestelucruri sunt veridice șt câte dintreele și-au făcut loc în mintea noastrădoar ca parte integrantă a respecti-vului vis.2 Din punct de vedete psihologic,amnezia poate fi explicată prin.teama de a pierde accesul la cu-noaștete. De multe ori, ne trezimcu senzația că tocmai am avut unvis, dar nu reușim, să ni-1 aducemaminte. Acest lucru se poate în-tâmpla din pricina durerii pe careo impune confruntarea cu expe-riența care se ascunde în spateleimaginilor din. vis. în mod con-știent, alegem, să uităm totul pânăîn momentul în care vom. dobândicurajul necesar pentru a face fațăacestor imagini.3 Amn.ez.ia din lumea, viselor poa-te indica prezența, morții, dintr-operspectivă fie trecută, fie actuală.Semnificația nu este aceea a uneimorți reale, ci mai degrabă înche-ierea unei perioade marcate deschimbări radicale în viața noastră.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

l Prezent;! animalelor sugerează,de obicei, o latură a personalitățiinoastie pe >: are nu o putem percepepe deplin decât la un nivel instinc-tiv. Când in vis apar animale, aces-tea reproirită, de obicei, un aspectal peisonabtății care nu poate fiînțeles pe deplin decât la nivel... (afla mai multe)