Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Păsări

Păsările sacre sînt mai favorabi le pentru bogaţi decît pentru săraci, iar păsările mici sînt cele mai favorabile săracilor. Într-adevăr, cum păsările mari nu folosesc ca hrană animale pirpirii, se întîmplă uneori să sufere de foame din pricina dorinţei de prăzi mari pe care o au, dar şi pentru că nu se mulţumesc cu orice le iese în cale;
păsările mici, în schimb, care ciugulesc seminţe şi astfel se descurcă mai uşor, niciodată nu se întîmplă să fie în lipsă de hrană. Dar mi se pare că e bine să menţionez păsările mai departe, fiecare după specia ei. Să vadă o acvilă aşezată pe o stîncă sau pe un arbore ori pe un loc foarte înalt e de bine pentru toţi cei care se angajează într-o acţiune, dar e de rău pentru cei ce se tem <
iar pe cel plecat în străinătate îl aduce înapoi>
. Pentru toată lumea e la fel de bine să o vadă zburînd liniştit şi netulburat, dar în acest caz urmarea fericită vine mai încet. O acvilă aşezată pe capul celui care o visează îi prezice moartea: căci omoară tot ce ţine în gheare. Să călătorească pe spatele unei acvile prevesteşte moarte, pe de o parte, pentru regi, oameni bogaţi şi importanţi: căci este un vechi obicei să pictezi şi să sculptezi morţii de o asemenea însemnătate purtaţi de acvile şi să-i cinsteşti prin asemenea reprezentări. Pentru săraci, pe de altă parte, e de bine: vor fi ridicaţi de cei bogaţi şi vor obţine mari avantaje, cel mai adesea printr-o călătorie în străinătate. O acvilă agresivă prevesteşte ameninţarea unuia puternic;
dar dacă s-a îmblînzit şi se apropie şi dă ceva ori dacă vorbeşte cu propria-i voce, ne dăm seama că e de bine. Dacă o femeie visează că a născut o acvilă, va naşte un băiat: dacă acest fiu e sărac, va sluji în armată şi va merge în fruntea oştirii - căci acvila merge în fruntea oricărei armate;
dacă este de condiţie medie, va fi atlet şi-şi va cîştiga un bun renume;
dacă e bogat, va comanda multor oameni sau chiar va deveni rege. Să vadă o acvilă moartă e favorabil doar pentru sclav sau pentru cel ce se teme de cineva: căci asta prezice moarte pentru cel care ameninţă şi pentru stăpîn;
pentru ceilalţi indică nereuşită. Acvila semnifică şi anul curent: căci numele, cînd i se scrie, înseamnă primul an. Trebuie să ţinem seama că împlinirile viselor referitoare la acvile diferă în funcţie de diferenţele dintre acvilele înseşi. Grifonul semnifică o femeie de rang regesc şi bogată, dar care se mîndreşte cu frumuseţea ei, cu sentimente de altminteri bune şi o bună conduită morală. Egypiul are aceeaşi semnificaţie ca şi acvila. Vulturii sînt de bine pentru olari şi tăbăcari, fiindcă aceştia merg în afara cetăţii şi ating cadavre;
în schimb, sînt de rău pentru medici şi bolnavi, deoarece se bucură de cadavre. Semnifică şi duşmani execrabili şi necinstiţi şi care nu locuiesc în cetate. De asemenea, pentru toate celelalte motive sînt de răul. Şoimul şi uliul semnifică oameni rapace şi tîlhari;
şoimul - pe cei care se arată şi se năpustesc asupra voastră, uliul - pe cei care atacă pe furiş. Despre corb s-ar putea spune că se asemănă cu o persoană adulteră şi cu hoţul, din ca uza culorii sale şi pentru că-şi schimbă vocea. Din cauza vîrstei sale, cioara anunţă şi o durată lungă de timp, şi amînarea afacerilor, şi o femeie bătrînă - şi anunţă furtună, căci este mesagerul furtunii. Sturzii indică gloată, oameni săraci şi agitaţie zadarnică;
gaiţele au aceeaşi semnificaţie. Turturelele şi porumbiţele semnifică femei;
turturelele - femei cu totul libertine, porumbiţele - uneori şi femei care conduc casa şi sînt cinstite. Se poate ca, pornind de la mai multe porumbiţe, să se facă presupuneri în legătură cu o singură femeie şi ca, pornind de la o singură porumbiţă - în legătură cu mai multe femei. Fiind consacraţe Afroditei, porumbiţele semnifică şi sprijinul acesteia în afacerile întreprinse şi sînt semn bun pentru toate prieteniile, tovărăşiile şi pentru orice învoială, din cauza pornirii lor de a trăi în grup. Cocorii şi berzele, dacă, pe de o parte, sînt în stoluri, indică atacuri ale tîlharilor şi duşmanilor;
dacă apar astfel, iarna aduc furtună, vara­secetă. Pe de altă parte, dacă se văd unul cîte unul şi în mod izolat, cocorii şi berzele sînt semn bun pentru plecarea în străinătate, căci se duc şi-şi schimbă locul o dată cu trecerea anotimpurilor. Barza e în mod special semn bun pentru procreare, datorită grijii pe care părinţii o arată puilor. Lebăda semnifică un muzician şi muzica însăşi şi scoate în evidenţă lucrurile ascunse, din cauza culorii sale. Pentru bolnavi, dacă este numai văzută, prezice salvarea;
dar dacă i se aude glasul, prezice moartea: căci glăsuieşte doar cu puţin timp înainte de a muri. Despre rîndunică voi vorbi în capitolul referitor la moarte. Pelicanii semnifică oameni lipsiţi de judecată, care în orice împrejurare acţionează fără băgare de seamă şi raţiune. Indică, de asemenea, că hoţul sau sclavul fugar,care sînt căutaţi, se află lîngă un rîu sau lîngă o apă stătătoare. Raţele şi toate celelalte păsări de baltă sau de rîu au aceeaşi semnificaţie ca pescăruşii şi cufundarii.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi CUIB DE PĂSĂRI

vezi „cuib".

Ce inseamna sa visezi COCOŞ(vezi fi Păsări)

1 Cocoșul a reprezentat dintot-deauna simbolul unei noi zile,al vigilenței și al atenției, prinurmare, prezența în vis a acesteipăsări indică previziunea unui nouînceput. De asemenea, ne poateavertiza să. dăm dovadă de vigilențăîn acțiunile noastre zilnice.2 Din punct de vedere... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Păsări de noapte

Bufniţa, buha, cucuveaua, huhurezul, corbul de noapte, liliacul şi orice altă pasăre nocturnă arată, toate, fără îndoială, lipsă de lucru, dar pe de altă parte, nu inspiră teamă, deoarece păsările de noapte nici nu vînează ziua, nici nu sînt carnivore. În particular, numai... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi PĂSĂRI DE CURTE

vezi „orătănii".

Ce inseamna sa visezi Despre cele ce se spun în vis şi care se întîmplă

Dacă cineva îi spune altuia un lucru care nu e de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face chiar pentru acest individ; dacă spune ceva care este de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face pentru celălalt, niciodată pentru persoana celui care vorbeşte. La fel cum,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Zeii terestri

Pe de o parte, zeii sesizabili prin simţuri sînt semne de spaime, primejdii şi nenorociri: într-adevăr, ne hărţuiesc în plină zi, iar atunci sînt cauza unor supărări asemănătoare. Totuşi, apariţia fiecărui zeu semnifică, de asemenea, un lucru diferit şi care nu are nimic... (afla mai multe)