Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Zeii terestri

Pe de o parte, zeii sesizabili prin simţuri sînt semne de spaime, primejdii şi nenorociri: într-adevăr, ne hărţuiesc în plină zi, iar atunci sînt cauza unor supărări asemănătoare. Totuşi, apariţia fiecărui zeu semnifică, de asemenea, un lucru diferit şi care nu are nimic asemănător cu semnificaţia celorlalţi. S-o vezi, de pildă, pe Hecate tricefală în picioare, pe un postament, înseamnă mişcări şi plecări în străinătate: căci această zeiţă e numită protectoare a drumurilor. S-o vadă cu o singură faţă e de rău pentru toţi: cel mai adesea prezice că vor veni nenorociri din străinătate sau din partea unui străin. Pe de altă parte, indiferent cum şi sub ce formă a apărut, ea îl scoate întotdeauna pe cel care a visat-o din starea existentă şi nu-i îngăduie să rămînă în ea. Dacă zeiţa, aflată în mişcare, vă iese în cale, asta înseamnă împliniri corespunzătoare atitudinii, aspectului ei şi obiectelor pe care le ţine în mînă. A vorbi despre acestea nu e nici permis de legea divină, nici sigur: subiectul e bine cunoscut de către iniţiaţii în tainele zeiţei;
neiniţiaţii, pe de altă parte, să înveţe aceste lucruri de la iniţiaţi. Pan e de bine pentru păstori, fiind protectorul păstorilor, şi pentru vînători, pentru că e sălbatic. Pentru toţi ceilalţi, el semnifică răsturnări de situaţii şi agitaţie - iar dacă cineva se mîndreşte cu unele lucruri, înseamnă că acelea nu sînt pentru el trainic stabilite: căci zeul nu are solid fixate sub el postamentele pentru picioarele sale. Unii spun, pe de altă parte, că e de bine pentru membrii asociaţiei "
actorilor lui Dionysos"
. Ephialtes e socotit fiind ca unul şi acelaşi cu Pan, totuşi semnifică lucruri diferite. Dacă, pe de o parte, apasă şi copleşeşte cu greutatea sa şi nu răspunde nimic, asta indică supărări şi frămîntări;
dar tot ceea ce răspunde, dacă e întrebat, este adevărat. Dacă, pe de altă parte, chiar dă ceva şi se uneşte sexual cu tine, asta prezice mari ajutoare, mai cu seamă cînd nu apasă pe tine. Dacă vizitează bolnavi, oricum ar acţiona, îi pune pe picioare: căci nu vizitează niciodată un mort. E de bine pentru toţi dacă Asclepios e văzut instalat într-un templu, în picioare, pe un postament, şi e obiect de adoraţie. Dacă se mişcă sau se apropie, sau intră în casă, prevesteşte boală şi ciumă: căci mai ales atunci au nevoie oamenii de acest zeu. Pentru cei deja bolnavi însă, prezice sănătate: căci este numit Tămăduitoru. Asclepios îi semni­fică totdeauna pe cei care ajută la nevoie, iar în casa celui care are visul, pe administratori. În procese, îi desemnează pe avocaţi. Dioscurii sînt semne de furtună pentru cei aflaţi pe mare şi semne de dispute, proces, război sau boală grea pentru cei de pe uscat. Dar pînă la urmă îi scapă pe oameni de orice primejdii, fără ca aceştia să sufere vreo pagubă: căci sînt zei salvatori. Să-I vadă pe Heracles însuşi ori statuia lui e de bine pentru toţi cei care înclină să facă lucruri bune şi să trăiască după lege, mai ales dacă au suferit vreo nedreptate din partea cuiva: căci totdeauna cînd se afla printre oameni, acest zeu venea în ajutorul celor năpăstuiţi şi-i răzbuna. Pentru acelaşi motiv însă, este aducător de nenorociri pentru cei care se abat de la lege şi comit vreo nedreptate. Pe de altă parte, e de bine pentru cine participă la un concurs sau la un proces, ori pleacă la luptă: căci acest zeu e numit Gloriosul Invingător. Să viseze însă că-şi petrece timpul cu zeul şi că acţionează împreună cu el, sau că-şi împarte hrana cu el, sau că e îmbrăcat ca el, sau că primeşte de la el pielea de leu, sau măciuca, sau o altă armă de-a lui s-a observat că e de rău şi aducător de nenorociri pentru toţi - şi, după o lungă experienţă, m-am convins că aşa este. E firesc, de altminteri, şi corect ca aceste vise să nu ducă la nimic bun: căci zeul îl face pe cel ce are visul să participe astfel la viaţa pe care el însuşi a avut-o - într-adevăr, viaţa acestui zeu a fost plină de trudă şi greutăţi cînd era printre oameni, deşi chiar prin asta a cîştigat o mare strălucire şi glorie. Adesea, înseamnă şi că celui ce are visul respectiv i se vor întîmpla aceleaşi necazuri de care a avut parte zeul cînd purta arme. Dionysos e de folos pentru cultivatorii de pomi fructiferi şi, în special, viţă-de-vie. La fel şi pentru cîrciumari, şi pentru membrii asociaţiilor de "
actori ai lui Dionysos"
. De asemenea, şi pentru toţi cei aflaţi în vreo împrejurare supărătoare: căci, prin chiar numele lui, arată asociere şi eliberarea de rele. Într-adevăr, Dionysos e numit astfel după faptul că fiecare lucru e dus la bun sfîrşit. Pentru cei a căror viaţă este gingaşă şi, mai ales, pentru copii, visul înseamnă frămîntări, pericole, uneltiri, strigăte - din cauza a ceea ce se povesteşte despre acest zeu şi a mitului lui Dionysos privitor la natura lucrurilor: totuşi, chiar şi acestora, visul le asigură în egală măsură salvarea şi nu îngăduie pieirea lor. Pentru cei ce călătoresc pe uscat şi pentru navigatori înseamnă ­direct şi deschis - atacuri ale bandelor de tîlhari, răniri şi tăieri. Corul care-l acompaniază pe Dionysos - cum sînt Bachii, Bachele, Bassarele, Satyrii, Panii şi tot ce există cu alte nume asemănătoare­semnifică, fie că sînt împreună sau fiecare în particular, mari frămîntări, pericole, strigăte;
excepţie face Silenus: el este singurul care n-ar putea fi decît bun pentru toţi cei care se angajează în realizarea unei acţiuni şi pentru cei temători. Să danseze în cinstea zeului, să poarte tyrsul, crengi de copaci sau să împlinească un alt lucru care-i place zeului e de rău pentru toţi, în afară de sclavi: pentru primii, din pricina stării de extaz şi demenţă, prezice nebunie şi pagubă;
pentru sclavi e semn de libertate, căci oamenii liberi îşi bat joc de cei pe care-i întîlnesc şi din cauza numelui şi a binefacerii zeului. Hermes e bun pentru cine se angajează în meseria de retor, pentru atleţi, profesori de gimnastică, pentru toţi cei care se ocupă cu comerţul şi metrologii publici, căci toţi aceştia îl socotesc pe Hermes protectorul lor. La fel pentru cei ce vor să călătorească: deoarece, după concepţia noastră, acest zeu este Inaripat. Pentru toţi ceilalţi prezice răsturnări de situaţii şi tulburări. Ii omoară pe bolnavi, fiind considerat psihopomp. Hermesul cvadrangular şi cu barbă ascuţită nu e de folos decît filologilor, iar cel cvadrangular şi fără barbă nu e favorabil nici măcar acestora: căci faptul că e mutilat prezice moartea tuturor rudelor celui care îl visează. Vederea lui Nemesis e întotdeauna de bine pentru cei ce trăiesc după lege, pentru oamenii cu înclinaţii moderate şi pentru filosofi;
în schimb, este potrivnică celor ce se opun legii, celor care-i atacă pe alţii şi celor ce între prind mari acţiuni: se opune încercărilor lor. Unii spun că această zeiţă schimbă lucrurie bune în mai puţin bune, iar relele - in mai bine. Afrodita Pandemos e favorabilă pentru ghicitorii ambulanţi, carciumari, merceologi publici, pentru toţi soliştii şi cîntăreţii din chitară şi actorii de teatru şi pentru curtezane. Stăpînelor casei le prezice dezonoare si pagubă şi pune obstacole în calea celor ce vor sa se casatorească, dîndu-le gîndul că soţia lor se va da tuturor. Afrodita Urania, despre care am omis să vorbesc in capitolul precedent, pentru a nu întrerupe continuitate a discursulUI, are inteles contrar faţă de Afrodita Pandemos. E de bine mai ales pentru casatorii, asocieri şi zămislirea de copii: căci este cauza formarii cuplurilor si producerii descendenţei. La fel şi pentru cultivatori, fiind considerata asemeni naturii şi mama tuturor lucrurilor. E de bine si pentru ghicitori: căci trece drept inventatoarea divinatiei si a cunoaşterii anticipate a evenimentelor. Afrodita marină este favorabilă, după cum s-a observat, pentru armatori cîrmaci, pentru oamenii mării şi pentru tOţI Cei care vor sa plece în călătorie, datorită mişcării continue a mării;
pe Cel ce preferă sa rămînă mereu în acelaşi loc îi obligă, chiar fără voia lor, sa se deplaseze. S-o vadă pe Afrodita ieşind din mijlocul valurilor prevesteste corăbierilor că vor avea parte de furtună putermca si de naufragiu: acest vis asigură în egală măsură salvarea si duce la capat chiar şi acele afaceri lipsite de speranţa. Afrodita e considerată întotdeauna favorabilă dacă are părţile de jos acoperite pînă la cingătoare, pentru că ceea ce rămîne descoperit si se arată atunci sînt sînii, care oferă hrană în cea mal mare masura. Afrodita complet goală nu e de bine, şi înseamnă avantaje doar pentru curtezane;
în rest, prevesteşte dezonoare. Hefaistos are cel mai adesea aceeaşi semnificaţie cu focul, în afară de faptul că scoate la lumină lucrurile ascunse şi mai cu seamă adulterele, din cauza a ceea ce se povesteşte despre el. E bun pentru toţi lucrătorii manuali şi pentru cei ce vor să se unească prin căsătorie, sau pentru o întovărăşire, datorită armoniei foalelor şi a fuziunii blocurilor de fier. Tyche, pe de o parte, dacă e în picioare pe un rulou, e de rău pentru toţi din pricina şubrezeniei postamentului ei;
pe de altă parte, dacă ţine în mîini cîrma, prezice mişcări: căci nu-i nevoie de cîrmă, dacă nu este mişcare. Dacă e aşezată sau culcată, atunci întotdeauna este de bine: căci, prin atitudinea ei, manifestă siguranţă şi stabilitate. Cu cît apare mai bogat îmbrăcată şi mai frumoasă, cu atît trebuie preţuită mai mult. Unii spun totuşi că Tyche bogat îmbrăcată şi foarte împodobită _ mai ales cînd nu este aşa ca statuie, ci apare chiar ca persoană - e semn de sărăcie: încît ar fi de crezut, într-adevăr, că dacă are grijă de ea însăşi, nu se îngrijeşte de oameni;
în schimb, dacă e sărăcăcios îmbrăcată şi cu aspect neglijent, prezice bogăţie şi lux: căci, în mod vădit, nu-şi urmăreşte propriile interese, ci pe cele ale oamenilor. Ceea ce se spune însă despre asta nu mi se pare verosimil: căci Tyche nu este altceva decît înseşi posesiunile celor care au aceste viziuni onirice. Peitho, Charitele, Anotimpurile, Nimfele sînt bune pentru tot şi pentru toţi;
Aristobule şi Eunomia au aceeaşi însemnătate ca Nemesis. Hestia însăşi, deopotrivă cu statuile ei, semnifică pentru cine participă la treburile obşteşti Sfatul cetăţii şi locul de păstrare a veniturilor;
pentru oamenii obişnuiţi - însuşi faptul de a trăi, iar pentru conducător şi rege - puterea dată de funcţia pe care o deţin.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi Zeii olimpieni

Să-I vadă pe Zeus însuşi aşa cum este el reprezentat în general, ori să-i vadă statuia cu aparenţa care-i este proprie e de bine pentru rege şi omul bogat: căci Zeus ţine în mîini destinul primului şi bogăţia celuilalt. Pentru bolnav, asta prezice salvare, de bine fiind şi pentru... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Zeii subpamanteni

Pluton şi Persefone sînt buni pentru cei temători, deoarece domnesc peste cei cărora nu le mai este teamă. La fel şi pentru săraci: căci înseamnă bogăţie şi sporirea bunurilor, supuşii lor ne ducînd lipsă de nimic. Sînt buni şi pentru cei ce vor să cumpere un teren, şi pentru cei... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Zeii ceresti Helios

Dacă Soarele e văzut strălucitor şi pur - fie ridicîndu-se la răsărit, fie coborînd la apus -, e de bine pentru toţi: unora le prevesteşte activitate, căci îi scoală din somn şi-i îndeamnă să acţioneze; altora le prezice zămislire de copii, căci numele de alint pe care părinţii... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre zeii duşmani între ei

Cînd zei care trec drept duşmani unul faţă de altul sînt văzuţi împreună, e semn de duşmănie şi discordie - de pildă, daca se văd împreună Ares şi Hefaistos, sau Poseidon şi Athena, sau Zeus ŞI Cronos, sau dacă se văd împreună zeii olimpieni şi titanii.

Ce inseamna sa visezi A căra pe cineva din Hades şi, în general, a căra

A-l căra în spinare pe unul dintre demonii din infern, pe însuşi Pluton, Cerberul sau pe oricare altul dintre locuitorii Hadesului înseamnă, dacă cine are un astfel de vis este un răufăcător, că-şi poartă crucea: căci crucea are asemănare cu moartea, iar cel care trebuie să fie... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Zeii olimpieni

Să-I vadă pe Zeus însuşi aşa cum este el reprezentat în general, ori să-i vadă statuia cu aparenţa care-i este proprie e de bine pentru rege şi omul bogat: căci Zeus ţine în mîini destinul primului şi bogăţia celuilalt. Pentru bolnav, asta prezice salvare, de bine fiind şi pentru... (afla mai multe)