Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: FIGURA. UNEI PERSOANE

1 Lin vis în care ne concentrămatenția asupra figurii unei persoanesugerează încercarea noastră de aînțelege acea față a personalitățiiși poate ține seama de structUKfundamentală a propriului caracter.Poate aprecia forma simplă pe careo ia viața sa, fără a plasa inhibițiiemoționale în calea sa.3 Multiplele forme și modele geo-metrice pot fi interpretate în felulurmător:Centru Simbolizează punctuldin care se pornesc toate luau-rile. în relație cu forma căreia îidă naștere, este punctul din carese ivește modelul. Cerc Reprezintălatura interioară sau șinele (veziși Introducere). De asemenea,semnifică imitate și perfecțiune.Un obiect circular, precum uninel, poate avea aceeași semnificațiecu cea a cercului. Un cerc avândun punct în mijloc poate sugerasufletul aflat în stare de desăvârșire.Adesea, este considerat un simbolal femeii. Cruce Reprezintă con-cretizarea spiritului în materie.Trecând de la simbolul săbiei lacel al brațelor încrucișate, de acolola crucea suferinței și a răstignirii,iar în final la crucea Tau, a per-fecțiunii, sufletul învață pe caleaexperienței cum să. învingă obsta-colele ce stau în calea progresuluispiritual. Sabia, brațele încrucișatesau răstignirea pe cruce suntsimboluri ale modului în care sufl-etul experimentează cum să învingăobstacolele. Cele patru brațe alecrucii care indică direcții diferitesemnifică suferința morală, con-flictul social și durerea fizică princare cineva, trebuie să treacă pen-tru £ atinge perfecțiunea. Cruceaiui Hristos reprezintă sacrificiulde sine. Răscrucea semnifică stin-gerea conflictelor. Cele trei. brațede sus ale crucii ne duc cu gândulla Dumnezeu Tatăl, Fiul șt SfanțulDuh, adică la Sfânta Treime. Cub(veci Pătrat)Hex,igramă Simbolizează dezvol-tai a armonioasă a elemente-lor fizice, sociale și spirituale aleexistenței umane și integrarea aces-teia ::<
tr-un tot absolut. Modelegeometrice (de pe haine, în moza-ic etc.) în vis, modelele geometricecare au rolul de a decora sugereazămodul in care privim în viața realătiparele comportamentale sau pecele repetitive. Oval Ovalul sim-bolizează pântecele matern, prin.urmare, feminitatea. Numit șiVesiea Piscîs, acesta, este aureolace înconjoară chipurile sfinților.Pătrat sau cub Aceste două formesemnifică formele materiale de ma-nifestare a spiritului. Un pătrat în-scris invr-un cerc sugerează actul„devenirii"
, iar o figură înscrisăîntr-un pătrat reprezintă șinelesau. omul perfect. Orice obiect cufonmă pătrată semnifică principi utfeminin cuprinzător. Pentagramă(vezi Stea). Semilună (incluzând« ritiarele lunii și luna nouă)Această formă simbolizează femi-ninul, forța misterioasă, intuitivă șiirațională. Sferă Are o semnificațiesimilară cu cea a globului (veziși articolul individual) și indicăperfecțiunea șt deplinătatea tu-turor posibilităților. Spirală {veziși Labirint, in secțiunea în L).Spirala reprezintă drumul per-fect spre evoluție. Principiul esteacela că totul în univers se află încontinuă mișcare, dar și într-unprogres permanent. Dacă spi-rala este îndreptată spre centru,semnificația este aceea că ne ap-ropiem de centru pe un drum oco-litor. O spirală în sensul acelorde ceasornic sugerează o mișcarespre conștiință și iluminare. Dacăse desfășoară în sensul invers alacelor de ceasornic, mișcarea esteîndreptată spre un comportamentinconștient, probabil regresiv.Sugerează, de asemenea, o legăturăcu ombilicul sau cu plexul solar,ca centre de energie. Stea O stea,mai ales una strălucitoare, indicăsperanțele, aspirațiile și idealurileomului. Sunt acele lucruri, pe caredorim să le atingem. Steaua tucinci colțuri sau pentagramasale care este proiectată spre ex-terior. Când ne privim propriulchip, încercăm să ne împăcăm cufelul în care ne exprimăm in lu-mea reală a vieții de zi cu zi. Cândfața este ascunsă, ne înăbușimforța interioară sau refuzăm să nerecunoaștem propriile abilități.2 Cele mai multe lucruri Ie aflămdespre o persoană studiindu-i cuatenție figura, prin urmare, visulpoate sugera că ne aflăm în căutareaunor cunoștințe sau informațiicare, în mod obișnuit, nu ne-ar fiaccesibile.3 Forțele elementare.FIGURI AUTORITARE(De pildă, profesori) — vezi articoleleindividuale și cel despre Figuriautoritare din secțiunea Oameni)

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi FIGURA

de animale- întâmplări diferite;- de gips dacă vezi- voie bună;- de sfânt- idei şi afaceri bune.

Ce inseamna sa visezi FIGURA

Un personaj din vis, cu chipul cunoscut sau fără chip, are toate şansele să vă reprezinte pentru a vă semnala că nu vă cunoaşteţi anumite aspecte de personalitate. O figură frumoasă subliniază o stare de armonie între ceea ce sunteţi şi ceea ce vreţi să păreţi. Dimpotrivă, o faţă... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi PERSOANE

Se ştie că majoritatea persoanelor apărute în vis sunt cunoscute persoanei care la visează. Uneori însă apar şi persoane necunoscute. Freud susţine că aceste persoane reprezintă chiar persoana care visează. În explicarea obişnuită a acestui vis se spune că peroana necunoscută,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi PRESEDINTE (AL UNEI ADUNARI)

Daca visezi ca prezidezi o comisie, o adunare inseamna ca vei fi respectat de ceilalti pentru sinceritatea ta.Daca asculti un astfel de presedinte, vei avea o sansa de a-ti imbunatati slujba.

Ce inseamna sa visezi Despre cele care, văzute în vis, se împlinesc în realitate

Tot ce este urmare naturală a unor lucruri văzute în vis se împlinesc şi în realitate. Mai cu seamă faptul de a fi adulter pricinuieşte celui ce are visul respectiv duşmănie între el şi soţul femeii seduse: este, într-adevăr, o urmare firească si normală ca bărbatul adulter să... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

l Prezent;! animalelor sugerează,de obicei, o latură a personalitățiinoastie pe >: are nu o putem percepepe deplin decât la un nivel instinc-tiv. Când in vis apar animale, aces-tea reproirită, de obicei, un aspectal peisonabtății care nu poate fiînțeles pe deplin decât la nivel... (afla mai multe)