Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: DIAVOL(vezi şi Duh rău)

1 în vremuri străvechi, figuraDiavolului inspira teamă și ură. Pemăsură ce laturile cele mai săibati.....ce și păgâne ale ființei noastre sevor manifesta, în. visele noastreîși va face apariția convenționalareprezentare cu două coarne șicoadă. Este ca și cum aceasta arfi adusă la viață de modul în careoamenii se concentrează asupra ei.însă, de îndată ce va. fi înțeleasă ca0 prezență ce poate fi înfruntată,ca ceva ce face parte din noi înșine,Diavolul își va pierde puterea.2 Pentru a da un chip laturilormalefice ale ființei noastre, ade-seori avem nevoie să ne creăm șiun personaj pentru a. le înfrunta,în vise, la fel ca și în imaginațianoastră, imaginea Diavolului neajută să facem acest lucru. Teamade a fi săvârșit noi înșine o faptărea se manifestă și ea sub figuraDiavolului.3 Diavolul este personificareaRăului, a lui Lucifer.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi DUH RÂU(vezi şi Diavol)

1 A visa un duh rău sau un dracsemnifică de obicei că trebuie săne acceptăm și să cădem la pacecu latura înfricoșătoare și obscurăa ființei noastre. Trebuie să oînfruntăm și să o facem să lucrezemai degrabă în folosul nostru decât:împotriva noastră.2 Este posibil să simțim teamă... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi EST(vezi şi Poziţiei

1 Când visăm Estul, intrării încontact cu. latura misterioasă șireligioasă a ființei noastre. Suntemmai înclinați să ne formăm convin-gerile mai degrabă instinctual, decâtpe baza. raționamentului logic.2 Este posibil să ne aflăm în fațaunei noi vieți, a unui nou început(vezi și... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi BOALĂ(vezi si Stare de rău)

1 Indiferent de ceea ce ne poateoferi viața, este posibil să păstrămîn noi amintiri dureroase, senti-mente de furie și necaz. în vise,aceste emoții ies la suprafață subforma unei boli. Uneori este posibilca un astfel de vis să. prevesteascăo îmbolnăvire reală, însă de celemai... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi AVION(vezi şi Călătorie)

1 Imaginea avioanelor în vis poateindica schimbări neașteptate sauradicale în viața noastră. Un aviondecolând este imaginea saltuluiîn necunoscut și a. asumării unorriscuri, în vreme ce un avion ca-re aterizează simbolizează reușitaunei noi afaceri sau profitul ob-ținut în urma... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre cele ce se mişcă în mod asemănător

Tot ceea ce, văzut în vis, se mişcă în acelaşi fel ca un obiect din realitate poate însemna acel obiect. Cineva a visat, bunăoară, că un şarpe l-a muşcat de un picior. Roata unui vehicul, pe drum, i-a strivit chiar piciorul de care visase că fusese muşcat. Şi, de fapt, roata se... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)