Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Despre monştri şi legende

Tot ce este monstruos şi nu se poate produce nicicînd - ca un Hipocentaur si o Scylla - e semn că speranţele nutrite vor fi zadarnice, asa cum am spus în cartea a doua. Uneori însă, fără să ducă nădejdile pînă la capăt, aceste viziuni fac ca realitatea lucrurilor să fie asemănătoare cu conţinutul visului. Cineva care dorea să aibă copii şi a cărui soţie era însărcinată a visat că i se născuse un Hipocentaur. I s-au născut gemeni, căci Hipocentaurul are două trupuri. Dar nici un copil n-a trăit, căci e cu neputinţă să se nască un Hipocentaur;
şi, chiar de s-ar fi născut, nu ar fi putut rămîne în viaţă. . În toate legendele care presupun o formă dublă, unii spunînd că e aşa, alţii că e altfel, pe oricare dintre cele două păreri ai considera-o adevărată, vei acţiona corect, chiar dacă nu ghiceşti. E totuşi mai bine să cunoşti şi să spui ambele păreri <
, asemeni visului relatat de egiptean>
. Cineva a visat, de pildă, că pictează pasărea Phoenix. Un egiptean a spus că acela care a văzut visul va ajunge într-o sărăcie atît de cruntă, încît, cînd tatăl lui va muri, din cauza lipsurilor peste măsură, îşi va pune singur cadavrul pe umeri şi-l va duce la cimitir în acest fel: aşa şi-a îngropat, într-adevăr, Phoenix tatăI. Nu ştiu dacă visul a avut această împlinire: sigur e că egipteanul îl explica în acest fel, şi, după o asemenea formă a legendei, e firesc ca rezultatul să fie acesta. Unii spun însă că Phoenix nu-şi îngroapă tatăl şi că, de altminteri, nu-i rămîne nici tată, nici vreun alt strămoş, căci, atunci cînd au stabilit sorţii, vine în Egipt nu se ştie de unde şi-şi construieşte un rug din lemn de scorţişoară şi smirnă, pe care moare. Rugul arde şi, după un timp­se spune -, din cenuşă se naşte un vierme care creşte, se metamorfo­zează şi redevine Phoenix, iar acesta zboară în afara Egiptului, în locul de unde a venit Phoenixul precedent. Astfel că, dacă se spunea şi despre cel care a avut visul că nu mai avea părinţi, după această formă a legendei nu s-ar fi înşelat. Aminteşte-ţi că, în povestirile istorice, nu trebuie ţinut seama decît de cele al căror adevăr este în întregime întărit de numeroase şi însemnate mărturii, de pildă de războiul pers an şi, înainte de acesta, de cel al Troiei si de cele asemănătoare. Intr-adevăr, încă se mai arată taberele acesto;
războinici şi locurile unde au avut loc lupte, şi campamentele şi cetăţile care atunci au fost întemeiate, şi altarele care atunci au fost ridicate, şi toate celelalte lucruri de acest fel. Aşadar, cînd cineva are una sau alta dintre aceste viziuni onirice, pentru el va fi în orice caz o împlinire asemănătoare. În afară de asta, trebuie să ţinem seama şi de povestirile repetate pretutindeni cu privire la Prometeu, Niobe şi la fiecare dintre eroii tragediilor. Căci, chiar dacă aceste legende nu au un fond adevărat, e totuşi adevărat faptul că, fiind asumate dinainte ca adevăr:.ate de cei mai mulţi, împlinirea se face conform cu conţinutul visului. In schimb, toate legendele care nu au absolut nici un fond şi care sînt pline de fleacuri şi nerozii, ca acelea despre gigantomahie şi despre războinicii născuţi din dinţi de balaur şi la Teba, şi în Colchidallo şi alte legende asemănătoare, sau nu vor avea nici o împlinire, sau, cum am mai spuslll, suprimă şi elimină aşteptarea şi prevestesc că nădejdile nutrite vor fi zadarnice şi fără temei, afară doar dacă o parte dintre aceste legende nu pot avea o explicaţie fizică. Cineva a visat, bunăoară, că a devenit Endymion şi că era iubit de Selene. A obţinut o mare faimă şi un cîştig apreciabil din faptul că practica ştiinţa profeţiei cu ajutorul astrelor. De fapt, dacă cei mai mulţi socotesc că Endymion a fost iubit de Selene şi că a întreţinut relaţii cu ea, în schimb, în ochii celor care explică asemenea legende, el a fost acela care dintre toţi oamenii s-a dedicat cel mai mult observării astrelor şi, cum rămînea de veghe toată noaptea, i s-a dus vestea că se culca cu Selene.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi Despre recipiente şi instrumente

Fiecare dintre recipientele şi instrumentele unei meserii semnifică sau meseria, sau conţinutul recipientului. Astfel, butoaie înseamnă vin sau ulei; o covată - grîu sau orz. Sau, prin analogie, mai semnifică tot ceea ce li se aseamănă ca folosinţă: astfel, toate uneltele... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre bani şi comori

Unii spun că banii sînt semn rău, la fel ca orice fel de monedă. În ce mă priveşte, am observat că mărunţişul de bronz e pricină de neplăceri şi certuri supărătoare, moneda de argint - semn de discuţii în cursul contractelor legate de treburi importante, moneda de aur la fel,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre pomi şi plante

În ceea ce priveşte pomii şi plantele, am făcut o expunere minu­ţioasă, specie cu specie, în capitolul despre agricultură, în cartea a doua. Aminteşte-ţi totuşi că pomii au aceeaşi sempificaţie ca şi fructele lor şi zeii cărora fiecare dintre ei le este închinat. In general, toţi... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre zei şi meserii

Pentru cei care visează, e mai de bine să-i vadă pe zeii corespunzători meseriilor lor, decît pe cei potrivnici: într-adevăr, sînt de rău augur zeii care nu ajută în meserii - de pildă, pentru cei ce aduc apă, Hefaistos; pentru fierari, Achelous ; pentru patronii de case de toleranta, Artemis.

Ce inseamna sa visezi Descrierea viselor

Cineva a visat că era legat cu un lanţ la temelia statuii lui Poseidon de la Isthmos. A devenit preot al lui Poseidon. Se cuvenea, într-adevăr, ca, în calitate de preot, să nu fie despărţit de locul sacerdoţiului său. Cineva a visat că, ducîndu-şi soţia la altar ca pe o victimă,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Dacă e posibil să ai vise bune şi rele în acelaşi timp

Celor care întreabă dacă e cu putinţă, în legătură cu aceeaşi împrejurare, să ai vise şi bune, şi rele, şi care caută să ştie în care dintre ele trebuie să creadă, şi dacă unele le anulează pe celelalte sau le confirmă, le vei putea răspunde că nu numai în legătură cu aceeaşi... (afla mai multe)