Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: CLĂDIRI

Clădirile care ne apar în vis sim-bolizează construcțiile pe care leridicăm în viața noastră de zi cuzi. Ele pot constitui atitudini ștconvingeri pe care ni le-am forntatpe baza experiențelor personaleși, adeseori, chiar cu ajutorul obi-ceiurilor și uzanțelor pe care le-amobservat în sânul familiei. Așa cumîn viața, reală putem afla o mulțimede lucruri despre o persoană doardin observarea atentă a spațiuluisău personal, la fel se întâmplă șiîn cazul clădirilor prezente în viselenoastre, care pot reflecta speranțelesau grijile pe care le manifestămîn legătură cu propria persoană.Caracteristicile clădirii reprezintăoglindirea fidelă a trăsăturilorcare alcătuiesc personalitatea ce-lui care visează. La un momentdat, clădirile din vis pot lua formaunui amestec compozit și, prin ur-mare, derutant. Pentru a ajunge laînțelegerea semnificațiilor visului,trebuie mai întâi să găsim o in-terpretare a aspectului principal aiclădirii, respectiv a. funcționalitățiiei, și abia pe urmă să căutăm, cheiaaspectelor secundare pe care le atra-ge după sine înfățișarea sa, repre-zentate de însușirile specifice.Balcon (sau terasă, pervaz etc.)Cu toții avem nevoie de ajutorși sprijin de-a lungul vieții, iatimaginea unui balcon sugereazăexact această idee de sprijin și deprotecție. Mai poate reprezenta șifigura maternă în forma sa pozitivă.Biserică, templu etc. (vezi șiClădiri bisericești, in secțiuneaC, precum și Biserică, în secțiuneaReprezentări religioase) în cău-tarea unui spațiu în care să ne re-culegem și să ne evaluăm sistemulde convingeri proprii, orice clădirecu destinație religioasă poate sim-boliza un sanctuar și un loc derefugiu. în ciuda faptului că mulțidintre noi nu suntem în modconștient sau activ adepții vreuneireligii, cu toții avem principii dupăcare ne ghidăm existența și care sepot manifesta în vis prin imaginirecognoscibile.Casă Dacă locuința, casa din visnu este goală, există în interiorulei anumite obiecte (de exemplu,piese de mobilier), acest detaliurelevă un anumit aspect din noiînșine. O altă prezență în casăsugerează că ne simțim amenințațide o anumită latură a personalitățiinoastre. Activitățile aflate în des-fășurare în casă indică un conflictîntre doui laturi ale personalitățiinoastre, posibil între cea creativă,și cea rațională. Partea frontalăa casei simbolizează fațada, pecate ne-am construit-o și pe careo arătăm lumii extetioare. Un visîn care intrăm sau ieșim din casăsugerează că trebuie să ne hotărâmdacă este necesar să fim mai închișiîn noi, mai introvertiți, sau maideschiși, mai extrovertiți. O casăcu aspect impozant, care impunerespect denotă conștientizareapropriului Sine sau a propriuluisuflet. Mutarea într-o casă. maimare poate sitttboliza necesitateaunei schimbări în viața noastră,poate a abordării unui stil de viațămai deschis spre exterior sau chiara dobândirii unui nou spațiu per-sonal. Visul în care ne aflăm înafara casei reflectă fața noastrăpublică. O căsuță sau casa încare nc-am născut Interpretareaacestui vis se referă la sentimen-tul de sigutanțâ la cate aspirăm,poate chiar și la siguranța oferităde vârsta copilăriei, neîmpovăratăde existența unor responsabilități.Dacă spațiul restrâns este apă-sător visul sugerează că suntemprinși în capcana propriilor res-ponsabilități și avem nevoie de oevadare. Lucrările din jurul casei(turnarea cimentului, reparareadiverselor lucruri etc.) Relațiilenoastre cu cei din jur trebuieaprofundate sau îmbunătățite, saupoate că trebuie să ne îngrijimde anumite aspecte referitoare lasănătatea noastră. De asemenea,poate că trebuie să privim în jur șisă observăm starea de deteriorarecare s-a instalat în viața noastră.Castei, fortăreață, citadelă Sim-bolistica unor astfel de clădiri esteaceea a spațiului protejat șt, prinurmare, se poate considera căreprezintă principiul feminin, sauZeița Mamă.Clădirile cu funcționalități diferiteînglobează o varietate de simboluri,după cum urmează:Construirea sst» oentniarca uneiclădiri în fiecare dintre noi zacecapacitatea de a ne clădi o viațăfrumoasă și plină de reușite dat, înaceeași măsură, avem și puterea deautodistrugere. Un vis cate relevăaspecte referitoare la acțiuni deconstrucție sau demolare ne oferăcalea de acces spre acele calități șiabilități existente în ființa, noastră.Curte în vise, curtea sugerează unloc lipsit de pericole și, de aceea,forma ei se poate dovedi adesearelevantă (vezi și Figuri'
geometrice).Depozit întrucât, în genere, de-pozitele sunt folosite ca loc depăstrare pentru diferite obiecte,simbolismul atribuit acestui spațiueste acela de depozitar, fie de en-ergie spirituală, fie de deșeuri deaceeași natură.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi Clădiri)

1 Prezența noastră într-un corî-doi sugerează că trecem printr-operioadă de tranziție, poate de lao stare de spirit: la alta, sau de la oetapă a existenței la alta.2 Traversarea unui coridor poatesugera că ne aflăm într-o situațiepe care o găsim nesatisfăcătoare,dar că nu suntem... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi CASTEL(vezi fi Clădiri)

1 Visul în care ne apare un castelne readuce în legătură cu principiulfeminin al spațiului privat, restrânsși violat. Poate reprezenta irealulși/sau o dificultate în a ne atingeobiectivele.2 înainte de a ne putea deschidecomplet în fața altor oameni, înmod normal trebuie să... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi CASĂ(vezi fi Clădiri)

1 Aproape întotdeauna, imaginea,unei case este asociată sufletu-lui și felului în care alegem să neconstruim existența. Diferitele ca-mere șt anexe ale casei indică vari-atele aspecte ale personalității și aleexperiențelor noastre. De exemplu:Podul casei Când visării că neaflăm... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi IGLU(vezi ţi Clădiri)

1 Din punct de vedere al sim-bolistica care îi este atribuită, învise, un iglu reprezintă o prezențăinteresantă. Poate semnifica unexterior foarte rece conținând uninterior foarte cald sau răcealaconstrucției în sine. Poate că celcare visează se poartă cu nepăsarecu cei din jur,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre cele care, văzute în vis, se împlinesc în realitate

Tot ce este urmare naturală a unor lucruri văzute în vis se împlinesc şi în realitate. Mai cu seamă faptul de a fi adulter pricinuieşte celui ce are visul respectiv duşmănie între el şi soţul femeii seduse: este, într-adevăr, o urmare firească si normală ca bărbatul adulter să... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre cele ce se spun în vis şi care se întîmplă

Dacă cineva îi spune altuia un lucru care nu e de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face chiar pentru acest individ; dacă spune ceva care este de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face pentru celălalt, niciodată pentru persoana celui care vorbeşte. La fel cum,... (afla mai multe)