Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: APĂ

1 în genere, apa simbolizează învise tot ce ține de latura emoționalăși feminină. Este o substanță miste-rioasă, având capacitatea de a seinfiltra prin obiecte, de a se scurgeși plun peste și în jurul lor. Ducecu ea tot ce-i iese in cale. Apa matpoate simboliza potențialul și abili-tatea noastră, de a crea o nouă viață,ca răspuns la propriile noastre im-pulsuri interioare.2 Apa reprezintă, de asemenea,purificarea, fiind capabilă să. spelemurdăria pe care o experimentămîn viața, de zi cu zi. în cadrul bote-zului, apa ne izbăvește de păca-tele anterioare, adesea de celemoștenite din familie. Când in-trăm în apă, înseamnă că începemceva nou. Când visăm © apăadâncă, pătrundem în propriulsubconștient.3 Renașterea spirituală - ForțaVieții. Apa apare în vise ca o imagi-ne cu atât de multe înțelesuri, încâtnu putem decât să le amintim petutele dintre ele. Visul în care sun-tem scufundați în apă poate sim-boliza sarcina, și renașterea. Apacurgătoare simbolizează paceași confortul, în timp ce apa carese grăbește la vale poate indicapasiunea. Apa adâncă sugereazăsubconștientul, în timp ce apamică reprezintă o lipsă, a energieiesențiale. Scufundarea indică, ne-voia de a ne reînnoi forțele, întimp ce ieșirea din apă sugereazăun nou început. Prezența pe apă(într-o barcă) poate reprezenta in-decizia sau lipsa angajamentuluiemoțional, în timp ce visul în carestăm. nemișcați îtt apă. sugereazăinerția. Alte imagini asociate cuapa sunt:înecul subliniază tendința noastrăde a înăbuși lucrurile în subcon-știent doar ca să ajungă mai apoisă răbufnească Lacul și piscina pot semnifica unstagiu, de tranziție intre conștient șișinele spiritual. Când simt întâl-nite pe neașteptate, ne pot daoportunitatea să ne aprecierii și să.ne înțelegem pe noi înșine. Cândvi.. >
n. ut <
_e Tivim imaginea înoglinda piscinei, atunci trebuiesă ne împăcăm cu propria. Umbră(vezi si Introducere), Trebuie săacceptăm că va. exista întotdeaunao parte din noi cu care nu ne vomîmpăca, dar care, odată controlată,ne va furniza resurse importante deenergie.Marea sau oceanul Marea repre-zintă adesea conștiința cosmică,starea de haos originară din carese naște viața. E de ia sine înțelescă în acea. stare se găsește toatăcunoașterea, chiar dacă este întu-necată de temeri și adâncuri. Mareasuperficială sugerează emoții-le de suprafață. Valurile măriisimbolizează emoțiile și dorințacarnală. Marea calmă reprezintăo existență pașnică, în timp ce fur-tuna pe mare întruchipează pa-siunea, fie ea negativă sau pozitivă.Mareele reprezintă conștientizareatrecerii timpului, dar și o schim-bare a emoțiilor.Râurile sau fcwctarete simbolizeazăviața noastră și felul în care o trăim.Depinde de atitudinea celui carevisează dacă își percepe propriaviață prin asociere cu. un fluviu saucu un pârâu. Daci. râul curge le-pede, se poate să simțim că viațatrece pe lângă noi. Dacă putempercepe atât marca, cât si râultrebuie să conștientizăm ci se vapetrece o schimbare importantăsau că trebuie să acordăm atențiepropriului subconștient. Dacă râuleste foarte adânc, trebuie să. fimatenți la lumea din jur și la rapor-turile noastre cu aceasta. Trecereaunui râu poate fi indiciul unorschimbări de proporții. Dacă învis râul ne sperie, se prea. poatesă ne creăm singuri dificultăți in-utile. Dacă apa din râu pare să fiecontaminată, poate că acțiunilenoastre nu se desfășoară la capaci-tate maximă.Scufundarea reprezintă pătrun-derea în subconștient și încercareade a ne descoperi laturile reprimateale personalității.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi APĂ

simbolul subconştientului, apa ne dă viaţă şi ne menţine în viaţă, curăţîndune de murdărie. Dacă apa curge normal, visul are semnificaţii pozitive. în cazul în care se revarsă şi inundă împrejurimile, ea prevesteşte un pericol ,despre care putem afla mai multe detalii din... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi IAZ(vezi ţi Apă)

1. Atunci când visăm un iaz, acestlucru simbolizează nevoia de a neînțelege emoțiile și trăirile pro-funde. De exemplu, un iaz aflatîntr-o pădure sugerează capaci-tatea, de a înțelege nevoia noastrăde liniște.2 Pentru a ne putea înțelege maibine pc noi înșine, este necesar... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi INUNDAŢIE(vezi fi Apă)

1 Inundațiile reprezintă laturanoastră haotică, de necontro-lat. Visele despre apă sunt întot-deauna fascinante întrucât, deștsunt înspăimântătoare, adeseorieliberează, o energie pozitivă. Deobicei, ele semnifică o revărsare desentimente reprimate sau necon-știentizate, care... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi SACA

cu apă- afaceri bune.

Ce inseamna sa visezi SETEA DE TI-O ASTAMPERI, APA DE VEI BEA

bucurie inseamna, daca setea continua, visul inseamna durere, boala indelungata;

Ce inseamna sa visezi FRICA, TEAMA DE APA

prevestire a unui rau, nefericire;