Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Anus (vezi si Excremente) Copii

mic trăiește prima experiența Jtcontrol asupra propriului corpatunci când reușește să își stăpâ-nească funcțiile. în vise, minteanoastră se întoarce la acea expe-riență timpurie ca la un simbolal unei .realizări personale și al în-crederii în forțele proprii. în sensnegativ, această parte a corpuluiuman poate fi asociată cu reprimi-rea sentimentelor și cu reacția deapărare. Prin urmare, un aseme-nea vis indică o latură caracterizatăde un comportament infantil saude egocentrism.Brațe Ne folosim btațele întt-o va-rietate de feluri. în vise, ne apărămcu ele, ne luptăm sau suntem, ținuțide ele. Pot simboliza un devota-ment pătimaș.Călcâi Acesta sugerează acea partedin noi pe cât de puternică, pe atâtde vulnerabilă.Capul este considerat cea maiimportantă parte a corpului. în-trucât înăuntrul său sălășluieșteforța vitală, capul simbolizeazăputerea și înțelepciunea. Aparițiaunui cap în vis denotă că ar trebuisă ne gândim foarte serios la mo-dul în care înțelegem să abordămaspectele referitoare la inteligență,dar și pe cele legate de nebunie.Capul aplecat simbolizează un actde implorate. Atunci când. avemîn vis imaginea unui cap acope-rit, semnificația poate fi aceea ciîncercăm să ne înăbușim propriainteligență sau că recunoaștemsuperioritatea unei alte persoane.O lovitură la cap denotă că ar tre-bui să ne reevaluăm atitudinea fațăde o situație anume.Coloană vertebrală în cazul încare coloana vertebrală se remarcăîn mod deosebit, ni se atrageatenția că ar trebui să ținem seamade principalul punct de sprijin dinexistența noastră. Pe plan intelec-tual, trebuie să ne luăm în conside-rare propria tărie de caracter.Constipație (fie în viața reală, fie învis) Retenția reziduurilor semnificăincapacitatea de a renunța, de auita trecutul sau anumite obiceiuricomportamentale vechi, a fi literal-mente crispat, înțepenit.Deget mare Suntem conștiențide propria putere. Degetul mareîndreptat în sus sugerează energiapozitivă, iar dacă este îndreptat înjos indică energia negativă (acesta,fiind și. semnul prin care gladiato-rii romani își primeau sentința lamoarte).Dinți în credința populară, dințiisimbolizează agresivitatea sexuală,deși o interpretare mai exactă ar fiaceea a procesului de creștere și atranziției spre maturitatea sexuală.Dinții care cad sau sunt foarteușor de scos ne arată că trecemprintr-o perioadă de tranziție,similară aceleia de la copilăriespre maturitate, sau de la maturi-tate la bătrânețe. Sentimentul deîngrijorare în legătură cu pier-derea dinților relevă, teama de aîmbătrâni și de a nu mai fi dorit sau.o anxietate provocată de procesulde maturizare. în visul unei femei,dinții care sunt înghițiți semnificăsarcina.Excremente Este posibil ca, lanivelul subconștientului, să nu fireușit să trecem peste sentimentulcă tot ce are legătură cu funcțiilecorpului sugerează murdăria șiegocentrismul. In viața noastrăexistă probabilitatea unor acte derebeliune. Joaca cu excrementelepoate sugera bani și valori mate-riale, poate releva neliniștea noastrăîn legătură cu aspectele financiare,precum și frica de răspundere.Dacă excrementele se transformăîn animale vii. de exemplu în nișteșobolani, visul ne dezvăluie că am0 legătură ce nu poate fi. ruptă sauun sacrificiu care trebuie acceptat,3 Coroana, are trei semnificațiispirituale: dedicația, sacrificiul șimoartea (victoria împotriva morțiiși realizarea unui scop sau dobân-direa a ceva important). Cel carevisează va trebui să decidă careeste sensul cel mai potrivit pentruimaginea sa onirică.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi EXCREMENTE(vezi şi Corp uman)

1 Prezența imaginii materiilorfecale sau a excrementelor în visindică întoarcerea la un nivel deexprimare și desfătare specific vârs-tei bebelușilor. Experiențele avuteatunci se poate să fi fost relevantela vremea, respectivă, dar acum etimpul să le lăsăm în urmă.2 Există anumite... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi EXCREMENTE

detalii sau elemente inutile, care se cer inlaturate; eliberare de atitudini, sentimente sau trairi defavorabile; purificare emotionala; renuntarea la elemente din trecut, ce nu-ti mai sunt necesare sau care iti obstructionau evolutia.

Ce inseamna sa visezi EXCREMENTE

Este un vis pe care oamenii ezită să-I povestească, mai ales la radio sau la televiziune, pentru că e jenant: el se derulează adesea în locuri murdare. Totuşi, excrementele sunt imaginea toxinelor psihice care trebuie evacuate. Aşadar este vorba de un vis de curătire prin... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi EXCREMENTE

excrementele din vis nu au nici o legătură cu cele din realitate. Excrementele sunt interpretate pozitiv, fiind îngrăşăminte agricole care stimulează creşterea, în multe cazuri, excrementele din vis prevestesc un câştig de bani sau tălmăcirea caracterului. Eliminarea... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi A fi înhămat la un car sau a fi transportat pe un car

A fi înhămat la un car ca unul dintre cai, indiferent care, chiar dacă cel ce a văzut visul ar fi renumit şi obişnuit cu bunăstarea, înseamnă sclavie, oboseală sau boală. Să fii transportat pe un car sau într-un vehicul cu patru roţi cu un atelaj de oameni e semn că vei... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)