Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Paralipomena

Despre ceea ce a fost lăsat la o parte în aceste două cărţi ar trebui să fie de prisos să vorbesc, dat fiind faptul că, în temeiul legii simili­tudinii, ceea ce nu a fost scris trebuie presupus după ceea ce a fost. Voi spune totuşi cîte ceva despre acestea. Scara e semn de călătorie şi de schimbare a locului;
treptele semnifică de asemenea progres. Unii spun totuşi că treptele indică şi pericol. Tigaia arată pagubă şi femeie lacomă la mîncare. Piatra de moară e semn de eliberare grabnică din încurcături grele şi neplăcute;
dar înseamnă şi slujitor fidel. Piuliţa indică femeie, pilugul - bărbat. Cocoşul în casa săracului îl semnifică pe stăpînul casei, iar în casa bogatului - pe administrator, pentru că el îi trezeşte p.e oameni să meargă la muncă. Ouăle sînt de bine pentru medici, pictori şi pentru ei ce trăiesc din vînzarea lor. Pentru ceilalţi, dacă sînt puţine, e semn de profit din cauza calităţii lor nutritive;
dacă sînt multe, e semn de grijă şi neplăcere, adesea şi de proces, pentru că puii născuţi din ouă scurmti pămîntul şi caută ceea ce este ascuns. Epilarea, adică smulgerea părului cu o cataplasmă de răşină, arată pagube şi pierderi. Încă ceva. Să ţinem minte că tot ceea ce este monstruos ceea ce nicicum nu poate exista şi care nu e verosimil să se producă ziua-n amIaza mare - ca Hipocentaurul, Scyla şi altele asemănătoare - face speranţele zadarnice şi fără împlinire. Zeii apar cu chip şi formă omenească, deoarece socotim că ne seamănă ca înfăţisare. Aşadar, pe zeii si zeiţele. pe care nu-i recunoaştem trebuie sa-I Judecam dupa criteriul virstei sau al atributelor exterioare ori al meseriilor, cam în felul următor. După vîrstă. De pildă, vederea unui copil mic indică viitorul un tînăr - prezentul. În plus, un adolescent îl indică pe Hermes;
un tînăr ­ pe Heracles;
un adult - pe Zeus;
un bătrîn - pe Cronos;
doi adolescenti­Dioscurii;
o fată tînără - Speranţa, Artemis sau pe Athena: Speranta dacă rîde;
Artemis, dacă are o înfătisare impunătoare;
Athena dacă aruncă o privire înfricoşătoare. O femeie tînără o desemnează pe Tyche . o bătrînă - pe Hestia;
trei femei - Parcele, dacă sînt îmbrăcate Anotimpurile, dacă sînt goale şi Nimfele, dacă se scaldă. După atributele exterioare. Zeii au atribute caracteristice. Aşadar, figurile care ne apar cu aceste atribute - spun asta în general, fără să specific pentru fiecare, lucru evident - îi reprezintă chiar pe aceşti zei. Dupa meserii. Figurile care au anumite meserii cu nume de zei îi reprezintă pe zeii care patronează meseriile respective... Intr-un manual de onirocritică şi într-o expunere didactică a principiillor era cu neputinţă să descrii viziuni onirice ajunse la împlinirea lor şi rezultatele acestora. De aceea, nu mi s-a părut potrivit acest lucru deşi Geminos din Tyr, Demetrios din Faleron şi Artemon din Milet au inregristrat, unul în trei, al doilea în cinci, iar al treilea în douăzeci si două de cărţi, o mare cantitate de viziuni onirice si mai cu seamă prescripţii şi tratamente acordate de Sarapis. In afară de asta, tableta semnifică o femeie, pentru că ea primeste amprentele multiforme ale literelor: iar în vorbirea curentă, pe copii îi numIm "
amprente"
. Cartea semnifică viata celui ce o visează - căci oamenii parcurg carţIle ca şi Viaţa - şi amintirea evenimentelor trecute, pentru că evenimentele de altădată sînt înscrise în cărţi. Să mănînce cărţi e favorabil pentru preceptori, profesori de retorică si pentru toti cei care trăiesc din literarură ori cărţi;
pentru toţi ceilalţi, asta prezite moarte grabnică. Potîrnichile semnifică şi bărbaţi, şi femei - dar, cel mai adesea, femei fără credinţă şi lipsite de pietate şi care niciodată nu sînt binevoitoare cu cei ce le întreţin: căci sînt dificil de îmblînzit şi viclene şi sînt singurele păsări care nu-i cinstesc pe zei. Piedicile pentru picioare sînt semne de detenţie, piedică şi boală, din cauza ţinerii pe loc. Pentru sclavi prevestesc posturi de încredere importante, de care nu se vor putea desprinde. De asemenea, semnifică şi căsătorie pentru celibatari, şi copii pentru cei care nu au. După materialul din care sînt făcute piedicile se poate presupune valoarea zestrei. Să loveşti e de bine dacă-i atingi doar pe cei al căror stăpîneşti;
afară de soţie: dacă e lovită, va deveni adulteră. În celelalte cazuri, dacă se primesc lovituri, este în avantajul celui care loveşte. Să loveşti însă oameni cărora nu le eşti stăpîn, nu e de bine: prevesteşte pedeapsă, pentru că este ilegal. Să fie lovit cineva, nu ti de bine nici dacă e lovit de zei, nici de morţi, nici de supuşi;
dar e de bine dacă e lovit de ceilalţi. E totdeauna de bine să fie lovit cu nuiele sau cu mîinile, însă e de rău să fie lovit cu biciul, din cauza vînătăilor, şi cu bastonul, din pricina zgomotului. De obicei, ajutoarele vin de la persoana de la care cei bătuţi primesc loviturile.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi Lamentaţii,morminte,paralipomena despre morti

Să plîngi, să te lamentezi, fie că e pentru un mort, fie din alt motiv, oricare ar fi el, şi simplul fapt că eşti trist prezice că te vei bucura de ceva şi o să ai mulţumire pentru o realizare, prevestire corectă şi rezonabilă: căci sufletul nostru e în concordantă cu atmosfera... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre cele ce se spun în vis şi care se întîmplă

Dacă cineva îi spune altuia un lucru care nu e de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face chiar pentru acest individ; dacă spune ceva care este de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face pentru celălalt, niciodată pentru persoana celui care vorbeşte. La fel cum,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi A căra pe cineva din Hades şi, în general, a căra

A-l căra în spinare pe unul dintre demonii din infern, pe însuşi Pluton, Cerberul sau pe oricare altul dintre locuitorii Hadesului înseamnă, dacă cine are un astfel de vis este un răufăcător, că-şi poartă crucea: căci crucea are asemănare cu moartea, iar cel care trebuie să fie... (afla mai multe)