Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: LEMN(vezi fi Padure, Scândurafi Copac)

1 A visa lemn, în sensul de che-restea, sugereaza abilitatea de aaprecia trecutul si de a reconstruipe vechile temelii. Suntem capa-bili sa cladim o structura care poatefi permanenta sau nu. A visa. oJucarie de lemn aduce la lumina,legatura cu partea mat naturala dinnoi.2 Atunci când comportamentulnostru devine rigid, visele vot în-cerca adesea sa ne faca sa deve-nim constienti de acest lucru si denecesitatea de a ne echilibra senti-mentele.3 Lemnul este o manifestare aSpiritului. Daca este un lemn sal-batic, persoana care viseaza tre-buie sa îsi arate controlul pe care îldetine asupra propriului spirit.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi PADURE(vezi fi Copac §i Lemn)

1 A visa o padure sau un pâlc decopaci semnifica de obicei intrareape tarâmul feminitatii. O padurereprezinta adesea un loc al probe-lor initiatice. De aceea, imaginea sapoate fi asociata cu nevoia de a neîmpaca cu sinele nostru emotional,de a întelege secretele firii noastresau... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi COPAC(vezi si Pădure sau Lemn)

1 Copacul este simbolic în vispentru, structura de bază a viețiilăuntrice. Este important să neamintim imaginea sa exactă.Copacul cu crengi lungi sugereazăo personalitate caldă și Iubitoare,în vreme ce copacul scund, cufrunzișul bogat reprezintă o per-sonalitate rigidă. Copacul... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi TISA(vezi si Copac)

1 în vremuri mai îndepartate, tisareprezenta doliul si tristetea. întimp ce putini sunt aceia care orecunosc ca pe un arbore în sen-sul propriu al termenului, subzistala nivel inconstient convingereaca exista o cunoastere similara aacestui fapt în fiecare dintre noi.Un astfel de... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi CAZAN(vezi fi Ceainic)

1 în genere, cazanul simbolizeazăabundența, subzistența și hrana.Prin urmare, imaginea unui cazanîn vis ne pune în legături cu prin-cipiile noastre fundamentale.2 Psihologic votbind, când neapare un cazan în vis, trebuie săținem, seama de capacitățile noastreintuitive și de... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi SCARA (DE LEMN)

Cuvântul "scară" are aceeaşi rădăcină (scala în latină), cu "escală", din moment ce aceasta din urmă era locul unde se punea scara pentru debarcare. Apariţia ei în vis ar fi semnul că a venit timpul să faceţi o escală, să vă stabiliţi în locuri mai durabile. Astăzi, e utilizată... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi FUMEGARE DE LA FOC, DE LEMN DE HORN

o neintelegere;