Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Îmbrăcăminte şi podoabe Imbracaminte Veşmintele bărbatului

În prezentarea îmbrăcăminţii şi a oricărei podoabe, cred că trebuie să vorbesc mai întîi despre portul bărbătesc, atît naţional, cît şi străin. Veşmîntul obişnuit e pentru toţi de bine, ca şi cel potrivit anotimpului. Astfel, de pildă, să visezi vara că porţi veşminte de in şi cu pînza subţiată nu poate fi decît de bine şi semn de sănătate;
iarna însă, e de bine. să visezi că porţi veşminte de lînă noi. Doar pentru cine e în proces cu cineva sau pentru sclavul care-şi doreşte eliberarea veşmintele noi sînt de rău, chiar dacă au fost văzute în somn iarna pentru că ele îngăduie o folosinţă îndelungată şi rezistă mult timp. Veşmintele albe sînt favorabile numai celor obişnuiţi să le poarte şi pentru sclavii grecilor. Pentru ceilalţi înseamnă frămîntări, deoarece veşminte albe poartă cei care se mişcă de colo colo prin mulţime;
pentru lucrătorii manuali, un astfel de vis prezice inactivitate şi lipsă de lucru ­ şi, cu cît veşmintele sînt mai costisitoare, cu atît lipsa de lucru e de mai lungă durată: căci, cînd sînt la lucru, oamenii nu se îmbracă în haine albe, mai ales cînd fac muncă de meşteşugar. La romani, nu e <
de bine>
pentru sclavi decît dacă se comportă bine;
pentru ceilalţi e de rău;
căci asta le pune în evidenţă proasta conduită. Şi, cum în cea mai mare parte a timpului sclavii nu se îmbracă altfel decît stăpînii lor, după această viziune onirică ei nu devin liberi, cum se întîmplă cu sclavii grecilor. Pentru un bolnav, să poarte veşminte albe e semn de moarte, pentru că morţii sînt duşi la cimitir în alb, în timp ce negrul prevesteste însănătoşirea;
căci nu morţii, dar cei care-i plîng pe morţi poartă negru. Totuşi, în ce mă priveşte, am cunoscut mulţi bolnavi - fie săraci, fie sclavi, fie prizonieri - care, după ce au visat că purtau negru, au murit: era firesc, într-adevăr, ca aceşti oameni să nu fie înmormîntaţi în alb din cauza lipsurilor lor. De altminteri, îmbrăcămintea neagră e de rău pentru toţi, afară de cei care au meserii clandestine. Să poarte îmbrăcăminte pestriţă sau de purpură nu este favorabil decît pentru preoţi, solişti muzicali, actori de teatru şi pentru membrii asociaţiei "
actorii lui Dionysos"
;
pentru ceilalţi, visul aduce tulburări şi primejdii, iar în ce-i priveşte pe bolnavi, e semn că-i supără umorile acide şi multă fiere. Veşmîntul violet e de bine pentru sclavi şi pentru bogaţi: pentru unii, deoarece nu au dreptul să-I poarte, e semn de libertate;
pentru ceilalţi, fiindcă acest fel de îmbrăcăminte le este propriu şi corespunde rangului lor, prevesteşte cinstire şi faimă. În schimb, e semn de moarte pentru bolnav, de vătămare pentru sărac, iar multora le-a prevestit închisoare;
căci, oricum, cine are veşmînt violet trebuie să aibă diademă sau coroană şi un alai numeros de slujitori şi paznici. Pentru membrii asociaţiei "
actorii lui Dion:ysos"
, asta are aceeaşi semnificaţie ca visul cu veşmîntul de purpură. Îmbrăcămintea roşie strălucitoare şi orice veşmînt de culoarea sîngelui înseamnă pentru unii răni, pentru alţii - fierbinţeală. Veşmîntul femeiesc este favorabil numai pentru bărbaţii necăsătoriţi şi pentru cei ce urcă pe scenă;
primii se vor căsători cu femei atît de pe potriva inimii lor, încît folosesc aceleaşi podoabe;
ceilalţi, pentru că poartă de obicei acest veşmînt în rolurile lor de actori, vor avea numeroase prilejuri să-şi exercite meseria şi vor primi salarii mari. Cît despre ceilalţi, ori vor fi lipsiţi de soţii, ori vor fi atinşi de o boală gravă, din cauza firii slabe şi lipsite de putere a celor ce poartă asemenea îmbrăcăminte. Cu toate acestea, la sărbători şi la panegirii, nici veşmîntul pestriţ nici cel femeiesc nu aduce pagubă. Să poarte veşmînt de barbar şi să fie îmbrăcat ca barbarii înseamnă, pentru cine vrea să meargă în locul unde se poartă un asemenea veşmînt, că şederea îi va fi favorabilă - adesea, asta chiar prezice că-şi va petrece viaţa acolo. Pentru alţii prevesteşte boală ori lipsă de lucru. La fel şi pentru îmbrăcămintea romană care se numeşte după numele lui Temenos din Arcadia, care, cel dintîi, s-a îmbrăcat cu hlamida sa în acest fel, cînd a traversat Marea Ionică, şi a fost bine primit de locuitorii de pe celălalt ţărm. Aşadar, învăţînd acest mod de a se îmbrăca, băştinaşii se înveşmîntau la fel şi numeau această îmbrăcăminte ("
temeneion"
), după numele lui Temenos, inventatorul ei;
mai tîrziu, printr-o uşoară stricare a cuvîntului, veşmîntul a fost numit "
tebennos"
. Să poarte veşmînt moale şi scump e de bine pentru cei bogaţi şi pentru cei cu cîştiguri mici: pentru unii, belşugul prezent va fi trainic, iar ceilalţi vor avea mai mult noroc în afaceri. Pe de altă parte, pentru sclavi şi nevoiaşi asta prezice boală. Tunicile scurte şi, în general, veşmintele ne cuviincioase prevestesc pagubă şi eşecuri. Hlamida - pe care unii o numesc mandye, alţii ephestris, alţii birrhos - prezice suferinţe, strîmtorare, iar pentru cei aflaţi în judecată, condamnare, pentru că hlamida înfăşoară trupul;
acelaşi lucru semnifică îmbrăcămintea numită phainoles şi orice altă îmbrăcăminte asemănătoare. De unde se spune că e mai bine să pierzi aceste veşminte decît să le porţi. În schimb, pierderea altor veşminte nu e deloc folositoare, în afara săracilor, sclavilor, prizonierilor, datornicilor şi a tuturor celor aflaţi în nevoi;
atunci, într-adevăr, aceste pierderi înseamnă eliberarea de relele ce încătuşau trupul. Pentru ceilalţi, nici să fie dezbrăcaţi, nici să-şi piardă veşmintele nu e de bine: căci prevesteşte pierderea a tot ceea ce contribuie la bunăstare.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi IMBRACAMINTE

Hainele pe care le purtam în vis ne vorbesc de adaptarea sau comportamentul nostru în societate. A fi bine imbracat, de maniera conventionala, inseamna o buna adaptare din punct de vedere social, lipsa de complexe, viata comoda. A fi prost imbracat reprezinta un sentiment de... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Podoabe

Inelele de fier sînt de bine, dar lucrurile bune pe care le prevestesc nu vin fără trudă: căci poetul dă fier ului epitetul: "care se lucrează cu multă trudă". De bine sînt şi inelele de aur, cel puţin cele care au pietre scumpe; căci cele fără pietre scumpe prevestesc acţiuni... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi PODOABE

podoabe de mărgăritar de vei visa că porţi (sau altfel de podoabe)- cinste înseamnă, dar şi ură.

Ce inseamna sa visezi IMBRACAMINTE

avere;- de lână- domnie, mărire; excentrică- vanitate excesivă;- este improprie vârstei tale- nehotărâre;- haine prost croite- dificultate în viaşa socială;- murdară- puşcărie;- nouă- sănătate;- roşie- necredinţă;- rupte- dezaprobare pentru fapte ruşinoase;- văzând multă-... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Dacă e posibil să ai vise bune şi rele în acelaşi timp

Celor care întreabă dacă e cu putinţă, în legătură cu aceeaşi împrejurare, să ai vise şi bune, şi rele, şi care caută să ştie în care dintre ele trebuie să creadă, şi dacă unele le anulează pe celelalte sau le confirmă, le vei putea răspunde că nu numai în legătură cu aceeaşi... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Cununi si coroane

În general şi în mod obişnuit, e de bine să te încingi cu o cunună de flori, dacă sînt din anotimpul în care cresc de obicei; dacă nu sînt, e de rău. Dar, ca să fiu pe înţelesul tuturor, trebuie să tratez despre fiecare floare în parte - aşa încît voi începe de aici. Cununile... (afla mai multe)