Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: HAINE

1 Hainele pe care le purtam în vispot oferi adesea o descriere exactăa măștii pe care o purtăm în fațacelorlalți. Există anumite roluripe care le adoptăm ca răspuns lareacțiile și atitudinile celor din jur.Hainele pe care le poartă alte per-sonaje în visul, nostru pot, la rândullor, să completeze decorul în careapar confruntările.2 Adesea, hainele funcționeazăca o formă de autoapărare împo-triva atingerii celorlalți. De ase-menea, acest gen de protecțiepoate fi adoptat în încercarea dea ne proteja împotriva dezvăluiriiadevăratei noastre identități. Hai-nele pot ascunde sau dezvălui.Acoperindu-ne goliciunea, ele neascund imperfecțiunile șt, în modindirect, ne maschează sexuali-tatea. Dezvăluind anumite părțidin noi înșine, visele ne trădeazăvulnerabilitatea. Când visăm căne scoatem hainele este posibilsă. ne debarasăm de unele convin-geri și inhibiții vechi. Pierdereahainelor sa» nuditatea relevăvulnerabilitățile, temerile sau spai-mele noastre. A fi îmbrăcat ina-decvat ocaziei, de exemplu, apurta, o ținută formală atuncicând împrejurarea presupunehaine de stradă și viceversa Cândne regăsim în vis într-una dintreaceste situații, ni se dezvăluie in-capacitatea noastră de a. ne „po-trivi"
cu cei din. jurul nostru, de ane integra. Interpretarea corectăa visului, va depinde mult și descenariul oniric și de sentimentelepe care le încercăm, dacă suntemsurprinși sau abătuți. Poate că nune conformăm deliberat percepțieicelorlalți, despre noi înșine sau,dimpotrivă, poate că ne străduimprea mult să adoptăm un anu-mit rol. Culoarea iinbrăcaniinți»este și ea adeseori relevantă (veziți Ca.toa.re). Când cineva poartăhaine care nu îi aparțin, înmintea celui care visează existăo oarecare confuzie cu privire larolurile fiecăruia dintre perso-naje. Când un bărbat visează căpoartă îmbrăcăminte de damă,trebuie să fie mai conștient de la-tura sa feminină. Când o femeiese visează în uniformă, trebuiesă acorde mai multă atenție latu-rii masculine și mai disciplinatea personalității sale. Schimbareahainelor semnifică încercareanoastră, de a ne schimba, imaginea.Hainele scurtate sugerează că amdepășit perioada în care anumite lu-cruri ne provocau plăcere și amuza-ment și că e momentul să ne găsimalte surse sau moduri de distracție.îmbrăcămintea elegantă ne dăde înțeles că în viața noastră existămulte lucruri pentru care merităsă fim. recunoscători. Piesele deîmbrăcăminte aparținând uneianumite persoane sugerează că neaducem aminte de ea, chiar dacăd.u se mai află neapărat aproapede noi.Cămașă Poate sugera o acțiunepotrivită, dar o cămașă asprădin păr de cal ne trimite cu gân-dul la penitență, mâhnire, durere.Cravată. Acest articol vestimentareste învestit cu nenumărate sem-nificații onirice. Uncie se referă lacorectitudine și la bună conduită,in vreme ce altele, din pricina for-mei sale, se pare, îl asociază falit-sului. Mantou/Cojoc Un mantoupoate sugera căldură șt dragoste,dar și protecție. Aceasta poate fide natură fizică, sau emoțională,și poate simboliza protecțiaspirituală pe care o oferă credința.Simbolismul asociat imaginii unuicojoc din blană de oaie poateadăuga un plus de semnificații înacest: sens (vezi și Oi. în secțiuneaAnimale/. Visul în care suntemîngrijorați să nu ne rătăcimhaina poate sugera teama de anu ne pierde credința și încrede-rea. Haina prea scurtă sau preasubțire Ne temem că dragostea sauprotecția de care beneficiem nu nesatisface nevoile.Lenjerie intimă Visele în careconstatăm prezența lenjeriei in-time, fie a noastră, fie a altor per-soane, ne atenționează să luăm înconsiderare unele atitudini ascunsefață de propria imagine sau sexuali-tate. Mănuși (vezi și articolul indi-vidual) Se bucură de o semnificațieambivalență. Ne putem ascundesau. apăra, putem da cărțile pe fațăsau putem provoca o schitnbare.Pălărie/Căciulă Pălăria este atâtsimbolul înțelepciunii și al rațiunii,cât și al protecției. Mai poate sim-boliza sexualitatea și spiritualitatea,în funcție de celelalte elementecare intră în componența visului.Pantofi Simbolizează abilitateasau, dimpotrivă, incapacitatea noas-tră de a fi cu picioarele pe pământ,bine ancorați în realitatea existențeicotidiene. Când recunoaștem pan-tofii purtați de noi sau de altcinevaîn vis, se trage un semnal de alarmăasupra unor schimbări pe care tre-buie să le operăm la nivelul atitudi-nii noastre față de viață în general.Legarea șireturilor și pantofiiașezați pe masă reprezintă simbo-luri cunoscute ale morții. Pelerinăde ploaie Pelerina este, la rândul ei,un simbol al protecției, dar în acestcaz, avem de-a face cu atacurileviolente, de natură emoțională,venite din partea, altor persoane.Rareori, mai poate sugera și dorințade întoarcere în pântecul ma-tern. Pijama/Cămașă de noapteSugerează o stare de relaxare și, prinurmare, franchețea, sinceritatea.Văl sau accesorii asemănătoare(vezi și articolul individual) Fieîncercăm să ascundem ceva, fieacceptăm doar parțial lucrurile pecare le descoperim despre noi înși-ne sau despre relațiile noastre cu ceidin jur.3 Hainele pot simboliza protecțiaspirituală. De pildă, anumite tipuride articole vestimentare sunt rele-vante pentru rolul și statutul socialale celor care le poartă.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi HAINE

prevestire a unui post bun, a unei slujbe bune;

Ce inseamna sa visezi HAINE

Daca visezi ca porti sau cumperi haine noi este semn ca vei avea noi admiratori si ca vei merge la evenimente sociale.Daca visezi ca te dezbraci inseamna ca trebuie sa ai grija la persoanele care incearca sa iti ruineze reputatia.

Ce inseamna sa visezi HAINE

Hainele ne acoperă goliciunea, ne ţin de cald, ne pun într-o lumină favorabilă în public. Pe scurt, ele sunt în legătură cu înfăţişarea nostră exterioară, cu "aparenţa", cu statutul social şi cu impresia pe care vrem s-o lăsăm celorlalţi, disimulând mai mult sau mai puţin... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi HAINE

haina simbolizează aspectul pe care îl dăm interiorului şi exteriorului nostru. Dacă, în vis, îmbrăcaţi o haină neobişnuită, înseamnă că în sufletul dumneavoastră ceva nu este în ordine. în realitate trebuie să priviţi lucrurile altfel, pentru a vă regăsi. O haină din dulapul... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi HAINE

daca in vis iti apar multe haine, ti se anunta niste necazuri; de te vei visa sumar imbracat sau chiar gol, e semn ca vei avea parte de belsug; avisa ca te imbraci este un semn bun dar depinde si de culoarea hainelor pe care le imbraci

Ce inseamna sa visezi Despre cele care, văzute în vis, se împlinesc în realitate

Tot ce este urmare naturală a unor lucruri văzute în vis se împlinesc şi în realitate. Mai cu seamă faptul de a fi adulter pricinuieşte celui ce are visul respectiv duşmănie între el şi soţul femeii seduse: este, într-adevăr, o urmare firească si normală ca bărbatul adulter să... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre diferenţa dintre oamenii care apar în viziune

Dintre cei care se văd în viziunea onirică, îi fac buni a doua zi pe cei care sînt mai plăcuţi sau mai iubiţi, sau pe cei care îl iubesc - chiar fără ştirea lui - pe cel care are viziune a ; îi fac răi a doua zi pe cei care sînt cei mai urîţi sau detestaţi, sau pe cei care-l... (afla mai multe)