Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: FIGURI GEOMETRICE

1 Numărul laturilor pe care le areforma geometrică poate fi. semnifi-cativ, (vezi și Numere), ca și culo-rile acestora (veziși Culori). într-oanumită perioadă de dezvoltare acelui care visează, figurile geome-trice îi pot apărea în vis pentru a-imijloci o mai bună înțelegere a lu-mii, ca și cum vechea percepție aformei capătă o nouă semnificație.2 Cel care visează acceptă, naturalucrurilor în forma lor de bazăevocă farmecul personal și armo-nia materiei. Această semnificațieeste valabilă dacă steaua esteîndreptată în sus. în vis, prezențaei semnifică capacitățile ieșite dincomun și aspirațiile celui carevisează. Dacă. este îndreptată în jos,steaua simbolizează forțele răului șivrăjitoria. Steaua, cu șase colțurisaii steaua lui David este compusădintr-un triunghi îndreptat în susși un altul, în jos;
planul fizic șicel spiritual sunt armonizate, înscopul dobândirii înțelepciunii.Douăsprezece stele semnifică fiecele douăsprezece triburi ale luiIsrael, fie cei doisprezece apos-toli. Svastica Svastica ale căreibrațe se mișcă în sensul acelorde ceasornic simbolizează omulideal și puterea sa de a. face bine.în culturile orientale, simbolizeazămișcarea soarelui. Svastica ale căreibrațe se mișcă în sensul inversal acelor de ceasornic sugereazăforțele malefice. Se știe că Hitleravea o oarecare legătură cu magia,însă nu se știe dacă svastica a fostfolosită cu. această semnificație.Triunghi Triunghiul reprezintăomul în poziție verticală, cit toatecele trei părți ale sale: corpul, min-tea și spiritul. Rațiunea, și dragostease manifestă prin intermediul for-mei fizice. Există încă în noi nepotențial cate așteaptă să fie valo-rificat. Dacă triunghiul este cu vâr-ful îndreptat in sus natura umanăface progrese înspre sfera divinu-lui. Dacă triunghiul are vârfulorientat In jos, spiritul este acelacare caută să se exprime in lumeamaterială. Triunghiul uui poatereprezenta relațiile familiale, tatăl,mama și copilul. Există un |d ba-zat pe forme geometrice, în cart sedesenează un pătrat, un u-u *i untriunghi, iar apoi o altă peiso^nâeste rugată să dezvolte fiecau din-tre formele inițiale într-un nou de-sen. Oricare ar fi formele ce rezultădin pătratul inițial, acestea reflectăconcepția despre lume, formele de-rivate din cerc oglindesc imagine:!de sine, iar cele legate de triunghisugerează viața sexuală a celui carea desenat.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi SVASTICÂ(vezi Figuri geometrice)

1 Saua simbolizeaza nevoia dea exercita controlul asupra uneipersoane. în visul unei femei,sugereaza controlul impulsuluisexual. în visul unui barbat, sauaindica mai degraba nevoia de a-sicontrola propria existenta, sau ceeace îi poate afecta viata. Semnificatiacea mai evidenta... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi HEXAGRAMĂ(vezi ţi Figuri geometrice)

1 Din punct de vedere tehnic,hexagrama este o figură geometricăavând șase colțuri și reprezintăuniunea, dintre cele două forțe, Yin(femininul) și Yang (masculinii!).O astfel de imagine văzută in vissimbolizează principiul „identitățiiîntre ce este sus și ce este jos".2 Atunci... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi CUB

(vezi Figuri geometrice)

Ce inseamna sa visezi AREST(vezi şi Figuri autoritare

1 Visele în care suntem arestațisugerează constrângerile aplicatepropriei libertăți de expresie, pro-vocate de convingerile morale saude concepțiile altora despre bineși rau. Când visăm că noi suntemcei cate arestăm pe cineva, aceas-tă imagine denotă reacția noastrăinstinctivă de... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre cele care, văzute în vis, se împlinesc în realitate

Tot ce este urmare naturală a unor lucruri văzute în vis se împlinesc şi în realitate. Mai cu seamă faptul de a fi adulter pricinuieşte celui ce are visul respectiv duşmănie între el şi soţul femeii seduse: este, într-adevăr, o urmare firească si normală ca bărbatul adulter să... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre cele ce se spun în vis şi care se întîmplă

Dacă cineva îi spune altuia un lucru care nu e de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face chiar pentru acest individ; dacă spune ceva care este de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face pentru celălalt, niciodată pentru persoana celui care vorbeşte. La fel cum,... (afla mai multe)