Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Durata vietii

"
Vîrsta"
vieţii omeneşti este, după unii, de şapte ani: de unde faptul că medicii spun că nu trebuie să i se ia sînge nici unui individ de două "
vîrste"
, adică de paisprezece ani, cu gîndul că el are nevoie de tot sîngele lui, neavînd încă deloc în plus. După alţii, e de treizeci de ani: iată de ce, după unii, Nestor <
despre care poetul spune: "
El pînă-n vremea de-atunci văzuse trecîndu-se două Neamuri de oameni născute, crescute-n cetatea cea sfîntă Pilos, şi acuma domnea peste vîrsta de-a treia"
>
ar fi trăit nouăzeci de ani. După mine totuşi, vîrsta este de o sută de ani, dat fiind că cei mai mulţi oameni trăiesc sau ceva mai puţin, sau ceva mai mult de o sută de ani şi, mai ales, pentru că experienţa dovedeşte că ceea ce ne învaţă împlinirile viselor se potriveşte cu acest număr. Pentru acest motiv, vom considera vîrsta vieţii omeneşti ca fiind de o sută de ani. Aşadar, toate aceste numere care, o dată scrise cu toate literele, fac un total mai mic de o sută trebuie scrise literă cu literă şi dată cifra fiecărei litere şi considerat că aceasta semnifică atîţia ani cît este suma tuturor literelor. Iar aceste numere sînt doar următoarele: unu, una, şase, zece, unsprezece, de zece ori zece. În schimb, toate numerele care, o dată scrise cu toate literele şi făcută suma, depăşesc vîrsta vieţii omeneşti, nici nu se poate presupune că o fiinţă trăieşte atît de mult -, aceste numere nu le luăm după progresia aritmetică a literelor, ca mai sus. Ajunşi la litera semnificativă a unui număr, îi adăugăm suma fiecăreia dintre literele care o precedă. La fel, luînd cuvîntul "
patru"
cu suma literelor precedente (=6), face zece;
la fel, luînd cuvîntul "
cinci"
cu suma precedentelor (=10), face cincisprezece. Patruzeci însă nu se mai poate lua în acelaşi fel: căci nimeni nu va trăi o sută treizeci şi nouă de ani. Aceeaşi situaţie este pentru "
cincizeci"
şi pentru numerele şi mai mari. Aceste litere trebuie să le luăm, aşadar, nu după progresia aritmetică a sumei literelor precedente, ci după ordinea poziţiei literelor pe care le reprezintă. Există, pe de altă parte, numere compuse care trebuie descompuse după elementele lor, de pildă pentru primele numere în felul următor: 2x10=20, 3x10=30, 4x10=40, 5x10=50, 6x10=60, 7x10=70, 8x10=80, 9x10=90. La fel, 2x20=40, 3x20=60, 4x20=80, 5x20=100. Tot la fel 2x30=60, 3x30=90, 2x40=80, 2x50=100. În schimb, pentru anii mai mari - bunăoară, dacă auzi în vis că cineva zice : "
Vei trăi douăzeci şi şase de ani"
- trebuie descompus numărul şi pus după calculul văzut mai sus, ca şaizeci şi cinci: totalul face optzeci şi cinci. Dacă auzi spunînd "
douăzeci şi şapte de ani"
, după calculul văzut mai sus, ca douăzeci şi doi: totalul face patruzeci şi doi. În acelaşi fel, şi douăzeci şi opt face cincizeci. Iar în cazul oricărui număr care depăşeşte multiplicarea lui douăzeci prin cinci, va trebui calculat separat ceea ce depăşeşte cinci. Acelaşi lucru şi pentru orice număr care depăşeşte multiplicarea lui treizeci prin trei, a lui patruzeci prin doi sau a lui cincizeci prin doi. Astfel, pentru a lua un exemplu, dacă auzi în vis pe cineva spunînd;
"
Vei trăi cincizeci şi şapte de ani"
, ar fi cu totul absurd să te aştepţi ca o fiinţă omenească să trăiască 50 x 7 ani, adică 350 de ani, ci e limpede că "
şapte"
trebuie socotit după principiul văzut mai sus şi, adunat la 50, asta face 72 de ani. Acum, dacă cineva se găseşte sub numărul care i se spune în vis, e limpede că totalul care îi este indicat se referă la anii pe care deja i-a trăit. Bunăoară, dacă cineva în vîrstă de 30 de ani visează că i s-a spus "
Vei trăi 50 de ani"
, el va trăi încă douăzeci de ani, încît cu cei 30 de ani ai săi deja trecuţi şi cu cei douăzeci viitori fac 50 de ani. Dacă însă cineva în vîrstă de 70 de ani visează că un altul îi spune: "
Vei trăi 50 de ani"
, e limpede că nici celălalt nu socoteste acesti 70 de ani la numărul anilor săi deja trecuţi, pentru că aceştia depăşesc 50, şi nici nu se mai poate ca el să trăiască încă 50 în plus faţă de cei 70 de ani ai săi, căci nu e admisibil. Rămîne, în concluzie, că el va trăi încă 13 ani, pentru că litera v, semnul lui cincizeci, are locul celei de-a treisprezecea litere. Acelaşi principiu trebuie păstrat în toate celelalte cazuri asemănătoare, cînd numărul anilor spus în vis este, pe de o parte, inferior duratei de viaţă deja trăite, iar pe de altă parte, nu poate fi admis avînd în vedere viitorul. Si încă ceva. Se constată că, de cele mai multe ori, zilele, lunile, anii nu au absolut acelaşi sens. Se poate, într-adevăr, ca prin ani să fie desemnate luni şi zile sau, prin luni, să fie desemnaţi ani şi zile sau, prin zile, să fie desemnate luni şi ani. Pentru a evita confuzia, dacă cineva vă spune în vis "
ani"
, atunci să fie consideraţi ani, dacă sînt într-o justă măsură şi în ordinea lucrurilor posibile;
dacă sînt mulţi, să fie socotiţi luni;
dacă depăşesc orice măsură, să fie consideraţi zile. Cu totul invers se procedează dacă se porneşte de la zile. Dacă sînt multe, să fie considerate zile;
dacă sînt într-o bună măsură, să fie considerate luni;
dacă sînt în număr mic, să fie considerate ani. La fel să se ia şi lunile, avînd în vedere ceea ce este posibil. Cît despre ceea ce este şi ceea ce nu este posibil şi ce nu e posibil în legătură cu socotirea timpului vieţii va decide vîrsta celui ce are visul;
în legătură cu celelalte scadenţe, acestea vor fi cele la care trebuie să ne .aşteptăm în ordinea firească a lucrurilor. Iată încă un amănunt de menţionat. Adesea, zeii fac revelaţii aparent referitoare la durata vieţii, totuşi indicaţiile pe care le dau nu privesc totdeauna durata vieţii, ci uneori o schimbare a lucrurilor sau o eliberare în cazul sclavilor, sau altele prezentate mai sus, în capitolul despre moarte.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi CLIPIND

far- noroc de lungă durată.

Ce inseamna sa visezi NEFOLOSIT

cartuş- infatuare de scurtă durată.

Ce inseamna sa visezi Dintii

Despre dinţi am vorbit amănunţit în prima carte, dar mai vreau să spun ceva aici. Dacă vă cad din gură dinţi şi-i prindeţi în mînă ori vă cad în sîn, înseamnă că renunţaţi la copii prin aceea că ori nu rămîn în casa părintească, ori nu vreţi să-i creşteţi. Dacă zvîrli dinţii cu... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi ILUMINA (A)

bucurie efemeră;- fulgerul- noroc de durată.

Ce inseamna sa visezi APROPIERE DE CEVA/DECINEVA,

1 Arunci când în vis percepem căsu n tem aproape de ceva sau de cine-va, acc-ta este un indiciu al faptuluicâ sunrvm pe punctul de a experi-ment:' ;icelași lucru și în viața reală.Poate ;.;") devenim mai deschiși dinpunct de vedere emoțional sau. maiacHi la .i face față... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi MULTIME DE OAMENI

de vei visa, bine îţi va merge.