Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: Despre compoziţia leacurilor

În ceea ce priveşte prescrierile divine, pe de o parte, n-are rost să ne punem întrebarea de ce zeii indică oamenilor tratamente: numerosi sînt cei care au fost vindecaţi prin prescrieri divine şi la Pergam, şi ia Alexandria, şi în alte părţi - unii spun chiar că medicina a fost desco­perită doar în urma unor astfel de prescrieri.; dar, pe de altă parte, faptul că prescrierile pe care unii le aştern în scris sînt pline de ridicol e limpede, cred, chiar şi pentru cei care abia dacă au un grăunte de raţiune: căci ceea ce aştern în scris nu sînt lucruri văzute în mod real în viziunea onirică, ci invenţii proprii. Bunăoară, cînd cineva spune că a prescris bolnavilor "o licoare de Nereide iarna", mi se pare că a ales la întîmplare chamele. La fel, dacă un creier de cocoş e numit "creier al unui erou de temut", boabele de piper - "indieni care muşcă" . Unei viziuni onirice, oricare i-ar fi leacul de care să fi auzit fie că tălmăcirea ai făcut-o tu însuţi, fie că afli că este rezultatul tîlcairii unui onirocrit, vei vedea, de vei continua să cercetezi că e întru totul conform cu medicina şi nu se depărtează de la regulile acestei arte. Astfel, Fronto gutosul, după ce a cerut zeilor o viziune onirică de lecuire a visat că se plimba pe la marginea cetăţii: s-a uns cu ceară de albine şi s-a vindecat . De aceea, să ai grijă cît poţi de mult, cum te-am sfătuit adesea, să ţii seama de cărţile de medicină. De asemenea, fii atent la aceasta: dacă oameni care nu sînt bolnavi şi care nu suferă de nici o durere primesc de la zei o reţetă sau duc cu ei acasă, pentru a le fi dinainte folositor, ceva de la victimele sacre sau de la focurile sacre, atunci se vor îmbolnăvi sau va începe să-i doară în vreo parte sau alta a trupului: căci nu cei sănătoşi, ci cei bolnavi au nevoie de leacuri. Încă ceva. Aminteşte-ţi de tălmăcirile mele şi de felul meu de a purcede, şi nu căuta tîlcuirile de prost gust, chiar de trebuie să-ţi cîştigi lauda unuia sau altuia. Şi nu tălmăci viziunile onirice numai după o silabă, teme-te să nu cazi în greşeală şi să nu-ţi ştirbeşti faima. Bună­oară, un bolnava visat că vede un individ pe nume Peison. Un interpret i-a explicat asta ca semn de mare siguranţă şi sănătate, spunîndu-i şi că va trăi nouăzeci şi cinci de ani, [socotind] după prima silabă a lui Peison. Şi totuşi, cel care a avut viziune a onirică a murit chiar de această boală: într-adevăr, visase că Peison îi aducea parfumuri, iar parfumurile sînt de rău augur pentru un bolnav, deoarece mortul e dus la cimitir cu parfumuri. Să nu crezi că viziune a onirică a căpitanului de corabie e asemănătoare cu aceasta. Cum el întreba dacă va ajunge la Roma, cineva i-a răspuns "nu". A ajuns acolo după patru sute şaptezeci de zile: căci nu era nici o diferenţă între a spune cifra şi numele literei care exprimă numărul.

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi Despre atelaje

Dintre atelaje, cele obişnuite - cum ar fi atelajele cu cai, măgari, catîri - arată pentru unii bine, pentru alţii rău; mai multe amănunte, la capitolul despre animale. Cele neobişnuite - cum ar fi cu lupi, pan­tere, hiene şi alte animale sălbatice - nu sînt de bine decît pentru... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre cămin

Dacă cineva îşi construieşte (în vis) un cămin în străinătate fără să aibă de gînd să se căsătorească sau să trăiască acolo, asta prevesteşte moarte. Tînărul din Bithynia a visat că-şi construia un cămin la Roma, şi a murit.

Ce inseamna sa visezi Despre efebie

Daca cel care viseaza ca participa la exercitiile efebilor este sclav va fi eliberat, caci legea ingaduie starea de efeb doar oamenilor liberi.Pentru orice muncitor manual sau orator, asta prezice lipsa de lucru si inactivitate vreme de un an: caci efebul trebuie sa-si poarte... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre împărat

Împărat, templu, soldat, misivă împărătească, monedă de argint şi tot ceea ce le seamănă sînt simboluri unele altora. Stratonikos a visat că-I loveşte pe împărat cu piciorul. Iese din casă şi găseşte un ban de aur pe care călcase din întîmplare: nici o diferenţă, într-adevăr,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi Despre cele ce se spun în vis şi care se întîmplă

Dacă cineva îi spune altuia un lucru care nu e de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face chiar pentru acest individ; dacă spune ceva care este de competenţa profesiunii sale, împlinirea se face pentru celălalt, niciodată pentru persoana celui care vorbeşte. La fel cum,... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi A căra pe cineva din Hades şi, în general, a căra

A-l căra în spinare pe unul dintre demonii din infern, pe însuşi Pluton, Cerberul sau pe oricare altul dintre locuitorii Hadesului înseamnă, dacă cine are un astfel de vis este un răufăcător, că-şi poartă crucea: căci crucea are asemănare cu moartea, iar cel care trebuie să fie... (afla mai multe)