Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: FAMILIE

1 Familia reprezintă prima întru-chipare a sentimentului de siguran-ță pe care îl are un copil. Adesea, dinpricina unor circumstanțe pe carecopilul nu le poate controla, aceastăimagine suferă distorsionări, iar vi-sele fie vor încerca să o refacă, fievor confirma distorsionarea. .Astfel,este posibil să visăm o ceartă cu unmembru al familiei, însă interpre-tarea acestui vis va depinde multde circumstanțele sale generale saude natura relațiilor zilnice cu aceapersoană. Toate relațiile viitoaresunt influențate de amintirea celorpe care le-am dezvoltat în sânul fa-miliei.2 Din punct de vedere psihologic,lupta pentru individualitate ar tre-bui să. se desfășoare în siguranța dinsânul familiei. Cu toate acestea, lu-crurile nu stau întotdeauna așa. învise, putem „manipula" imaginilemembrilor familiei, reușind si tre-cem peste problemele noastre fără săprovocăm suferință și altor persoa-ne, (în acest punct, este interesantde remarcat faptul că încercareaunei persoane de a-și interpreta, pro-priile vise are un efect considerabilasupra interacțiunilor și .legăturilorinconștiente ce se stabilesc întreceilalți membri ai familiei sale.)Majoritatea situațiilor dificile cucare ne confruntăm în viață suntreflectate în cadrul familiei, prin ur-mare, în vremuri dificile, vom visaprobleme și dificultăți prin care atrecut familia de-a lungul timpului.3 Familia simbolizează trinitatea.Un grup în mijlocul căruia nesimțim în siguranță.A visa prezența unui conflictîntre o persoană dragă și unmembru al familiei Nu am reușitsă ne separăm pe de-a-ntregul ne-voile și dorința care ne leagă defiecare dintre aceste persoane. Săînveți cum trebuie să iubești în familieafara cercului ocrotitor al familieireprezintă un semn de maturitate.Atunci când imaginea «nuiadintre părinți populează spațiulnostru peraonal, probabil că vomfi învățat deja să schimbăm rolu-rile în relația pâriete-copil și poatechiar ne vom accepta părinții caprieteni.Confuziile provocate de înfă-țișarea membrilor familiei (deexemplu, figura mamei suprapu-să peste carpul tatălui) sugereazăcă am putea avea dificultăți în a de-cide care dintre cei doi părinți estemai important în ochii noștri.Cum relațiile din sânul unei familiisunt extrem de importante, viseleîn care apar imagini ale membri-lor familiei pot avea o semnificațiesuplimentară. Iată câteva exemplede astfel de vise tipice:Figura unui membru al familiei,a cărui prezență nu este bine-venită sugerează că loialitatea fa-milială, ne poate crea probleme în.viața de zi cu zi. Figurile indivi-duale ale membrilor familiei, pre-cum și pozițiile pe care le ocupăîn cadrul acesteia, pot simbolizadiferitele arhetipuri. Astfel, figuratatălui poate fi asociată principiu-lui masculin și autorității, în vremece figura marnei reprezintă princi-piul protector și ocrotitor.imaginea bănicilor Figurile buni-cilor văzute în vis pot reflecta atâtatitudinea noastră față de ei, câtși tradițiile și credințele pe cate nile-au transmis. Se spune că buniciiaflă dacă. și-au educat: cum ttebuiecopiii abia. când. fiii și fiicele lor aupropriilor copii.Imaginea familiei extinse (veri,mătuși, unchi etc.) Membrii carealcătuiesc ramura mai îndepărtatăa familiei se manifestă de obiceiîn vis fie sub înfățișarea proprie,fie prin reprezentări ale unor părțiale personalității lor ușor recognos-cibile.Imaginea fiicei Când accentulcade în vis asupra relației unui tatăcu fiica lui, de cele mai multe ori,acest lucru reflectă relația dintre soțși soție. în visul unei femei, relațiacu fiica sugerează de obicei unsprijin reciproc. Cu toate acestea,rivalitatea și gelozia își pot face, larândul lor, apariția. Uneori, acesteprobleme pot fi soluționate prinintermediul viselor. în visul unuibărbat, imaginea fiicei sale poatereflecta temerile și îndoielile sale înlegătură cu abilitatea de a. face fațăproptii, i >' ."uerabilirăți.Imagine* fiului Prezența imaginiifiuiu. ut m, poate semnifica ne-voia noastră de a. ne exprima și dea ne exterioriza trăirile. Mai poateindica responsabilitatea paternă,în visul unei mame, figura fiuluipoate releva ambițiile, speranțelesi potent, lini acesteia. în visultatâltu, pi

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi FAMILIE

Daca visezi o familie numeroasa si joviala, vei pleca singur in vacanta. Daca visezi o familie saraca este semn ca vor avea loc schimbari pe plan politic.

Ce inseamna sa visezi FAMILIE

Imaginea familiei în vise este tot atât de omniprezentă ca şi în viaţă! Se impune multă prudenţă în interpretare atunci când sunt vizualizaţi tatăl, mama, fratele, sora sau oricare alt membru al familiei. Primul principiu: nu trebuie să uităm că, de regulă (cu excepţia viselor... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi FAMILIE

visele, în care vă apare propria familie sunt interpretate de cele mai multe ori favorabil, chiar dacă aţi visat o ceartă. Rudele din vis simbolizează oamenii binesau rău-intenţionaţi din viaţa particulară (vezi „părinţi").

Ce inseamna sa visezi FAMILIE

(numeroasa) relatii sociale bogate, sociabilitate, dorinta de a lua legatura cu cat mai multe persoane, fuga de singuratate, nevoia de a avea o viata agitata, de a iesi din anonimat; (in mijlocul familiei) sentiment de protecţie, multumire sufleteasca; (membri ai familiei) vezi... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi ANIMALE

l Prezent;! animalelor sugerează,de obicei, o latură a personalitățiinoastie pe >: are nu o putem percepepe deplin decât la un nivel instinc-tiv. Când in vis apar animale, aces-tea reproirită, de obicei, un aspectal peisonabtății care nu poate fiînțeles pe deplin decât la nivel... (afla mai multe)