Cookies ne ajuta la livrarea serviciului. Folosind serviciul nostru, consemnati la utilizarea cookies-urilor. Mai multe

Semnificatia visului: CORP UMAN

1 Corpul uman este însuși indivi-dul, manifestarea exterioară a totce reprezintă el. In vise, corpulsemnifică, adesea Eul (vezi si Intro-ducere). Daci stăm. să ne gândimcă prima experiență a bebelușuluiîn legătură cu propria persoană estede natură fizică, putem spune cătrupul reprezintă principala noastrăsursă de informații.2 Din punct de vedere psihologic,cele mai multe dintre experiențelenoastre sunt traduse în senzații fi-zice și, drept urmare, acestea devinun bogat izvor de simboluri oni-rice. Când nu reușim să facem fațăanumitor emoții sau sentimente înviața de zi cu zi, ele se regăsesc demulte ori în. vise, sub forma unorsimboluri onirice distorsionate.3 Pe plan spiritual, imaginea cor-pului uman reprezintă, manifes-tarea fizică a unei spiritualitățiinterioare.de a nu fi persoana potrivită pentruo anumită sarcină.Gură Simbolizează partea devora-toare și revendicativă din noi. Deasemenea, poate simboliza șt laturareceptivă, a personalității. Cheiaspre o Interpretare corectă ue-ofurnizează circumstanțele visului.Uneori, gura semnifică latura femi-nină a firii noastre,în vise, diferitele părți ale corpuluipot avea semnificații variate. Depildă:Inimă Inima reprezintă centrulființei noastre și semnifică maidegrabă judecata bazată pe senti-mente decât pe gândirea rațională.De asemenea, simbolizează compa-siunea și înțelegerea.Jumătatea superioară a corpuluiindică legătura dintre intelectulnostru și aspectele spirituale alepersonalității noastre, în vremece jumătatea inferioară a. corpu-lui reprezintă laturile instinctiveși emoționale ale personalității.Capul unui adult suprapus cor-pului unui copil sau capul unuitopii plasat pe umerii unuicorp adult denotă că persoanacare visează trebuie să recunoascădiferența dintre gândirea maturăși niște simple emoții. Dacă învis ne apare manifestarea unuiconflict intre cele două jumătățiale corpului, cea superioară și ceainferioară, ni se dezvăluie o lipsăde armonie între facultățile mintaleși pornirile instinctive. Când mânasau partea dreaptă a corpului seremarcă in mod deosebit în vis,trebuie sa ținem seama de laturalogică a personalității noastre, învreme ce imaginea mâinii sau apărții stângi a corpului ne dă deștire că trebuie să acordăm maimultă importanță laturii noastreintuitive și creative.Limbă Adeseori, limba sugereazăabilitatea noastră de a ști când estemomentul să vorbim și când sătăcem. De asemenea, este asociatăcu viziunea noastră asupra lucruri-lor, pe care dorim sâ o transmitemmai departe. Poate fi vorba despreniște convingeri puternice pe carevrem să le împărtășim și altora. Oaltă explicație, mult mai la obiect,se referă la simbolistica șarpelui șia falusului și, pornind de la acestea,la sexualitate.Mâna Mâinile reprezintă uneledintre cele mai expresive părți alecorpului nostru și semnifică ener-gia și creativitatea. Este posibil săexiste un conflict între convinge-rile persoanei care visează și senti-mentele sale. O mână așezată pepiept semnifică supunere. Actulde strângere a mâinii sugereazăuniunea sau prietenia, în vremece mâinile încleștate indică oamenințare. Mâinile încrucișaterelevă starea de somn profundsau de odihnă. Mâinile careacoperă ochii reprezintă rușineasau groaza, în vreme ce mâinileașezate %'uu ir i >o

Vise similare:

Ce inseamna sa visezi MANA(vezi Corp uman)

suntem devorati de tui animalsalbatic poate dezvalui ca ne sim-tim dominati de latura noastraprimitiva, animalica.3 Se spune ca suntem ceea cemâncam, prin urmare, hrana spi-rituala pe care o consumam estedeosebit de importanta.

Ce inseamna sa visezi PIELE(vezi si Corp uman)

1 Prin semnificatia sa de baza si înfunctie de circumstantele din viatacelui care viseaza, pielea poate fiasociata Imaginii de sine. Adeseori,ea sugereaza ideea de protectie.De exemplu, costumul clin pieleal unui motociclist face ca acestasa fie usor de reperat, dar îl... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi BRAŢE(vezi si Corp uman)

1 Ne folosim brațele într-o mul-țime de feluri — ne putem apăra,lupta, putem fi imobilizați, pu-tem saluta pe cineva - de aceea,nu putem interpreta semnificațiaunor asemenea imagini fără o bunăînțelegere a contextului general alvisului.2 Imaginea brațelor este legată... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi EXCREMENTE(vezi şi Corp uman)

1 Prezența imaginii materiilorfecale sau a excrementelor în visindică întoarcerea la un nivel deexprimare și desfătare specific vârs-tei bebelușilor. Experiențele avuteatunci se poate să fi fost relevantela vremea, respectivă, dar acum etimpul să le lăsăm în urmă.2 Există anumite... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi FAMILIE

1 Familia reprezintă prima întru-chipare a sentimentului de siguran-ță pe care îl are un copil. Adesea, dinpricina unor circumstanțe pe carecopilul nu le poate controla, aceastăimagine suferă distorsionări, iar vi-sele fie vor încerca să o refacă, fievor confirma distorsionarea.... (afla mai multe)

Ce inseamna sa visezi OAMENI

1 Oamenii care ne apar în vise suntpersonajele cu ajutorul carora nescriem scenariul propriei „piesede teatru''. Adeseori, acestia semanifesta pur si simplu ca ei însisi,în special daca sunt figuri familiaresau persoane cu care avem o relatieîn prezent. Motivul pentru care... (afla mai multe)